กติกา

คาสิโน เกมส์

 1. Black and White
 2. Greyhounds Park
 3. Derby
 4. Instant Lotto
 5. Jackpot7
 6. Pokerbet
 7. Rollup
 8. Lucky Wheel
1. Black and White

การเดิมพันสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ :

 • การเดิมพันแบบ Pre-defined , ผู้เล่นสามารถเลือกผลที่จะออก ได้แบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ :
  • ALL WHITE — แถบทั้ง 3 เป็นสีขาว;
  • 2 WHITE — 2 แถบเป็นสีขาว 1 แถบเป็นสีดำ;
  • 2 BLACK — 2 แถบเป็นสีดำ 1 แถบเป็นสีขาว;
  • ALL BLACK — แถบทั้ง 3 เป็นสีดำ;
 • การเดิมพันแบบ Exact match , ซึ่งผู้เล่นสามารถคาดเดาแบบระบุแต่ละแถบได้ ว่าจะเป็นสีอะไร
2. Greyhounds Park

การเดิมพันแบบ One Race

ประเภทการเดิมพันคำอธิบาย

Single

Single คือการเลือกเดิมพันแบบ(สุนัข)ตัวเดียว คุณจะชนะถ้าสุนัขตัวนั้นเข้าวิน

Forecast

Forecast คือ การเดิมพันที่ไม่ได้เดิมพันเฉพาะสุนัขที่จะเข้าวิน แต่เดิมพันตัวที่จะเข้าที่สองเช่นกัน การเดิมพันแบบนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองประเภท Straight forecast และ Reserve forecast
Straight forecast(SFC) เป็นการเดิมพันที่ระบุแน่นอนว่าสุนัขสองตัวจะเข้าเป็นที่หนึ่งและสองตามลำดับที่ระบุ
Reserve forecast(RFC) เป็นการเดิมพันคล้ายแบบข้างต้นแต่ไม่ได้ระบุลำดับที่แน่นอน คุณจะชนะเมื่อสุนัขสองตัวที่คุณเลือกเข้าเป็นสองตัวแรก

Forecast Combination

Forecast Combination คือการเดิมพันเมื่อคุณเลือกสุนัขสามตัวหรือมากกว่านั้น โดยที่สองในสามตัวนั้น เข้าเป็นสองตัวแรกโดยไม่คำนึงถึงลำดับ จำนวนเงินที่จะได้จะถูกคูณกับความเป็นไปได้ในการเข้าวิน เช่นถ้าสุนัขถูกเลือก 3 ตัว ความเป็นไปได้ในการเข้าวินจะเป็น 6 แบบ

Tricast

Tricast เป็นการเดิมพันที่คล้ายกับแบบ Forecast ต่างกันตรงที่ สุนัขจะต้องถูกเลือกสามตัว และผู้ชนะจะชนะก็ต่อเมื่อ สุนัขทั้งสามตัวนั้นเข้าวินตามลำดับเท่านั้น

Tricast Combination

Tricast Combination คล้ายกับการเดิมพันแบบ Forecast Combination ต่างกันที่จะพิจารณาจากสุนัขสามตัว

Forecast Bets
ถ้าคุณสนใจการเดิมพันแบบ Forecast Bets คุณสามารถใช้ตารางพิเศษในการเดิมพัน เลือกช่อง FORECAST ONLY ด้านบนตาราง Race Runner ที่อยู่ในแถบ Race Bets
ตาราง Forecast Bets คือตารางที่แสดงไขว้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน แถบในแนวตั้งคือสุนัขที่จะเข้าเป็นที่ 1 และ แถบในแนวนอนคือสุนัขที่จะเข้าเป็นที่ 2 จุดที่เจอกันในแต่ละคู่ แสดงถึงคู่ที่สามารถเดิมพันได้ ซึ่งมีทั้งหมด 30 คู่โดยอัตราต่อรองได้แสดงไว้ในช่องนั้น

Multiple Bets

ประเภทการเดิมพันคำอธิบาย
Single Single คือการเดิมพันบน(สุนัข)ตัวเดียว
Double การเดิมพันแบบนี้เลือกสุนัข 2 ตัว จากการแข่งขันที่ต่างกัน คุณจะชนะเมื่อทั้งสองตัวเข้าวิน
Treble การเดิมพันแบบนี้เลือกสุนัข 3 ตัว จากการแข่งขันที่ต่างกัน คุณจะชนะเมื่อทั้งสามตัวเข้าวิน
Accumulator การเดิมพันแบบนี้เลือกสุนัข 4 ตัวหรือมากกว่านั้น การเดิมพันแบ่งได้เป็นรูปแบบต่างๆเช่น 4F,5F,6F ซึ่ง ตัวย่อเหล่านี้บ่งบอกความหมายในการเดิมพัน เช่น 4F เท่ากับ เดิมพันด้วยสุนัข 4 ตัว
Patent ครอบคลุมการเดิมพันแบบ multiple ซึ่งประกอบด้วย 3 single, 3 double และ 1 treble การเดิมพันแบบนี้คุณจะชนะเมื่อรูปแบบใดแบบหนึ่งจากด้านบนชนะ
Trixie ครอบคลุมการเดิมพันแบบ multiple ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวเลือกจากการแข่งขันที่ต่างกันคือ 3 double และ 1 treble การเดิมพันแบบนี้คุณจะชนะเมื่ออย่างน้อยตัวเลือก 2 ตัวชนะ
Yankee ครอบคลุมการเดิมพันแบบ multiple ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวเลือกจากการแข่งขันที่ต่างกัน Yankee ประกอบไปด้วย 11 ชุดการเดิมพัน - 6 double, 4 treble และ 1 accumulator อย่างน้อย 2 ตัวเลือกต้องชนะ คุณจึงจะได้ผลตอบแทน
Super Yankee ครอบคลุมการเดิมพันแบบ multiple ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวเลือกจากการแข่งขันที่ต่างกัน Super Yankee ประกอบไปด้วย 26 ชุดการเดิมพัน - 10 double, 10 treble, 5 accumulator 4F และ 5 accumulator 5F อย่างน้อย 2 ตัวเลือกต้องชนะ คุณจึงจะได้ผลตอบแทน
Heinz ครอบคลุมการเดิมพันแบบ multiple ซึ่งประกอบด้วย 6 ตัวเลือกจากการแข่งขันที่ต่างกัน Heinz ประกอบไปด้วย 57 ชุดการเดิมพัน - 15 double, 20 treble, 15 accumulator 4F, 6 accumulator 5F และ 1 accumulator 6F อย่างน้อย 2 ตัวเลือกต้องชนะ คุณจึงจะได้ผลตอบแทน
Super Heinz ครอบคลุมการเดิมพันแบบ multiple ซึ่งประกอบด้วย 7 ตัวเลือกจากการแข่งขันที่ต่างกัน Super Heinz ประกอบไปด้วย 120 ชุดการเดิมพัน - 21 double, 35 treble, 35 accumulator 4F, 21 accumulator 5F, 7 accumulator 6F และ 1 accumulator 7F อย่างน้อย 2 ตัวเลือกต้องชนะ คุณจึงจะได้ผลตอบแทน
Goliath ครอบคลุมการเดิมพันแบบ multiple ซึ่งประกอบด้วย 6 ตัวเลือกจากการแข่งขันที่ต่างกัน Heinz ประกอบไปด้วย 247 ชุดการเดิมพัน - 28 double, 56 treble, 70 accumulator 4F, 56 accumulator 5F, 28 accumulator 6F, 8 accumulator 7F และ 1 accumulator 8F อย่างน้อย 2 ตัวเลือกต้องชนะ คุณจึงจะได้ผลตอบแทน
3. Derby

Single Bet
การเดิมพันแบบ Single หรือ straight คือการเดิมพันในม้าตัวที่จะชนะในการแข่งขันนั้น การเดิมพันแต่ละครั้งถูกแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ท่านสามารถเลือกเดิมพันโดยเลือกม้าของคู่แข่งได้เช่นกันในรอบต่อๆไป

Race Bets

ประเภทการเดิมพันคำอธิบาย
Single Single คือการเดิมพันบน(ม้า) 1 ตัว คุณจะชนะต่อเมื่อม้าตัวนั้นเข้าวิน
Forecast Forecast คือ การเดิมพันที่ไม่ได้เดิมพันเฉพาะม้าที่จะเข้าวิน แต่เดิมพันตัวที่จะเข้าที่สองเช่นกัน การเดิมพันแบบนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองประเภท Straight forecast และ Reserve forecast
Straight forecast(SFC) เป็นการเดิมพันที่ระบุแน่นอนว่าม้าสองตัวจะเข้าเป็นที่หนึ่งและสองตามลำดับที่ระบุ
Reserve forecast(RFC) เป็นการเดิมพันคล้ายแบบข้างต้นแต่ไม่ได้ระบุลำดับที่แน่นอน คุณจะชนะเมื่อม้าสองตัวที่คุณเลือกเข้าเป็นสองตัวแรก
Forecast Combination Forecast Combination คือการเดิมพันเมื่อคุณเลือกม้าสามตัวหรือมากกว่านั้น โดยที่สองในสามตัวนั้น เข้าเป็นสองตัวแรกโดยไม่คำนึงถึงลำดับ จำนวนเงินที่จะได้จะถูกคูณกับความเป็นไปได้ในการเข้าวิน เช่นถ้าม้าถูกเลือก 3 ตัว ความเป็นไปได้ในการเข้าวินจะเป็น 6 แบบ
Tricast Tricast เป็นการเดิมพันที่คล้ายกับแบบ Forecast ต่างกันตรงที่ ม้าจะต้องถูกเลือกสามตัว และผู้ชนะจะชนะก็ต่อเมื่อ ม้าทั้งสามตัวนั้นเข้าวินตามลำดับเท่านั้น
Tricast Combination Tricast Combination คล้ายกับการเดิมพันแบบ Forecast Combination ต่างกันที่จะพิจารณาจากม้าสามตัว

Multiple Bets

ประเภทการเดิมพันคำอธิบาย
Single Single คือการเดิมพันบน(ม้า)ตัวเดียว
Double การเดิมพันแบบนี้เลือกม้า 2 ตัว จากการแข่งขันที่ต่างกัน คุณจะชนะเมื่อทั้งสองตัวเข้าวิน
Treble การเดิมพันแบบนี้เลือกม้า 3 ตัว จากการแข่งขันที่ต่างกัน คุณจะชนะเมื่อทั้งสามตัวเข้าวิน
Accumulator การเดิมพันแบบนี้เลือกม้า 4 ตัวหรือมากกว่านั้น การเดิมพันแบ่งได้เป็นรูปแบบต่างๆเช่น 4F,5F,6F ซึ่ง ตัวย่อเหล่านี้บ่งบอกความหมายในการเดิมพัน เช่น 4F เท่ากับ เดิมพันด้วยม้า 4 ตัว
Patent ครอบคลุมการเดิมพันแบบ multiple ซึ่งประกอบด้วย 3 single, 3 double และ 1 treble การเดิมพันแบบนี้คุณจะชนะเมื่อรูปแบบใดแบบหนึ่งจากด้านบนชนะ
Trixieครอบคลุมการเดิมพันแบบ multiple ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวเลือกจากการแข่งขันที่ต่างกันคือ 3 double และ 1 treble การเดิมพันแบบนี้คุณจะชนะเมื่ออย่างน้อยตัวเลือก 2 ตัวชนะ
Yankeeครอบคลุมการเดิมพันแบบ multiple ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวเลือกจากการแข่งขันที่ต่างกัน Yankee ประกอบไปด้วย 11 ชุดการเดิมพัน - 6 double, 4 treble และ 1 accumulator อย่างน้อย 2 ตัวเลือกต้องชนะ คุณจึงจะได้ผลตอบแทน
Super Yankeeครอบคลุมการเดิมพันแบบ multiple ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวเลือกจากการแข่งขันที่ต่างกัน Super Yankee ประกอบไปด้วย 26 ชุดการเดิมพัน - 10 double, 10 treble, 5 accumulator 4F และ 5 accumulator 5F อย่างน้อย 2 ตัวเลือกต้องชนะ คุณจึงจะได้ผลตอบแทน
Heinzครอบคลุมการเดิมพันแบบ multiple ซึ่งประกอบด้วย 6 ตัวเลือกจากการแข่งขันที่ต่างกัน Heinz ประกอบไปด้วย 57 ชุดการเดิมพัน - 15 double, 20 treble, 15 accumulator 4F, 6 accumulator 5F และ 1 accumulator 6F อย่างน้อย 2 ตัวเลือกต้องชนะ คุณจึงจะได้ผลตอบแทน
Super Heinzครอบคลุมการเดิมพันแบบ multiple ซึ่งประกอบด้วย 7 ตัวเลือกจากการแข่งขันที่ต่างกัน Super Heinz ประกอบไปด้วย 120 ชุดการเดิมพัน - 21 double, 35 treble, 35 accumulator 4F, 21 accumulator 5F, 7 accumulator 6F และ 1 accumulator 7F อย่างน้อย 2 ตัวเลือกต้องชนะ คุณจึงจะได้ผลตอบแทน
Goliathครอบคลุมการเดิมพันแบบ multiple ซึ่งประกอบด้วย 6 ตัวเลือกจากการแข่งขันที่ต่างกัน Heinz ประกอบไปด้วย 247 ชุดการเดิมพัน - 28 double, 56 treble, 70 accumulator 4F, 56 accumulator 5F, 28 accumulator 6F, 8 accumulator 7F และ 1 accumulator 8F อย่างน้อย 2 ตัวเลือกต้องชนะ คุณจึงจะได้ผลตอบแทน
Lucky 15 ครอบคลุมการเดิมพันแบบ multiple ซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวเลือกจาก 4 การแข่งขันที่ต่างกัน Lucky 15 ประกอบไปด้วย 15 ชุดการเดิมพัน - 4 singles, 6 double, 4 treble และ 1 accumulator 4F อย่างน้อย 1 ตัวเลือกต้องชนะ คุณจึงจะได้ผลตอบแทน
Lucky 31 ครอบคลุมการเดิมพันแบบ multiple ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวเลือกจาก 5 การแข่งขันที่ต่างกัน Lucky 31 ประกอบไปด้วย 31 ชุดการเดิมพัน - 5 singles, 10 double, 10 treble, 5 accumulator 4F และ 1 accumulator 5F อย่างน้อย 1 ตัวเลือกต้องชนะ คุณจึงจะได้ผลตอบแทน
Lucky 63 ครอบคลุมการเดิมพันแบบ multiple ซึ่งประกอบด้วย 6 ตัวเลือกจาก 6 การแข่งขันที่ต่างกัน Lucky 63 ประกอบไปด้วย 63 ชุดการเดิมพัน - 6 singles, 15 double, 20 treble, 15 accumulator 4F, 6 accumulator 5F และ 1 accumulator 6F อย่างน้อย 1 ตัวเลือกต้องชนะ คุณจึงจะได้ผลตอบแทน
4. Instant Lotto

Easy Money
ลองทายลำดับสีของลูกบอลของผลที่ออก

Evaders
เดิมพันบนตัวเลขที่จะไม่ออกในผลการจับ

Jackpot
ลองทายผลเพื่อชิงรางวัลแจ็กพ็อต คุณอาจจะเลือกบอล 5-10 ลูก เพื่อให้ตรงกับบอลแจ็กพ็อต 5 ลูก วางเดิมพันที่ลูกบอลของคุณ เลือก 5 ถึง 10 เบอร์ แจ็กพ็อตจะแตกก็ต่อเมื่อบอลที่เลือกอย่างน้อย 5 ลูกตรงกับผลที่ออก ยิ่งเลือกหลายเบอร์ ยิ่งมีโอกาสถูก ในขณะเดียวกัน อัตราต่อรองจะขึ้นอยู่กับเบอร์ของบอลที่เลือก

Picks
เลือกเบอร์ 1 ถึง 4 เบอร์และดูว่าบอลที่เลือกตรงกับ เบอร์นั้นตรงกับ 6 เบอร์ที่ถูกจับมาหรือไม่

Even & Odds
การเดิมพันแบบ คู่ และ คี่ นี้สามารถเดิมพันได้ทั้งแบบ เบอร์ที่เลือก เลขของลูกบอล หรือ จำนวนบอลทั้งหมดที่ถูกจับก็ได้

Totals
เป็นเดิมพันแบบผลรวมทั้งหมด มีอยู่ด้วยกันสามแบบคือ 149 หรือ มากกว่า, ระหว่าง 146 และ 148,145 หรือน้อยกว่านั้น

Lucky
เป็นการเดิมพันบน "Lucky total" ของลูกบอลที่จะถูกจับ "Lucky total" คือผลรวมของเลขแต่ละตัวของผลรวมทั้งหมดบวกกันตัวอย่างเช่น ถ้าผลรวมของบอลทั้ง 6 ลูกเป็น "182" "Lucky total" จะเท่ากับ 1+8+2 = 11

Mixer
เป็นรูปแบบพิเศษของการเดิมพัน ซึ่งเป็นการเดิมพันการเรียงของบอลหลายแบบ

Stripes & Solids
เป็นการเดิมพันบนเลขและการเรียงตัวบอลลายและบอลธรรมดา

Specials
เป็นรูปแบบพิเศษของการเดิมพัน ซึ่งคุณสามารถวางเดิมพันในการเรียงตัวของบอลแบบพิเศษ

Ranges
เป็นการเลือกเดิมพันบนช่วงตัวเลขที่เป็นผลรวมของบอลที่ถูกจับ นั่นคือ 50 หรือน้อยกว่า, 51-100,101-140,141-160, 161-200, 201-250, 251 หรือมากกว่านั้น

Perms
Perms (or permutations) เป็นการเดิมพันแบบพิเศษที่ไม่ได้ขึ้นอยู่แค่การเลือกของคุณ แต่ขึ้นอยู่กับการเรียงตัวของบอลด้วย ดังนั้นยิ่งคุณเลือกบอลมาก คุณยิ่งมีโอกาสที่จะชนะจากการเรียงตัวของบอลมากขึ้น ราคาเดิมพันก็จะสูงตามไปด้วย

Hilo
เป็นการเดิมพันว่า บอลที่ถูกเลือกหรือการเรียงตัวของบอลจะสูงหรือต่ำกว่าอีกแบบ

Colors
เป็นการเดิมพันว่า 1,2, 3, 4, 5 หรือ 6 ของสีที่ถูกเลือกจะถูกจับขึ้นมา หรือไม่มีสีที่เลือกถูกจับขึ้นมา

5. Jackpot7

การจ่าย
Jackpot7 มีการจ่ายดังนี้ : 0.10 จะถูกจ่ายถ้าทายถูกหนึ่งเบอร์, 1.10 สำหรับ 2 เบอร์,5.20 สำหรับ 3 เบอร์, 41.50 สำหรับ 4 เบอร์เบอร์,550.00 สำหรับ 5 เบอร์, และ 13200.00 สำหรับ 6 เบอร์

6. Pokerbet

Dead heat กฏ

กฎ Dead heat จะถูกใช้ถ้ามีผู้ชนะมากกว่า 1 ท่าน จำนวนเงินที่ชนะจะถูกหารด้วยจำนวนผู้ชนะ เช่น ถ้ามีผู้ชนะสองท่าน เลือกอัตราต่อรอง 4.00 และ 5.00 ผู้เล่นวางเดิมพัน $10 บน 5.00 ผู้เล่นจะได้ $25 แทน $50 เนื่องจาก $10 หารสองเท่ากับ $5 คูณ 5.00 เท่ากับ $25.00

ชนิดของการเดิมพัน

Winning Turn Card Color
เลิกสีของการ์ดที่ถูกเปิด ท่านสามารถวางเดิมพันได้จนกว่า Flop การ์ดถูกเปิด

Winning River Card Suit
เลือก winning suit ท่านสามารถวางเดิมพันได้จนกว่า Turn การ์ดถูกเปิด

Winning Hand
เลือกว่า winning hand จะเป็นอะไร ท่านสามารถวางเดิมพันได้จนกว่า Flop การ์ดถูกเปิด

7. Rollup

ในตอนเริ่มของเกมส์ เกมส์จะมี 3 หน้าปัด คือ หน้าปัดการ์ด หน้าปัดตัวเลข และ ลูกเต๋าในแต่ละรอบ เบอร์จะถูกแสดงที่หน้าปัด ดังนั้นคุณสามารถเลือกที่จะเดิมพันแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

Hi เป็นการเดิมพันบนหน้าปัดการ์ด ตัวเลข หรือ ลูกเต๋า จะสูงกว่าตัวเลขปัจจุบันที่ถูกแสดงอยู่

Lo เป็นการเดิมพันบนหน้าปัดการ์ด ตัวเลข หรือ ลูกเต๋า จะต่ำกว่าตัวเลขปัจจุบันที่ถูกแสดงอยู่

Odd เป็นการเดิมพันบนหน้าปัดการ์ด ตัวเลข หรือ ลูกเต๋า ว่าจะเป็นเลขคี่ (เช่น 1, 3 หรือ 5 สำหรับลูกเต๋า)

Even เป็นการเดิมพันบนหน้าปัดการ์ด ตัวเลข หรือ ลูกเต๋า ว่าจะเป็นเลขคี่ (เช่น 1, 3 หรือ 5 สำหรับลูกเต๋า)

8. Lucky Wheel

ประเภทการเดิมพันคำอธิบาย
Number Bet Number Bet คือการเดิมพันโดยวางเดิมพันบนตัวเลขตัวใดตัวหนึ่ง (1-32) คุณจะชนะเมื่อวงล้อหมุนมาตรงกับเลขที่คุณเลือก

Color Bet

Color Bet คือการวางเดิมพันบนสีใดสีหนึ่งในชั้นที่สองของวงล้อซึ่งมีทั้งหมด 4 สีแต่ละสีจะครอบคลุมแต่ละช่วงของตัวเลข คุณจะชนะก็ต่อเมื่อวงล้อหมุนมาตรงกับสีที่คุณเลือก สีน้ำเงิน(1-10),สีเขียว(11-24),สีเหลือง(25-29), สีแดง(30-32)

Number Range Bet

Number Range Bet คือการวางเดิมพันบนช่วงตัวเลขซึ่งอยู่บนชั้นที่สามจากด้านนอกของวงล้อ มีทั้งหมด 5 ช่วง คือ 1-7, 8-16, 17-20, 21-26, 27-32 คุณจะชนะก็ต่อเมื่อวงล้อหมุนมาตรงกับช่องที่คุณเลือก

Odd Bet

Odd Bet คือการเดิมพันบนเลขคี่ ตรงกลางของวงล้อซึ่งจะไม่มีการหมุน คุณจะชนะก็ต่อเมื่อวงล้อหมุนมาตรงกับเลขคี่

Even Bet

Even Bet คือการเดิมพันบนเลขคู่ตรงกลางของวงล้อซึ่งจะไม่มีการหมุน คุณจะชนะก็ต่อเมื่อวงล้อหมุนมาตรงกับเลขคู่

Lower Bet

Lower Bet คือการเดิมพันว่าเลขที่จะออกในรอบต่อไปจะต่ำกว่าตัวเลขที่ออกในรอบนี้

Higher Bet

Higher Bet คือการเดิมพันว่าเลขที่จะออกในรอบต่อไปจะสูงกว่าตัวเลขที่ออกในรอบนี้