กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับการเดิมพัน

การวางเดิมพันกีฬาหรือตลาด/ประเภทการเดิมพันบางประเภทอาจจะมีกฎที่แตกต่างกัน ซึ่งจะระบุไว้ในหัวข้อ"กฎเดิมพันกีฬาแต่ละประเภท" แต่สำหรับรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้คือกฎทั่วไปที่สามารถใช้ได้กับกีฬาและตลาด/ประเภทการเดิมพันทั้งหมด และผู้เล่นจำเป็นต้องปฏิบัติตาม รวมถึงกฎอื่นๆ ที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจะถือว่ามีผลเช่นกัน
 1. กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับการเดิมพันทั่วไป
 2. กฎกติกาของตลาด (ประเภทการเดิมพัน) กฎกติกาทั่วไป
 3. กฎกติกาการเดิมพันในเหตุการณ์เฉพาะ
1. กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับการเดิมพันทั่วไป

1.1 ทั่วไป

1.1.1. ข้อมูลการเดิมพันทั้งหมดที่จัดไว้ให้โดยบริษัทกระทำโดยสุจริต อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถยอมรับผิดต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้น ด้านวันที่ เวลา สถานที่คู่แข่งขัน แต้มต่อ ผลลัพธ์ สถิติ, สโมสร/ชื่อทีม (ที่ปรากฎอยู่ ในการถ่ายทอดสด) การเดิมพันอื่นๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ชัดเจนใดๆ และจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าตลาดที่ได้รับได้กำหนดความแตกต่างของประเภทของการเดิมพัน ที่ถูกนำเสนอในการแข่งขันกีฬาโดยมั่นใจได้ว่า มีการกระทำโดยสุจริตและโปร่งใส.ท้ายนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจ

1.1.2. ถ้าเหตุการณ์,ซึ่งถูกกำหนดเป็นการจัดขึ้นไว้ในการแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันระหว่างสองทีมหรือระหว่างบุคคลเริ่มต้นก่อนเวลาที่กำหนด เฉพาะการเดิมพันที่วางก่อนการเริ่มต้นเหตุการณ์ (ไม่รวมการเดิมพันสดที่ระบุ) เท่านั้นที่จะถือว่ามีผลสมบูรณ์ ถ้าตลาดไม่ปิดหรือถูกระงับตามเวลา ที่ถูกต้องแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะ ยกเลิก การเดิมพันทั้งหมด ที่วางหลังจากเวลาเริ่มต้นจริง (ไม่รวมการเดิมพัน สดที่ระบุ)

1.1.3. ในกรณีที่ชื่อการแข่งขันหรือชื่อทีมในภาษาอื่นๆ ไม่ตรงกับชื่อในภาษาอังกฤษ ให้ยึดชื่อภาษาอังกฤษเป็นหลัก

1.1.4. เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องทราบคะแนนของแมตช์และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนั้นๆ นอกจากนี้บริษัทแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลของสถานะการแข่งขันก่อนการวางเดิมพันทุกครั้ง

1.1.5. บริษัทมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะทำการแก้ใขเปลี่ยนแปลงกฏกติการเหล่านี้ได้ทุกเวลาที่ต้องการ และทุกการเปลี่ยนแปลงแก้ใขจะมีผลบังคุบใช้ทันที่ที่มีการประกาศแจ้งที่หน้าเว็บไซต์

1.1.6. ลูกค้ายอมรับผลลัพธ์ของการแข่งขันในปัจจุบัน, เวลาที่ใช้และข้อมูลส่วนอื่นๆ ที่จัดไว้บนหน้าเว็ป, ระหว่างเวลา “สด” ซึ่งจัดขึ้นโดยบุคคลที่สามอาจมีการล่าช้าและหรืออาจจะไม่ถูกต้อง, และการวางเดิมพันตามข้อมูลใดๆนั้น ถือเป็นความเสี่ยงของลูกค้าเอง. โดยทางบริษัท จะจัดหาข้อมูลดังกล่าวตามที่เป็น โดยจะไม่รับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนตรงเวลาของข้อมูลดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ(ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ลูกค้าจะต้องรับกับความเสี่ยงนี้ ผลมาจากความเชื่อมั่นของลูกค้าเอง

1.1.7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิก ประกาศเป็นโมฆะ หรือระงับลูกค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีต่อไปนี้
 • รายละเอียดของการเดิมพันไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง
 • การวางเดิมพันเกินขีดจำกัดตามที่กฎอนุญาต
 • การวางเดิมพันที่ฝ่าฝืนกฎใด ๆ
 • ข้อผิดพลาดของมนุษย์ในการพิมพ์หรือการส่งผ่าน เป็นผลให้การใช้ข้อมูลหรืออัตราต่อรองการเล่นเกมไม่ถูกต้อง
 • เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้งานแพลตฟอร์มการเล่นเกมที่ผิดปกติหรือผิดธรรมชาติปรากฏขึ้น หรือมีจำนวนการแพ้หรือชนะสูงเกินไป
1.1.8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับเกมหรือผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ เพื่อรักษาความซื่อสัตย์และความเป็นธรรมในเกมดังกล่าว

1.1.9. เมื่อบริษัทยืนยันการเดิมพันแล้ว ลูกค้าจะแก้ไขหรือยกเลิกการเดิมพันไม่ได้

1.1.10. หากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือข้อข้องใจใด ๆ ว่าอาจมีสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลในระบบ ขอแนะนำให้ลูกค้าหยุดเล่นและแจ้งต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท หากลูกค้ายังคงเล่นต่อไป จะถือว่าลูกค้ารับผิดชอบต่อผลการเดิมพันที่จะตามมาด้วยตัวเอง และบริษัทเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขปัญหาหรือไม่ก็ตาม

1.1.11. เมื่อการแข่งขันสดหรือเกมเริ่มขึ้น และทำการวางเดิมพันขณะการแข่งขันกำลังดำเนินอยู่ หากสตรีมถูกตัดการเชื่อมต่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่คำนึงถึงสาเหตุการตัดการเชื่อมต่อดังกล่าว หรือสตรีมค้างหรือปิดการทำงาน การวางเดิมพันใด ๆ หรือทั้งหมดจะยังคงอยู่และจะตัดสินเมื่อการแข่งขันจบลง และเมื่อทราบผลการแข่งขัน กฎทั่วไปนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ในกรณีที่เกมหรือผลิตภัณฑ์ที่มีกฎเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการตัดการเชื่อมต่อ ซึ่งในกรณีนี้กฎที่เฉพาะเจาะจงจะมีผลบังคับใช้ และจะมีผลผูกพันกับลูกค้าตามกฎที่เฉพาะเจาะจง

1.1.12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและ/หรือปิดบัญชีของลูกค้าได้ตลอดเวลา หากเป็นที่เชื่อว่าลูกค้าฝ่าฝืนกฎและข้อบังคับใด ๆ หรือฉ้อโกง เจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย โจมตี จัดการ หรือก่อความเสียหายต่อขั้นตอนการวางเดิมพันปกติ หรือหากลูกค้ามีส่วนร่วมในการฟอกเงินหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะมีส่วนร่วมในการเดิมพันในเขตอำนาจศาลหรือสถานที่จริง เมื่อปิดบัญชีของลูกค้าด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้ว การชนะและ/หรือการจ่ายเงินทั้งหมด รวมถึงยอดคงเหลือในบัญชีของลูกค้าจะถูกริบ

1.1.13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดจำนวนการจ่ายเงินสูงสุดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ

1.1.14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงิน หากมีหลักฐานที่แสดงว่าราคาหรือกองกลางเดิมพันมีการเปลี่ยนแปลง หรือในกรณีที่การแข่งขัน กิจกรรม หรือเกมใด ๆ ใช้แผนหลอกลวง หลักฐานดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับขนาด ปริมาณ หรือรูปแบบของการวางเดิมพันตลอดช่องทางเดิมพันของเราใด ๆ หรือทั้งหมด หากมีข้อพิพาทใด ๆ ในการตีความกฎเหล่านี้ ให้ยึดการตีความหมายของบริษัทเป็นหลัก

1.1.15. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศเป็นโมฆะและยกเลิกการเดิมพันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย

1.1.16. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธลูกค้าเข้าสู่เกมหรือผลักลูกค้าออกจากเกม

1.1.17. ซอฟต์แวร์ที่จัดหาให้มีลักษณะ "ตามสภาพจริง" โดยไม่มีการรับประกัน เงื่อนไข ข้อผูกพัน การแสดงตัวแทน โดยตรง โดยอ้อม โดยกฎหมาย หรือโดยบางส่วนของบริษัท บริษัทจะไม่รับประกันความสามารถในการขาย คุณภาพ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ที่ว่าซอฟต์แวร์จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และไม่ประกอบด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ

1.1.18. แม้ว่าบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังอย่างเหมาะสม บริษัทจะไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์นั้นปราศจากข้อผิดพลาดหรือไม่หยุดชะงัก หรือข้อบกพร่องใด ๆ ในซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไข หรือซอฟต์แวร์หรือเซิร์ฟเวอร์ปราศจากไวรัส

1.1.19. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ความสูญเสีย หรือการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลมาจากการสื่อสารหรือข้อผิดพลาดของระบบเกี่ยวกับการชำระเงินในบัญชี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างเหมาะสม รวมถึงการถอดเกมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจากซอฟต์แวร์

1.1.20. ในการวางเดิมพันและการใช้ซอฟต์แวร์ ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทไม่มีการควบคุมเกี่ยวกับวิธีการใช้ซอฟแวร์ของลูกค้า นอกจากนี้ ลูกค้าวางเดิมพันและใช้ซอฟต์แวร์ด้วยความเสี่ยงของตัวเอง และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียโดยตรง โดยอ้อม อันเป็นผลสืบเนื่อง โดยบังเอิญ หรือพิเศษใด ๆ ทุกกรณี

1.1.21. ห้ามมิให้ลูกค้าเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ของบริษัทหรือผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจมีอยู่ในซอฟต์แวร์

1.1.22. ในการเล่นเกมและวางเดิมพัน ลูกค้าได้รับสิทธิ์ส่วนบุคคล สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว และสิทธิที่ไม่อาจโอนกันได้ในการใช้ซอฟต์แวร์

1.1.23. ห้ามมิให้ลูกค้าปฏิบัติตามข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้

1.1.23.1. ติดตั้งหรือโหลดซอฟต์แวร์ลงในเซิร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์อื่น หรือดำเนินการให้บุคคลอื่นใดใช้ซอฟต์แวร์แบบออนไลน์ได้

1.1.23.2. แบ่งสิทธิ์ มอบหมาย ให้เช่า ให้ยืม โอน คัดลอก หรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์

1.1.23.3. ถอดรหัส วิศวกรรมย้อนรอย รื้อถอน แปล แปลกลับ เปลี่ยนแปลง สร้างงานที่ซ้ำซ้อนกับผู้อื่นโดยยึดตามส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ หรือการคัดลอก การดัดแปลง การทำสำเนา หรือการรวมส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ แปลงซอฟต์แวร์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ หรือพยายามค้นหารหัสต้นฉบับของซอฟต์แวร์

1.1.23.4. ลบลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือคำบอกกล่าวที่คล้ายกันจากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ และ

1.1.23.5. เข้าสู่ เข้าถึง หรือพยายามเข้าสู่ เข้าถึง หรือแม้แต่หลบเลี่ยงระบบความปลอดภัยของบริษัท หรือแทรกแซงซอฟต์แวร์ เกม และเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

1.1.24. การใช้ซอฟต์แวร์ไม่ได้หมายความว่าลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของซอฟต์แวร์

1.1.25. กฎทั่วไปเหล่านี้จะบังคับใช้เฉพาะในกรณีที่ไม่มีกฎเฉพาะเจาะจงซึ่งบังคับใช้กับเกมหรือผลิตภัณฑ์พิเศษ

1.2. การยกเลิกและการเลื่อนกำหนด

1.2.1. ถ้าเหตุการณ์ไม่ได้เริ่มต้นในวันที่เริ่มต้นที่กำหนดและไม่จบลงภายในสามวันของวันที่เสร็จสิ้นตามกำหนดเดิมแล้ว การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นสำหรับการเดิมพันในตลาดที่มีการกำหนดแบบไม่มีเงื่อนไข

1.2.2. ถ้าการแข่งขันเริ่มต้นแต่ถูกยกเลิกในภายหลัง และไม่จบลงภายในสามวัน ของวันที่เสร็จสิ้นตามกำหนดเดิมแล้ว การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นสำหรับการเดิมพันในตลาดที่มีการกำหนดแบบไม่มีเงื่อนไข

1.2.3. ในกรณีที่รายการแข่งขันไม่ได้จบลงภายในเวลาการแข่งขันเดิมที่ได้แจ้งใว้ แต่มีผลการแข่งขันของรายการนั้นๆ ประกาศออกอย่างเป็นทางการจากผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการ บริษัทมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะพิจราณาให้รายการแข่งขันนั้นยังคงมีผลอย่างเป็นทางการ และ การตัดสินใจของบริษัทถือเป็นการการตัดสินใจที่ไม่สามารถโต้แย้งได้

1.3. การเปลี่ยนแปลงสถานที่

1.3.1.กรณีที่การแข่งขันตามกำหนดจะต้องแข่งขันที่สนามกลางแต่ถูกเปลี่ยนเป็นสนามอื่นๆ (Non-neutralground)หรือเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามคือจากสนามอื่นเปลี่ยนเป็นสนามกลาง การวางเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าใช้ได้ แต่ในกรณที่เปลี่ยนจากสนามแข่งของเจ้าบ้านเป็นทีมเยือน หรือจากสนามของทีมเยือนเป็นแข่งที่สนามของเจ้าบ้าน การวางเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ การวางเดิมพันจะถือเป็นโมฆะเช่นกันหากชื่อทีมที่แสดงบนเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง หรือชื่อทีมเจ้าบ้านกับทีมเยือนแสดงในตำแหน่งที่สลับกัน

1.3.2. สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่เป็นทีม ถ้าสถานที่ตามกำหนดการ เปลี่ยนแปลงภายหลังจากตลาดเปิดแล้ว การเดิมพันทั้งหมด จะยังถือว่ามีผล

1.4. ระยะเวลา

1.4.1. ระยะเวลาของกิจกรรมตามที่ระบุ มีไว้เพื่อจุดประสงค์การอ้างอิงเท่านั้น การเดิมพันจะยังใช้ได้อยู่ แม้ระยะเวลาที่กำหนดจะเปลี่ยนแปลงไป

1.4.2. สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการบาดเจ็บหรือการหยุดเวลาเล่น ให้ถือว่าเกิดขึ้น เมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ ตัวอย่างเช่น ประตูที่ยิงได้ในเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรก ของการแข่งขันฟุตบอลให้ถือว่าทำประตูได้ที่ 45 นาที

1.5. ผลการแข่งขัน

1.5.1. เมื่อใช้ได้ ผู้ชนะบนแท่นจะถือว่าเป็นผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยไม่คำนึงถึงการขาดคุณสมบัติหรือแก้ไขผลการแข่งขันในภายหลัง ถ้าไม่มีผู้ชนะบนแท่น ผลการแข่งขันจะเป็นไปตามผลการแข่งขัน อย่างเป็นทางการขององค์กรควบคุมที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการตัดสินของตลาด โดยไม่คำนึงถึงการขาดคุณสมบัติหรือแก้ไขผลการแข่งขันในภายหลัง ถ้าไม่มีผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการอยู่ ผลการแข่งขันจะถูกกำหนด โดยการอ้างอิงถึงหลักฐานที่มีซึ่งทราบได้เมื่อมีการยุติตลาด

1.5.2. โดยทั่วไปจะมีการยุติในไม่ช้าหลังจากจบเหตุการณ์ เพื่อเป็นการ บริการลูกค้า บางตลาดอาจจะยุติก่อนผลการแข่งขัน อย่างเป็นทางการ จะถูกประกาศ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะกลับการยุติเหตุการณ์ของตลาดที่มีการตัดสินผิดพลาด

1.5.3. ในกรณีที่มีความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายเงินของตลาดนั้น ๆ

1.5.4. ยกเว้นการแข่งขันที่ไม่มีจริง บริษัทจะไม่ประกาศเป็นโมฆะหรือคืนเงินวางเดิมพัน เนื่องจากการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผล ชื่อทีม หรือรายละเอียดการแข่งขันอื่นใดที่เกิดขึ้น 72 ชั่วโมงหลังจากเริ่มเวลาการแข่งขัน หรือเดิมพันที่ตัดสินแล้ว

1.5.5 หากท่านเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการแข่งขันที่ประกาศผลอย่างเป็นทางการ และผลลัพธ์ของการแข่งขันที่ประกาศลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ, ข้อขัดแย้งดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องโดยยึดหลักตามการอ้างอิงของบริษัทได้ทำการบันทึกวิดีโอของการข่งขันมาเพื่อประกอบการพิจารณาผลลัพธ์ที่ถู
กต้องอย่างไรก็ตาม, หากทางบริษัทฯ ไม่มีการบันทึกวิดีโอการแข่งขันรายการดังกล่าว, ผลลัพธ์ของการแข่งขันและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะถูกอ้างอิงจากเว็ปไซค์ที่ประกาศอย่างเป็นทางการ ถ้าหากเว๊ปไซค์อย่างเป็นทางการ ไม่สามารถประกาศผลลัพธ์ของการแข่งขันได้ นั้นหมายถึงมีผลลัพธ์ของการแข่งขันผิดพลาดที่ชัดเจน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจและ พิจารณาแก้ไขหรือกำหนดผลลัพธ์ (การตัดสินใจของบริษัทจะถือเป็นที่สิ้นสุด และ มีผลบังคับใช้ในเหตุการณ์นี้)

1.5.6. ผู้ชนะของการแข่งขันจะถูกกำหนดที่ข้อสรุปของเหตุการณ์ เพื่อวัตถุประสงค์ของการเดิมพันโดยจะไม่คำนึงถึงการกลับคำตัดสิน หรือผลการคัดค้านหรือการอุทธรณ์ใด ๆ

1.6 การยอมรับในการจับเวลาอัตโนมัติ

1.6.1 สำหรับเหตุการณ์บางอย่างที่อาจถูกกำหนดโดยบริษัท ลูกค้าอาจจะวางเดิมพันโดยการยอมรับตัวตั้งเวลาด้วยการเลือกปุ่ม "ยอมรับการจับเวลา"โดยมีปุ่มบนเมนู ในการเดิมพันแต่ละบิลจะใช้รายการ"ยอมรับการจับเวลา"เพื่อมีการนับเวลาถอยหลังของตัวมันเอง ระยะเวลาดังกล่าวจะถูกกำหนดโดยบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ในตอนท้ายของการจับเวลาถ้ารายการไม่มีการหยุดชะงักใดๆ เกิดขึ้นตามที่ได้กล่าวไว้ด้านล่างในข้อ 1.6.2, การเดิมพันที่เกิดขึ้นนั้นจะถือเป็นที่ยอมรับ

1.6.2. หากมีการหยุดชะงักตามรายการดังกล่าว ถ้ารายการนี้เกิดขึ้นก่อนที่เวลาถอยหลังสิ้นสุดลง การเดิมพันที่ใช้"ยอมรับการจับเวลา"ทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะทันที:

1.6.2.1. หากรายการมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดใบแดง หรือ มีการให้ใบแดงที่เกิดขึ้นแล้ว

1.6.2.2. หากรายการมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการลูกโทษ หรือ มีการให้การลูกโทษที่เกิดขึ้นแล้ว
1.6.2.3. หากมีความเป็นไปได้ที่จะมีประตูเกิดขึ้น หรือมีการทำประตูโดยทีมใดๆ

1.6.2.4. นับรวมเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น ความขัดข้องและผิดพลาดที่เกิดจากอุปกรณ์เครื่องมือใดๆ, การสื่อสารโทรคมนาคมที่กำหนดไม่ถูกต้อง, การบันทึก, การยอมรับในการแจ้งเตือนของการเดิมพัน, การล่าช้าหรือหยุดชะงักในการทำงานของระบบ, การเชื่อมโยงของการสื่อสารขัดข้อง

1.6.3. การใช้รายการ"ยอมรับการจับเวลา"ลูกค้ารับทราบหรือยอมรับ ประตูที่เกิดขึ้น, เวลาที่ผ่านไปและข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็ปไซต์นี้ที่มาจาก "Live/สด"ในการแข่งขันสดที่ถูกกำหนดโดยบุคคลที่สามซึ่งอาจมีความล่าช้า หน่วงของเวลา และ/หรือ อาจไม่ถูกต้อง การเดิมพันใดๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีต่อความเสี่ยงของลูกค้า บริษัทจะให้ข้อมูลนี้ โดยไม่รับประกัน เกี่ยวกับความถูกต้องสมบูรณ์หรือทันเวลาของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบสำหรับการสูญเสียใดๆ (โดยตรงหรือโดยอ้อม)ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นของลูกค้า

1.7 การจ่ายเงินรางวัลสูงสุดสำหรับการเล่นพนันชุด

1.7.1 วงเงินการจ่ายเงินสูงสุดสำหรับการเดิมพันแบบพาร์เลย์ผสมมีดังนี้

ฟุตบอล: 300,000 MYR

บาสเกตบอล เอ็นบีเอ: 200,000 MYR

เทนนิส: 100,000 MYR

กีฬาประเภทอื่น ๆ: 50,000 MYR

หากมีการวางเดิมพันแบบพาร์เลย์ผสมซึ่งเกี่ยวข้องกับกีฬาที่มีวงเงินการจ่ายเงินสูงสุดต่างกัน จะใช้วงเงินที่มีค่าต่ำสุด

1.7.2. ขีดจำกัดการจ่ายเงินรางวัลสูงสุดทั้งหมดยังมีผลต่อกลุ่มของลูกค้าที่มีพฤติกรรมการดำเนินการร่วมกัน มีการวางแผนการดำเนินการร่วมกัน หรือการรวมกลุ่มกัน และลูกค้าที่เลือกเดิมพันในชุดกีฬาที่ประกอบด้วยกีฬามีการแข่งขันในหลายวันด้วย

1.7.3. ในกรณีที่บริษัทมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือว่ามีการวางเดิมพันในรูปแบบตามที่อธิบายในข้อที่ผ่านมา การจ่ายเงินรางวัลสุทธิสูงสุดจะจำกัดอยู่เพียงเทียบเท่ากับยอดการจ่ายเงินรางวัลสูงสุดสำหรับการวางเดิมพันหนึ่งครั้ง โดยจะจ่ายเงินรางวัลให้กับบัญชีของลูกค้าที่วางเดิมพันในชุดตัวเลือกการเล่นพนันชุดดังกล่าวเป็นคนแรก

2. กฎกติกาของตลาด (ประเภทการเดิมพัน) กฎกติกาทั่วไป

2.1. ทั่วไป

2.1.1. เอาท์ไรท์

2.1.1.1. เอาท์ไรท์ หมายถึง การเดิมพันผู้ชนะเหตุการณ์ การแข่งขัน หรือทัวร์นาเมนท์

2.1.1.2. การวางเอาท์ไรท์ หมายถึง การเดิมพันคู่แข่งขันที่ได้ตำแหน่ง ที่ระบุในเหตุการณ์ การแข่งขันหรือทัวร์นาเมนต์ ลำดับที่ของตำแหน่ง ที่ถูกจ่ายในฐานะของผู้ชนะจะระบุไว้ในหัวข้อเรื่องตลาด

2.1.1.3. ถ้าคู่แข่งขัน/ผู้เล่น ไม่ได้เริ่มต้นตามที่กำหนด ในการแข่งขัน หรือ ทัวร์นาเมนต์ จะทำให้การเดิมพันเอาท์ไรท์ทั้งหมดในคู่แข่งขัน/ผู้เล่นนั้นๆ ถือเป็นโมฆะ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎการเดิมพันกีฬาที่เฉพาะเจาะจง

2.1.1.4. ถ้ามีผู้ชนะตั้งแต่สองคนหรือมากกว่า, หรือมีประกาศ “เดดฮีท”ในตลาดเอาท์ไรท์จากนั้น อัตราต่อรองการจ่ายเงิน(เงินเดิมพันจะถูกหักออก/ลดลง) ซึ่งจะถูกแบ่งตามสัดส่วนของจำนวนผู้ชนะและเงินเดิมพันจะติดสินจากยอดที่แบ่งตามสัดส่วนแล้วเสร็จ

นี่เป็นตัวอย่างสำหรับลูกค้าที่ถามว่า ถ้าเกิดมีผู้ทำประตูสูงสุด 2 คน ใน อังกฤษ พรีเมียลีก บริษัทจะคิดการจ่ายเงินอย่างไร
การจ่ายเงิน : ราคาทุน / ผู้ชนะ X (ราคา-1) = ยอดที่จ่าย (ถ้าดาวซัลโวมีมากกว่า 2 คน = ราคาทุน/ (จำนวนนักเตะ)

ยกตัวอย่าง:
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ- ดาวซัลโวสูงสุด
ดิมิทาร์ เบอร์บาตอฟ ราคา 1.40
คาร์ลอส เตเวซ ราคา 3.50
ถ้าคุณเลือกวางเดิมพันที่ผู้เล่น ดิมิทาร์ เบอร์บาตอฟ ราคา 1.40 จำนวนเงิน 100 บาท
ถ้าอันดับดาวซัลโวสูงสุดมี 2 คน
เงินวางเดิมพันที่คุณได้รับ = จำนวนเงินวางเดิมพัน 100/2 คูณ (ราคา -1) = 20
ถ้าคุณเลือกวางเดิมพันที่ผู้เล่น คาร์ลอส เตเวซ ราคา 3.50 จำนวนเงิน 100 บาท
ถ้าอันดับดาวซัลโวสูงสุดมี 2 คน
เงินวางเดิมพันที่คุณได้รับ = จำนวนเงินวางเดิมพัน 100/2 คูณ (ราคา -1) = 125

2.1.1.5. ความหมายของ "ทุกๆผู้เล่นอื่นๆ"(ทีมอืนๆ เป็นต้น) อ้างถึงผู้แข่งขันที่มีทั้งหมด ที่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในตลาด

2.1.2. มันนี่ไลน์

2.1.2.1. มันนี่ไลน์ หมายถึง การเดิมพันคู่แข่งขันหนึ่งคนหรือหนึ่งทีมที่เอาชนะกันในเหตุการณ์ หรือเพื่อให้ได้ตำแหน่งสูงขึ้นในเหตุการณ์แข่งขันแบบจับคู่ กฎเกี่ยวกับ มันนี่ไลน์ที่เหลือระบุอยู่ในกฎกติกาการเดิมพันในเหตุการณ์เฉพาะ

2.1.2.2. ความหมายของ "รายการแข่งขัน"อ้างถึงผู้แข่งขันที่มีทั้งหมด ที่อยู่นอกเหนือจากรายชื่อผู้แข่งขันทั้งหมดที่มีอยู่ในรายการมันนี่ไลน์

2.1.3. แฮนดิแคป (HDP)และแฮนดิแคปครึ่งแรกและแฮนดิแคปครึ่งหลัง

2.1.3.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันเมื่อผู้แข่งขันหรือทีมได้รับแต้มต่อ (นำโดยแต้มต่อนั้นก่อนเหตุการณ์จะเริ่มต้น) ผู้ชนะคือคู่แข่งขัน หรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าหลังจากรวมแฮนดิแคปที่ระบุในผลการแข่งขัน กฎแฮนดิแคปที่เหลือระบุอยู่ในกฎกติกาการเดิมพันเหตุการณ์เฉพาะ

2.1.3.2 ครึ่งแรก แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันในทีมที่มีประตูมากกว่าหลังจากที่มีการเพิ่มแต้มต่อลงไปแล้วของการเดิมพันในครึ่งแรกของการแข่งขัน

2.1.3.3แฮนดิแคปครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะมีคะแนนดีกว่า หลังจากที่เพิ่มแฮนดิแคปนั้นเข้าสู่ผลลัพธ์ในครึ่งหลังของการแข่งขัน
2.1.4. สูง/ตํ่า (OU)และสูง/ตํ่าครึ่งแรก&สูง/ต่ำครึ่งหลัง

2.1.4.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันที่กำหนดโดยผลคะแนนรวมทั้งหมด (ประตู เกมส์ เป็นต้น) ในผลการตัดสินสุดท้ายของเหตุการณ์ ถ้าผลรวมมากกว่า เส้นสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผลชนะเลิศคือสูง ถ้าผลรวมน้อยกว่า เส้นสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผลชนะเลิศคือต่ำ

2.1.4.2. ครึ่งแรก สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนรวมของผลสกอร์ในครึ่งแรกของการแข่งขัน ถ้าผลรวมสกอร์สูงกว่า สกอร์สูง/ต่ำกว่า ที่กำหนดไว้ผลชนะคือสูง ถ้าผลรวมสกอร์ต่ำกว่าสกอร์สูง/ต่ำกว่า ที่กำหนดไว้ผลชนะคือต่ำ

2.1.4.3.สูง/ตํ่าครึ่งหลังหมายถึง การเดิมพันที่จำนวนคะแนนรวมจากผลลัพธ์ของการแข่งขันครึ่งหลัง ถ้าจำนวนรวมมีมากกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือสูง แต่ถ้าจำนวนรวมน้อยกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือตํ่า

2.1.5. คี่/คู่ (OE)และคี่/คู่ครึ่งแรก& คี่/คู่ครึ่งหลัง

2.1.5.1. คี่/คู่ หมายถึง การเดิมพันที่กำหนดโดยผลคะแนนรวมทั้งหมด (ประตู เกมส์ เป็นต้น) ในผลการตัดสินสุดท้ายของเหตุการณ์ว่าเป็นคี่หรือคู่

2.1.5.2.ครึ่งแรก คี่/คู่ หมายถึง การเดิมพันผลจำนวนสกอร์ในครึ่งแรกว่าเป็นจำนวนคี่หรือคู่

2.1.5.3. เดิมพันครึ่งแรกจะคืนเงินหากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนที่จะจบครึ่งแรก แต่หากการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากจบครึ่งแรกไปแล้วการเดิมพันในครึ่งแรกจะยังมีผล

2.1.5.4. การเดิมพันครึ่งแรกจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนที่ครึ่งแรกนั้นจะสิ้นสุดลง แต่ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่ครึ่งแรกสิ้นสุดลงแล้ว การเดิมพันครึ่งแรกทั้งหมดจะยังใช้ได้อยู่

2.1.6. ทีมเดี่ยว คี่ / คู่

2.1.6.1 ทีมเดี่ยว คี่ / คู่ หมายถึงการเดิมพันในการทายว่าคะแนนการแข่งขันเต็มเวลาของการแข่งขันนั้น จะมีผลออกมาเป็นจำนวน คี่หรือคู่

2.1.6.2. ถ้ามี การต่อเวลาพิเศษเพิ่มในการแข่งขันจะไม่ถูกนับ ในการทายผลแบบเจาะจงแต้มคะแนนแบบเต็มเวลา

2.1.7. การเดิมพันแบบผสม (บอลชุด)

2.1.7.1. บอลชุดหมายถึง การวางเดิมพันอย่างน้อยสองตัวเลือกหรือมากกว่าขึ้นไป โดยเป็นการเดิมพันในหนึ่งบิล และถ้าทุกตัวเลือกในบิลเดิมพันมีผลชนะ บิลเดิมพันชุดนั้นจะถูกจ่ายตามราคาน้ำรวมของสองตัวที่เลือกหรือมากกว่านั้น ถ้าหนึ่งในตัวเลือก(หรือมากกว่า)มีผลเป็นแพ้บิลเดิมพันนั้นจะเสียทั้งบิล แต่ถ้าหนึ่งในตัวเลือก(หรือมากกว่า)มีการเลื่อนการแข่งขัน ราคาน้ำของตัวเลือกนั้นๆ จะคิดเป็นราคาน้ำ 1.00 ทันที

2.1.7.2. ระหว่างการเดิมพันสดแบบผสม ถ้าตัวเลือกใดๆที่เดิมพันไปนั้นถูกปฏิเสธ บิลเดิมพันนั้นจะไม่มีผลอีกต่อไป

2.1.7.3. กรุณาอ่านเพิ่มเติมที่ "ช่วยเหลือ"ที่หน้าเดิมพันผสมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

2.1.7.4. Trixie ประกอบไปด้วย 4 เดิมพันใน 3 เหตุการณ์ที่แตกต่างกัน 3 คู่และรวมกัน 3 ตัวเลือกในหนึ่งแบบ รับประกันผลตอบแทนหากสองตัวเลือกใดๆชนะ หากว่าสองตัวเลือกใดๆของคุณชนะ ใน 1 คู่เดิมพันจะจ่ายผลตอบแทน หากว่าสามตัวเลือกใดๆของคุณชนะ ทั้ง 3 คู่ และ 3 ตัวเลือกจะจ่ายผลตอบแทนหากว่า หนึ่งตัวเลือก(หรือมากกว่า)เลื่อนการแข่งขัน ราคาต่อรองตัวเลือกนั้นจะเป็นอัตราที่ 1.00

2.1.7.5. Yankee ประกอบไปด้วย 11 เดิมพันใน 4 เหตุกาณ์ที่แตกต่างกัน 6 คู่รวมกันสามตัวเลือกใน 4 แบบ และ รวมกันสี่ใน 1 แบบ รับประกันผลตอบแทนหากสองตัวเลือกใดๆชนะ หากว่าสองตัวเลือกใดๆของคุณชนะ ใน 1 คู่เดิมพันจะจ่ายผลตอบแทน หากว่า 3 ตัวเลือกใดๆชนะ 3 คู่ และ 1แบบรวมสามตัวเลือกจะจ่ายผลตอบแทน หากว่า4 ตัวเลือกใดๆชนะ ทั้ง 6 คู่ สามตัวเลือกใน 4 แบบ และ 4 ตัวเลือกในหนึ่งแบบจะจ่ายผลตอบแทน , หากว่า หนึ่งตัวเลือก(หรือมากกว่า)เลื่อนการแข่งขัน ราคาต่อรองตัวเลือกนั้นจะเป็นอัตราที่ 1.00

2.1.7.6. Canadian ประกอบไปด้วย 26 เดิมพันใน 5 เหตุการณ์ที่แตกต่าง ,10 คู่ , รวมกันสามตัวเลือกใน 10 แบบ ,รวมกันสี่ตัวเลือกใน 5 แบบ และ รวมกันทั้งห้าตัวเลือกใน 1 แบบ รับประกันผลตอบแทนหากสองตัวเลือกใดๆชนะ ,หากว่าสองตัวเลือกใดๆของคุณชนะ 1 คู่เดิมพันจะจ่ายผลตอบแทน ,หากว่า 4 ตัวเลือกใดๆชนะ 6 คู่ ,สามตัวเลือกใน 4 แบบ และ 4 ตัวเลือกในหนึ่งแบบจะจ่ายผลตอบแทน ,หากว่าทั้ง 5 ตัวเลือกชนะ 10 คู่,รวมกันสามตัวเลือกใน 10 แบบ ,รวมกันสี่ตัวเลือกใน 5 แบบจะจ่ายผลตอบแทน หากว่า หนึ่งตัวเลือก(หรือมากกว่า)เลื่อนการแข่งขัน ราคาต่อรองตัวเลือกนั้นจะเป็นอัตราที่ 1.00

2.1.7.7. Heinz ประกอบไปด้วย 57 เดิมพันใน 6 เหตุการณ์ที่แตกต่าง ,15 คู่ , รวมกันสามตัวเลือกใน 20 แบบ ,รวมกันสี่ตัวเลือกใน 15 แบบ ,รวมกันทั้งห้าตัวเลือกใน 6 แบบ และรวมกันทั้งหกใน 1 แบบ รับประกันผลตอบแทนหากสองตัวเลือกใดๆชนะ ,หากว่าสองตัวเลือกใดๆของคุณชนะ 1 คู่เดิมพันจะจ่ายผลตอบแทน ,หากว่า 5 ตัวเลือกใดๆชนะ 10 คู่ ,สามตัวเลือกใน 10 แบบ และ สี่ตัวเลือกใน 5 แบบและรวมกันห้าตัวเลือกจะจ่ายผลตอบแทน ,หากว่าทั้ง 6 ตัวเลือกชนะ ทั้ง15 คู่,รวมกันสามตัวเลือกใน 20 แบบ ,รวมกันสี่ตัวเลือกใน 15 แบบ,รวมกันห้าตัวเลือกใน 6 แบบ และ รวมกันทั้งหกตัวเลือกจะจ่ายผลตอบแทน ,หากว่า หนึ่งตัวเลือก(หรือมากกว่า)เลื่อนการแข่งขัน ราคาต่อรองตัวเลือกนั้นจะเป็นอัตราที่ 1.00

2.1.7.8. Super Heinz ประกอบไปด้วย 120 เดิมพันใน 7 เหตุการณ์ที่แตกต่าง ,21 คู่ , รวมกันสามตัวเลือกใน 35 แบบ ,รวมกันสี่ตัวเลือกใน 35 แบบ ,รวมกันทั้งห้าตัวเลือกใน 21 แบบ ,รวมกันทั้งหกใน 1 แบบ และรวมกันทั้งเจ็ดใน 1 แบบ รับประกันผลตอบแทนหากสองตัวเลือกใดๆชนะ ,หากว่าสองตัวเลือกใดๆของคุณชนะ 1 คู่เดิมพันจะจ่ายผลตอบแทน ,หากว่า 6 ตัวเลือกใดๆชนะ 15 คู่ ,สามตัวเลือกใน 20 แบบ ,สี่ตัวเลือกใน 15 แบบ,ห้าตัวเลือกใน 6 แบบและรวมกันหกตัวเลือกจะจ่ายผลตอบแทน ,หากว่าทั้ง 7 ตัวเลือกชนะ ทั้ง21 คู่,รวมกันสามตัวเลือกใน 35 แบบ ,รวมกันสี่ตัวเลือกใน 35 แบบ,รวมกันห้าตัวเลือกใน 21 แบบ รวมกันหกตัวเลือกใน 7แบบ และรวมกันทั้งเจ็ดตัวเลือกจะจ่ายผลตอบแทน ,หากว่า หนึ่งตัวเลือก(หรือมากกว่า)เลื่อนการแข่งขัน ราคาต่อรองตัวเลือกนั้นจะเป็นอัตราที่ 1.00

2.1.7.9. Goliath ประกอบไปด้วย 247 เดิมพันใน 8 เหตุการณ์ที่แตกต่าง ,28 คู่ , รวมกันสามตัวเลือกใน 56 แบบ ,รวมกันสี่ตัวเลือกใน 70 แบบ ,รวมกันทั้งห้าตัวเลือกใน 56 แบบ ,รวมกันทั้งหกใน 28 แบบ ,รวมกันทั้งเจ็ดใน 8 แบบ และรวมกันทั้งแปดใน 1 แบบ รับประกันผลตอบแทนหากสองตัวเลือกใดๆชนะ ,หากว่าสองตัวเลือกใดๆของคุณชนะ 1 คู่เดิมพันจะจ่ายผลตอบแทน ,หากว่า 7 ตัวเลือกใดๆชนะ 21 คู่ ,สามตัวเลือกใน 35 แบบ ,สี่ตัวเลือกใน 35 แบบ,ห้าตัวเลือกใน21 แบบ,รวมกันหกตัวเลือกใน 7 แบบ และรวมกันเจ็ดตัวเลือกจะจ่ายผลตอบแทน ,หากว่าทั้ง 8 ตัวเลือกชนะ ทั้ง28คู่,รวมกันสามตัวเลือกใน 56 แบบ ,รวมกันสี่ตัวเลือกใน 70 แบบ,รวมกันห้าตัวเลือกใน 56 แบบ รวมกันหกตัวเลือกใน 28 แบบ รวมกันทั้งเจ็ดตัวเลือกใน 8 แบบ และรวมกันแปดตัวเลือกจะจ่ายผลตอบแทน ,หากว่า หนึ่งตัวเลือก(หรือมากกว่า)เลื่อนการแข่งขัน ราคาต่อรองตัวเลือกนั้นจะเป็นอัตราที่ 1.00

2.1.7.10. เดิมพันสดจะไม่เปิดให้เลือกใน Trixie, Yankee, Canadian, Heinz, Super Heinz และ Goliath.

2.1.7.11. โปรดดูรายละเอียดที่ไอคอน “” บนเมนูวางเดิมพันที่หน้าวางเดิมพันผสมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

2.1.7.12. บอลชุด /บอลชุดผสม

2.1.7.12.1 ทั่วไป การเดิมพันบอลชุด จะถูกกำหนดให้เป็นการเดิมพันในหนึ่งบิล ซึ่งจะเลือกสองคู่หรือมากกว่านั้น ในหนึ่งบิล คู่ที่เลือกเดิมพันในบิลบอลชุดนั้นต้องชนะเท่านั้นบิลเดิมพันถึงจะชนะเช่นกัน ถ้าคู่แรกชนะ ค่าน้ำก็จะคูณคู่ต่อๆไปที่เรื่อยๆหากว่าทุกคู่ที่เลือกชนะหรือไม่ในหนึ่งคู่นั้นเสีย การเดิมพันบอลชุดในหนึ่งบิลจะสามารถเดิมพันได้หลากหลาย รบกวนดูรายละเอียดที่ "ประเภทการเดิมพันบอลชุด"สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่าง :
บอลชุดเลือกสามคู่ วางเดิมพันที่$100 รายละเอียดดังนี้

A = Manchester United @ 1.80
B = Chelsea @ 1.50
C = Arsenal @ 1.66

ถ้าทั้งสามคู่ชนะทั้งหมด เงินที่ได้คือ $448.20 รายละเอียดดังนี้ :
A: Manchester United 1.80 x $100 = ได้$180.
B: Chelsea 1.50 x $180 = ได้$270.
C: Arsenal 1.66 x $270 = ได้$448.20.

2.1.7.12.2 จุดประสงค์ของบอลชุด:
ทุกตัวเลือกถูกกำหนดจากกฏของกีฬาที่เกี่ยวข้อง การเดิมพันบอลชุดนั้นจะไม่ได้เปิดทุกตลาด ถ้าคุณเห็นว่าในบิลของคุณไม่สามารถรวมตัวเลือกที่ไม่เกี่ยวข้องได้(ดูรายละเอียดด้านล่างเกี่ยวกับบอลชุดที่เกี่ยวข้อง), นั้นหมายถึงหนึ่งในตัวเลือกไม่เปิดให้วางเดิมพันในบอลชุด เดิมพันบอลชุดสามารถวางเดิมพันกีฬาได้หลายหลายและล่วงหน้าได้เช่นกัน หากว่าหนึ่งคู่ที่เลือก(หรือมากกว่า)เลื่อนการแข่งขัน ดังนั้นราคาน้ำของคู่นั้นจะเท่ากับ 1.00

2.1.7.12.3 ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องในบอลชุด เดิมพันบอลชุดซึ่งมีตัวเลือกการเดิมพันในเหตุการณ์ที่เหมือนกันหรือที่ซึ่งผลจากตลาดหนึ่งอาจมีผลต่อผลลัพธ์ของการตลาดอื่นๆ จะไม่สามารถเดิมพันได้

ตัวอย่าง :
คู่ต่อไปนี้จะไม่ได้รับการยอมรับเพราะเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกันในบอลชุด

Manchester United ชนะในตลาดการเดิมพัน1x2 @ ราคาน้ำ 1.80
Manchester United ชนะในตลาดการเดิมพันทายผลสกอร์2-0 @ ราคาน้ำ 7.0

ถ้าManchester United ชนะ 2-0 ,ผลรวมราคาน้ำควรจะเป็น 12.6 แต่อย่างไรก็ตามราคาน้ำควรจะได้แค่7.0เพราะManchester United ชนะ 2-0 ก็เท่ากับจะชนะในตลาดเดิมพัน 1X2 อัตโนมัติเช่นกัน

เดิมพันบอลชุดที่เลือกคู่ที่เกี่ยวข้องกันชื่อทีมหรือผู้เล่นเดียวกันก็จะไม่ยอมรับเช่นกัน ถึงแม้ว่าพวกเขาจะตั้งในเวลาที่แตกต่างกัน หากว่าผลที่ออกหนึ่งคู่ส่งผลต่อคู่อื่นๆด้วยเช่นกัน

ตัวอย่าง :
Manchester Untied เข้าถึงรอบสุดท้ายในแชมเปียนส์ลีก@6.0
Manchester United ชนะในแชมเปียนส์ลีก@ 10.0
รวมราคาน้ำได้ 60.0

บิลบอลชุดนี้ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าผลสรุปของตัวเลือกที่สองส่งผลต่อตัวเลือกแรก ถ้าManchester United ชนะในแชมเปียนส์ลีกก็จะเข้ารอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติเช่นกัน ดังนั้นราคาน้ำจึงได้แค่ 10.0 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการโมฆะบางส่วนหรือทั้งหมดของการเดิมพันบอลชุดถ้าเห็นจะว่าบอลชุดนั้นมีตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกัน

2.1.7.12.4 บอลชุดที่เสมอ
ในสถาณการณ์ที่มีตัวเลือกนึงยกเลิกหรือว่าเสมอ(ตามตัวอย่างด้านล่าง)บิลเดิมพันบอลชุดยังคงมีผลและตัวเลือกคู่อื่นๆที่ชนะจะยังคูณต่อไปเรื่อยๆ ดังกรณีสามคู่ดังต่อไปนี้:

A: Chelsea (-0.5) – Chelsea ชนะ
B: Manchester United (-1) – Manchester United ชนะ 1-0.
C: Arsenal (-0.5) – Arsenal ชนะ.

Manchester Unitedชนะเพียงแค่ 1-0ต่อแฮนดิแคปไว้(-1) ส่วนนี้ถือว่าเสมอ ดังนั้น ที่เดิมพัน"Chelsea ชนะ"จะคำนวนหรือคูณต่อไปที่วางเดิมพันที่"Arsenal ชนะ"และเดิมพันบิลบอลชุดนี้จะกลายเป็นว่า ชนะในคู่ของChelsea และ Arsenal แทนที่จะคิดเริ่มต้นจากเดิมพันที่สามคู่ ซึ่งในส่วนของคู่ที่เสมอการคำนวนจะคูณด้วย 1 ของคู่นั้น

ตัวอย่างการคำนวนในผลที่เสมอ :

ตัวอย่างที 1: มีตัวเลือกนึงที่ตัดสินว่าเสมอ:

ตัวเลือกHDPราคาน้ำผลการแข่งผลที่ออกมา
Chelsea = A(-0.5/1)1.85ชนะ 2-0ชนะ
Manchester United = B(-1)1.95ชนะ 1-0เสมอ
Arsenal = C(-1/1.5)2.05ชนะ 3-0ชนะ

เงินวางเดิมพัน : $100 สามคู่

การคำนวนดังต่อไปนี้:

A x 1 x C x เงินเดิมพัน = 1.85 x 1 x 2.05 = $379.25, ลบด้วยเงินเดิมพัน $100 = เงินที่ชนะคือ $279.25

A: ชนะ - $100 x 1.85 = ได้มา $185. นำผลไปคำนวนต่อในคู่ถัดไป
B: เสมอ - $185 x 1 = $185. นำผลไปคำนวนต่อในคู่ถัดไป
C: ชนะ - $185 x 2.05 = ได้มา $379.25
เงินที่ชนะ: $379.25 – $100 = $279.25.

ตัวอย่างที 2: มีตัวเลือกนึงที่ตัดสินว่าชนะครึ่งและเสมอครึ่ง:

ตัวเลือกHDPราคาน้ำผลการแข่งผลที่ออกมา
Chelsea = A(-0.5/1)1.85ชนะ 2-0ชนะครึ่ง/เสมอครึ่ง
Manchester United = B(-1)1.95ชนะ 2-0ชนะ
Arsenal = C(-1/1.5)2.05ชนะ 3-0ชนะ

เงินวางเดิมพัน : $100 สามคู่

การคำนวนดังต่อไปนี้:

[1 + 0.85/2] x B x C xเงินเดิมพัน = [1 + 0.5 x 0.85] x 1.95 x 2.05 x $100 = $569.64, ลบด้วยเงินเดิมพัน $100 = เงินที่ชนะคือ $469.64

A: ชนะครึ่ง/เสมอครึ่ง-เงินเดิมพันจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนเพราะว่ามีเพียงครึ่งเดียวที่ชนะ
ส่วนที่ชนะ คือ $50 x 1.85 = $92.50
ส่วนที่เสมอ คือ $50 x 1 = $50
ได้มา $92.50 + $50 = $142.50. นำผลไปคำนวนต่อในคู่ถัดไป

B: ชนะ - $142.50 x 1.95 = $277.87. นำผลไปคำนวนต่อในคู่ถัดไป
C: ชนะ - $277.87 x 2.05 = ได้มา $569.64
เงินที่ชนะ : $569.64 – $100 = $469.64.

ตัวอย่างที 3: มีตัวเลือกนึงที่ตัดสินว่าเสียครึ่งและเสมอครึ่ง

ตัวเลือกHDPราคาน้ำผลการแข่งผลที่ออกมา
Chelsea = A(-0.5/1)1.85ชนะ 2-0ชนะ
Manchester United = B(-1)1.95ชนะ 2-0ชนะ
Arsenal = C(-1/1.5)2.05ชนะ 1-0เสียครึ่ง/เสมอครึ่ง

เงินวางเดิมพัน : $100 สามคู่

การคำนวนดังต่อไปนี้:

A x B x C x เงินเดิมพัน = 1.85 x 1.95 x 0.5 x $100 = $180.38, ลบด้วยเงินเดิมพัน $100 = เงินที่ชนะ คือ $80.38

A: ชนะ - $100 x 1.85 = $185 = ได้มา $185. (นำผลไปคำนวนต่อในคู่ถัดไป)
B: ชนะ - $185 x 1.95 = $360.75. (นำผลไปคำนวนต่อในคู่ถัดไป)
C: เสียครึ่ง/เสมอครึ่ง - $360.75 x 0.5 = $180.38 or $360.75/2 = $180.38 (เงินเดิมพันจะถูกหารด้วยสองเพราะว่าเสียครึ่งนึงหรือขานึง)

เสียครึ่ง: $180.38
เสมอครึ่ง: $180.38 x 1 = $180.38
ได้มา $180.38
เงินที่ชนะ: ที่ได้ - เงินเดิมพัน = $180.38 – $100 = $80.38.

2.1.7.12.5 ประเภทการเดิมพันแบบผสมบอลชุด
ทางM88 นำเสนอการเดิมพันผสมที่หลากหลาย ดังตารางด้านล่างแสดงให้เห็นผลรวมของการสลับการเดิมพันในแต่ละประเภทการเดิมพันบอลชุดของแต่ละบิล

ประเภทการเดิมพันแบบผสมบอลชุด

จำนวนคู่ที่เลือกเดิมพันจำนวนบิลเดิมพันDoublesTrebles4-Folds5-Folds6-Folds7-Folds8-Folds
211
3431
411641
526101051
65715201561
71343535352171
8275565670562881

2.1.7.12.6 การรวมกันที่เกี่ยวข้องของการเดิมพันบอลชุด:

การจัดเรียงของเดิมพันบอลชุดนี้เป็นการรวมกันจากตัวเลือกหลากหลายดังต่อไปนี้:

การเดิมพันแบบ Doubleหากสองตัวเลือกใดๆชนะ หนึ่งในบิล Double จะได้รับผลตอบแทน
การเดิมพันแบบ Treble หากสามตัวเลือกใดๆชนะ หนึ่งในบิล Treble จะได้รับผลตอบแทน
การเดิมพันแบบ 4-fold หากสี่ตัวเลือกใดๆชนะ หนึ่งในบิล 4-fold จะได้รับผลตอบแทน
การเดิมพันแบบ 5-fold หากห้าตัวเลือกใดๆชนะ หนึ่งในบิล 5-fold จะได้รับผลตอบแทน
การเดิมพันแบบ 6-fold หากหกตัวเลือกใดๆชนะ หนึ่งในบิล 6-fold จะได้รับผลตอบแทน
การเดิมพันแบบ 7-fold หากเจ็ดตัวเลือกใดๆชนะ หนึ่งในบิล 7-fold จะได้รับผลตอบแทน
การเดิมพันแบบ 8-fold หากแปดตัวเลือกใดๆชนะ หนึ่งในบิล 8-fold จะได้รับผลตอบแทน

ดังนั้น รับประกันผลตอบแทน หากทุกคู่ที่เลือก มีผลที่ชนะ และ บอลชุดที่เสมอ ก็จะถูกนำมาคำนวนโดยละเอียดเช่นกัน

ตัวอย่างที 1: วางเดิมพันบอลชุดแบบ double จำนวนเงิน 100 บาท มีคู่ที่เลือกวางเดิมพัน 3 คู่ ดังต่อไปนี้

ตัวเลือกHDPราคาน้ำผลการแข่งผลที่ออกมา
Chelsea = A(-0.5/1)1.85ชนะ 2-0ชนะ
Manchester United = B(-1)1.95ชนะ 2-0ชนะ
Arsenal = C(-1/1.5)2.05ชนะ 3-0ชนะ

การคำนวนดังต่อไปนี้:

เงินเดิมพันทั้งหมด $300, แยกเป็นบิลละ $100

A x B x เงินเดิมพัน = 1.85 x 1.95 x $100 = ได้มา$360.75.
A x C x เงินเดิมพัน = 1.85 x 2.05 x $100 = ได้มา$379.25.
B x C x เงินเดิมพัน = 1.95 x 2.05 x $100 = ได้มา$399.75.

เงินที่ชนะ: $379.25 + $360.75 +$399.75 - 300 = $839.75.

ตัวอย่างที 2: วางเดิมพันบอลชุดแบบ Treble จำนวนเงิน 100 บาท มีคู่ที่เลือกวางเดิมพัน 4 คู่ ดังต่อไปนี้ หนึ่งในตัวเลือกมีผลเป็นแพ้การเดิมพัน

ตัวเลือกHDPราคาน้ำผลการแข่งผลที่ออกมา
Chelsea = A(-0.5/1)1.85ชนะ 2-0ชนะ
Manchester United = B(-1)1.95ชนะ 2-0ชนะ
Arsenal = C(-1/1.5)2.05ชนะ 3-0ชนะ
Manchester City = D(-1/1.5)1.75เสมอ 0-0แพ้การเดิมพัน

การคำนวนดังต่อไปนี้:

เงินเดิมพันทั้งหมด $400, แยกเป็นบิลละ $100

A x B x C x เงินเดิมพัน = 1.85 x 1.95 x 2.05 x $100 = ได้มา$739.54
A x B x D x เงินเดิมพัน = 1.85 x 1.95 x 0 x $100 = ได้มา$0
B x C x D x เงินเดิมพัน = 1.95 x 2.05 x 0 x $100 = ได้มา$0
A x C x D x เงินเดิมพัน = 1.95 x 2.05 x 0 x $100 = ได้มา$0

เงินที่ชนะ: $739.54 + $0 + $0 + $0 - 400 = $339.54

2.1.7.13
Question Mark Feature

2.1.7.13.1 Doubles
Doubles หมายถึง การเดิมพันแบบ แยกบิลเดิมพัน เป็นบิลละ 2 คู่ โดยอ้างอิงจาก คู่ที่เลือกวางเดิมพัน ในบอลชุด. Doubles จะวางเดิมพันได้ ต่อเมื่อสมาชิกเลือกคุ่แข่งขัน ตั้งแต่ 2 คู่ ในบอลชุด ยอดวางเดิมพันรวม คือ ทุนที่วางเดิมพัน คูณ ด้วยจำนวนบิลเดิมพันทั้งหมด

ตัวอย่าง :
บอลชุดระหว่างคู่ A,B,C ถ้าสมาชิกวางเดิมพัน USD 2 ในการวางเดิมพันแบบ Doubles จะแบ่งบิลเดิมพัน ออกเป็น AB,AC,BC รวมทั้งหมดคือ 3 บิล .
ยอดวางเดิมพันที่ต้องจ่าย คือ 2x 3 = USD 6 (ในกรณีวางเดิมพัน).

2.1.7.13.2 Trebles
Trebles หมายถึง การเดิมพันแบบ แยกบิลเดิมพัน เป็นบิลละ 3 คู่ โดยอ้างอิงจาก คู่ที่เลือกวางเดิมพัน ในบอลชุด
Trebles จะวางเดิมพันได้ ต่อเมื่อสมาชิกเลือกคุ่แข่งขัน ตั้งแต่ 3 คู่ ในบอลชุด
ยอดวางเดิมพันรวม คือ ทุนที่วางเดิมพัน คูณ ด้วยจำนวนบิลเดิมพันทั้งหมด

ตัวอย่าง :
บอลชุดระหว่างคู่ A,B,C,D ถ้าสมาชิกวางเดิมพัน USD 2 ในการวางเดิมพันแบบ Trebles จะแบ่งบิลเดิมพัน ออกเป็น ABC, ABD, ACD, BCD รวมทั้งหมดคือ 4 บิล
ยอดวางเดิมพันที่ต้องจ่าย คือ 2 x 4 =USD 8 (ในกรณีวางเดิมพัน).

2.1.7.13.3 4 Folds
4 Folds หมายถึง การเดิมพันแบบ แยกบิลเดิมพัน เป็นบิลละ 4 คู่ โดยอ้างอิงจาก คู่ที่เลือกวางเดิมพัน ในบอลชุด.
4 Folds จะวางเดิมพันได้ ต่อเมื่อสมาชิกเลือกคุ่แข่งขัน ตั้งแต่ 4 คู่ ในบอลชุด
ยอดวางเดิมพันรวม คือ ทุนที่วางเดิมพัน คูณ ด้วยจำนวนบิลเดิมพันทั้งหมด

ตัวอย่าง :
บอลชุดระหว่างคู่ A,B,C,D,E ถ้าสมาชิกวางเดิมพัน USD 2 ในการวางเดิมพันแบบ 4 Folds จะแบ่งบิลเดิมพัน ออกเป็น ABCD, ABCE, ABDE, ACDE, BCDE รวมทั้งหมดคือ 5 บิล .
ยอดวางเดิมพันที่ต้องจ่าย คือ 2 x 5 = USD 10 (ในกรณีวางเดิมพัน).

2.1.7.13.4 5 Folds
5 Folds หมายถึง การเดิมพันแบบ แยกบิลเดิมพัน เป็นบิลละ 5 คู่ โดยอ้างอิงจาก คู่ที่เลือกวางเดิมพัน ในบอลชุด.
5 Folds จะวางเดิมพันได้ ต่อเมื่อสมาชิกเลือกคุ่แข่งขัน ตั้งแต่ 5 คู่ ในบอลชุด
ยอดวางเดิมพันรวม คือ ทุนที่วางเดิมพัน คูณ ด้วยจำนวนบิลเดิมพันทั้งหมด

ตัวอย่าง :
บอลชุดระหว่างคู่ A,B,C,D,E ถ้าสมาชิกวางเดิมพัน USD 2 ในการวางเดิมพันแบบ 5 Folds จะแบ่งบิลเดิมพัน ออกเป็น ABCDE, ABCDF, ABCEF, ABDEF, ACDEF, BCDEF รวมทั้งหมดคือ 6 บิล
ยอดวางเดิมพันที่ต้องจ่าย คือ 2 x 6 = USD 12 (ในกรณีวางเดิมพัน).

2.1.7.13.5 6 Folds
6 Folds หมายถึง การเดิมพันแบบ แยกบิลเดิมพัน เป็นบิลละ 6 คู่ โดยอ้างอิงจาก คู่ที่เลือกวางเดิมพัน ในบอลชุด.
6 Folds จะวางเดิมพันได้ ต่อเมื่อสมาชิกเลือกคุ่แข่งขัน ตั้งแต่ 6 คู่ ในบอลชุด
ยอดวางเดิมพันรวม คือ ทุนที่วางเดิมพัน คูณ ด้วยจำนวนบิลเดิมพันทั้งหมด

ตัวอย่าง :
บอลชุดระหว่างคู่ A,B,C,D,E,F ถ้าสมาชิกวางเดิมพัน USD 2 ในการวางเดิมพันแบบ 6 Folds บิลเดิมพันคือ ABCDEF จำนวน 1 บิล .
ยอดวางเดิมพันที่ต้องจ่าย คือ 2 x 1 = USD 2 (ในกรณีวางเดิมพัน)

2.1.7.13.6 7 Folds
7 Folds หมายถึง การเดิมพันแบบแยกบิลเดิมพัน เป็นบิลละ 7 คู่ โดยอ้างอิงจาก คู่ที่เลือกวางเดิมพัน ในบอลชุด
7 Folds จะวางเดิมพันได้ ต่อเมื่อสมาชิกเลือกคุ่แข่งขัน ตั้งแต่ 7 คู่ ในบอลชุด
ยอดวางเดิมพันรวม คือ ทุนที่วางเดิมพัน คูณ ด้วยจำนวนบิลเดิมพันทั้งหมด

ตัวอย่าง :
บอลชุดระหว่างคู่ A,B,C,D,E,F,G ถ้าสมาชิกวางเดิมพัน USD 2 ในการวางเดิมพันแบบ 7 Folds บิลเดิมพันคือ ABCDEFG จำนวน 1 บิล .
ยอดวางเดิมพันที่ต้องจ่าย คือ 2 x 1 = USD 2 (ในกรณีวางเดิมพัน).

2.1.7.13.7 8 Folds
8 Folds หมายถึง การเดิมพันแบบ แยกบิลเดิมพัน เป็นบิลละ 8 คู่ โดยอ้างอิงจาก คู่ที่เลือกวางเดิมพัน ในบอลชุด.
8 Folds จะวางเดิมพันได้ ต่อเมื่อสมาชิกเลือกคุ่แข่งขัน ตั้งแต่ 8 คู่ ในบอลชุด ยอดวางเดิมพันรวม คือ ทุนที่วางเดิมพัน คูณ ด้วยจำนวนบิลเดิมพันทั้งหมด

ตัวอย่าง :
บอลชุดระหว่างคู่ A,B,C,D,E,F,G,H ถ้าสมาชิกวางเดิมพัน USD 2 ในการวางเดิมพันแบบ 8 Folds บิลเดิมพันคือ ABCDEFGH จำนวน 1 บิล.
ยอดวางเดิมพันที่ต้องจ่าย คือ 2 x 1 = USD 2 (ในกรณีวางเดิมพัน).

2.2. ประเภทการเดิมพันฟุตบอล

2.2.1. ถ้าไม่มีการระบุไว้ ผลการแข่งขันของประเภทการเดิมพันฟุตบอล ให้อ้างอิงคะแนนที่เวลาสิ้นสุดของเวลาปกติ (รวมเวลา ที่หยุดชะงักในช่วงการแข่งขัน โดยผู้ตัดสินในสนาม) จะไม่นับรวม การต่อเวลาพิเศษ

2.2.2. 1X2, 1X2 ครึ่งแรกและ 1X2 ครึ่งหลัง

2.2.2.1. 1X2 หมายถึงการวางเดิมพันหนึ่งในสามของผลชนะสุดท้ายที่เป็นไปได้ สำหรับรายการแข่งขัน 1 หมายถึงทีมที่ถูกเรียกชื่อก่อน (ตามปกติเป็นทีมเจ้าบ้าน) X หมายถึงเกมซึ่งผลการแข่งขันเสมอกัน 2 หมายถึงทีมที่ถูกเรียกชื่อเป็นทีมที่สอง (ปกติเป็นทีมเยือน)

2.2.2.2. 1X2 ครึ่งแรก หมายถึง การเดิมหนึ่งในสามลักษณะผลการแข่งขันที่อาจเป็นไปได้ สำหรับการแข่งขันครึ่งแรก 1 หมายถึง ทีมที่ได้รับการกล่าวชื่อเป็นทีมแรก (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน), X หมายถึง การแข่งขันที่ผลลัพธ์เสมอหรือได้คะแนนเท่ากัน, 2 หมายถึง ทีมที่ได้รับการกล่าวชื่อเป็นทีมที่สอง (โดยปกติคือทีมเยือน)

2.2.2.3. 1X2 ครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันหนึ่งในสามลักษณะผลการแข่งขันที่เป็นไปได้ ในเฉพาะการแข่งขันครึ่งหลังเท่านั้น 1 หมายถึง ทีมที่ได้รับการกล่าวชื่อเป็นทีมแรก (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน), X หมายถึง การแข่งขันที่ผลลัพธ์เสมอหรือได้คะแนนเท่ากัน, 2 หมายถึง ทีมที่ได้รับการกล่าวชื่อเป็นทีมที่สอง (โดยปกติคือทีมเยือน)

2.2.2.4. 1X2 สิบนาทีแรก

2.2.2.4.1. 1X2 สิบนาทีแรก หมายถึง การเดิมพันเพื่อคาดการณ์หนึ่งในสามลักษณะผลการแข่งขันที่เป็นไปได้ของ 10 นาทีแรกในเวลาปกติของนัดการแข่งขัน

2.2.3. คะแนนที่ถูกต้อง

2.2.3.1. คะแนนถูกต้อง หมายถึง การเดิมพันในการทำนายผลคะแนน สุดท้ายที่เวลาสิ้นสุดของเวลาเต็ม

2.2.3.2. คะแนนที่ถูกต้องเพื่อชนะ "AOS" หมายถึง ทีมที่เลือกต้องชนะคะแนนซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในการเลือก

ตัวอย่าง :
ผลของ 5-0 ขึ้นไป - 5:1, 6:2 และ อื่นๆ (เสีย) / 5:0, 6:1 และ อื่นๆ (ชนะ)
ผลของ 0-5 ขึ้นไป - 1:5, 2:6 และ อื่นๆ (เสีย) / 0:5, 1:6 และ อื่นๆ (ชนะ)

2.2.3.3การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.4. รวมประตูและรวมประตูครึ่งแรกและประตูรวมครึ่งหลัง

2.2.4.1. ประตูรวม หมายถึง การเดิมพันที่กำหนดโดยผลรวมของจำนวนประตู ที่ได้คะแนนในเหตุการณ์

2.2.4.2. ประตูรวมครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันซึ่งพิจารณาโดยผลรวมของจำนวนประตูที่ยิงเข้าในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

2.2.4.3. ประตูรวมครึ่งแรก เทียบกับ ประตูรวมครึ่งหลัง

2.2.4.3.1 ประตูรวมครึ่งแรก เทียบกับ ประตูรวมครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูรวมที่ยิงโดยทั้งสองทีมในครึ่งแรก เมื่อเทียบกับจำนวนประตูรวมที่ยิงโดยทั้งสองทีมในครึ่งหลังของนัดการแข่งขัน

2.2.4.3.2 สูง/ตํ่าครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่จำนวนคะแนนรวมจากผลลัพธ์ของการแข่งขันครึ่งแรก ถ้าจำนวนรวมมีมากกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือสูง (Over) แต่ถ้าจำนวนรวมมีน้อยกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือตํ่า (Under)

2.2.4.3.3 สูง/ตํ่าครึ่งหลังหมายถึง การเดิมพันที่จำนวนคะแนนรวมจากผลลัพธ์ของการแข่งขันครึ่งหลัง ถ้าจำนวนรวมมีมากกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือสูง แต่ถ้าจำนวนรวมน้อยกว่าค่าสูง/ตํ่าที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าชนะคือตํ่าง

2.2.4.4. ประตูรวมครึ่งหลังหมายถึงการเดิมพันซึ่งพิจารณาโดยสรุปจำนวนประตูรวมที่ยิงเข้าในครึ่งหลังของนัดการแข่งขัน

2.2.4.5. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.5. ครึ่งเวลา/เต็มเวลา (HT.FT)

2.2.5.1. ครึ่งแรก/เต็มเวลา หมายถึง การเดิมพันผลการแข่งขันทั้งครึ่งแรก และ เต็มเวลาของรายการแข่งขันนั้นๆ (ไม่นับรวมช่วงต่อเวลาพิเศษ) รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตลาดเดิมพันได้แก่: H กล่าวถึง ชื่อทีมอันดับแรก (โดยปกติคือ ทีมเจ้าบ้าน); D กล่าวถึง ผลเสมอ; A กล่าวถึง ชื่อทีมอันดับสอง (โดยปกติคือ ทีมเยือน)

2.2.5.2.ตัวอย่าง – HA หมายความว่า ชื่อทีมอันดับแรก(เจ้าบ้าน) เป็นผู้มีคะแนนนำในช่วงครึ่งแรก แต่ชื่อทีมอันดับสอง (ทีมเยือน) เป็นผู้มีคะแนนนำในช่วงเต็มเวลา

2.2.5.3.การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.6. ประตูแรก/ประตูสุดท้าย และ ประตูแรก/ประตูสุดท้ายครึ่งแรก

2.2.6.1. ประตูแรก/ประตูสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันทีมที่ได้ประตูแรก หรือประตูสุดท้ายในการแข่งขัน โดยเกี่ยวกับตลาดนี้ สิ่งต่อไปนี้จะหมายถึง: HF หมายถึงทีมที่ได้รับการเรียกชื่อเป็นอันดับแรก (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน) ที่ทำประตูแรก HL หมายถึง ทีมที่ได้รับการเรียกชื่อเป็นอันดับแรกที่ทำประตูสุดท้าย AF หมายถึง ทีมที่เรียกชื่อเป็นอันดับสอง (โดยปกติคือทีมเยือน) ที่ทำประตูแรก AL หมายถึงทีมที่ได้รับการเรียกชื่อเป็นอันดับสองที่ทำประตูสุดท้าย NG หมายถึง ไม่มีประตูที่ได้คะแนนในระหว่างการแข่งขัน

2.2.6.2. ประตูแรก/ประตูสุดท้ายครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะยิงประตูได้เป็นลูกแรกหรือลูกสุดท้าย ในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ตลาดที่เปิดจะอ้างอิง ดังต่อไปนี้ : HF หมายถึง ทีมซึ่งมีการเอ่ยชื่อเป็นทีมแรก (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน) และยิงประตูแรกได้ , HL หมายถึง ทีมซึ่งมีการเอ่ยชื่อเป็นทีมแรกและยิงประตูสุดท้ายได้ , AF หมายถึง ทีมซึ่งมีการเอ่ยชื่อเป็นทีมที่สอง (โดยปกติคือทีมเยือน) และยิงประตูแรกได้ , AL หมายถึง ทีมซึ่งมีการเอ่ยชื่อเป็นทีมที่สองและยิงประตูสุดท้ายได้ NG หมายถึง ไม่มีทีมใดยิงประตูระหว่างนัดการแข่งขัน

2.2.6.3. ประตูตัวเองให้นับเป็นประตูของทีมที่ได้เพิ่มประตู

2.2.6.4. ถ้าเหตุการณ์ถูกยกเลิกหลังจากทำประตูได้ การเดิมพันทั้งหมด ในประตูแรก (และไม่ได้ประตู) จะยังคงมีอยู่ ขณะที่การเดิมพันในประตู สุดท้ายจะเป็นโมฆะ ถ้าเหตุการณ์ถูกยกเลิกโดยไม่มีการทำประตู การเดิมพันทั้งหมดในประตูแรก ประตูสุดท้ายและไม่ได้ประตูจะเป็นโมฆะ

2.2.7. ทีมใดเริ่มเล่นก่อน

2.2.7.1. ทีมใดเริ่มเล่นก่อน หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะเป็นฝ่่าย เริ่ม เขี่ยลูกก่อนในเหตุการณ์

2.2.7.2. ถ้าเหตุการณ์ถูกยกเลิกหลังจากเหตุการณ์ได้เริ่มขึ้น การเดิมพัน ทั้งหมดจะยังคงมีผลต่อไป

2.2.8. คะแนนรวมทีมเจ้าบ้าน vs. คะแนนรวมทีมเยือน

2.2.8.1. ยอดรวมประตูทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมประตูทีมเยือน

2.2.8.1.1 ยอดรวมประตูทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมประตูทีมเยือน หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูรวมทั้งหมดโดยทีมเจ้าบ้าน เมื่อเทียบกับจำนวนประตูรวมทั้งหมดโดยทีมที่มาเยือน สำหรับการแข่งขันในลีกที่เจาะจงซึ่งลงเล่นในวันใดวันหนึ่ง

2.2.8.2. ยอดรวมการเตะมุมทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมการเตะมุมทีมเยือน

2.2.8.2.1 ยอดรวมการเตะมุมทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมการเตะมุมทีมเยือน หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนการเตะมุมรวมทั้งหมดโดยทีมเจ้าบ้าน เมื่อเทียบกับจำนวนการเตะมุมรวมทั้งหมดโดยทีมที่มาเยือน สำหรับการแข่งขันในลีกที่เจาะจงซึ่งเล่นในวันใดวันหนึ่ง
2.2.8.3. ยอดรวมใบเหลืองของทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมใบเหลืองของทีมเยือน

2.2.8.3.1 ยอดรวมใบเหลืองของทีมเหย้า เทียบกับ ยอดรวมใบเหลืองของทีมเยือน หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายยอดรวมใบเหลืองที่ทีมเหย้าได้รับ เมื่อเทียบกับยอดรวมใบเหลืองที่ทีมเยือนได้รับ สำหรับนัดการแข่งขันในลีกหรือการแข่งขันที่เจาะจงในวันใดวันหนึ่ง

2.2.8.4. ทีมเหย้า หมายถึงทีมที่ขานชื่อเป็นลำดับแรก และทีมเยือนหมายถึงทีมที่ขานชื่อเป็นลำดับที่สอง

2.2.8.5. ถ้าการแข่งขันหนึ่ง (หรือมากกว่า) นัดเลื่อนออกไปหรือถูกยกเลิก จะถือว่าการเดิมพันเป็นโมฆะ

2.2.9.ทีมเดี่ยว สูง/ต่ำ &ครึ่งแรก ทีมเดี่ยว สูง/ต่ำ

2.2.9.1. ทีมเดี่ยว สูง/ต่ำ หมายถึงการเดิมพันจำนวนประตูที่ทำได้ โดยทีมที่ระบุไว้ในการแข่งขัน

2.2.9.2. ครึ่งแรก ทีมเดี่ยว สูง/ต่ำ หมายถึง การทายผลการทำประตูโดยทีมที่ระบุ ในครึ่งแรกของการแข่งขัน

2.2.9.3. ถ้าคะแนนรวมมากกว่าเส้นสูงต่ำที่กำหนด ผลการตัดสินคือ "สูง" ถ้าผลรวมน้อยกว่าเส้นสูงต่ำที่กำหนด ผลการตัดสินคือ "ต่ำ"

2.2.10. การเตะมุม (Corners)

2.2.10.1. ลูกเตะมุมจะไม่ถูกนับ จนกว่าจะเกิดขึ้นจริง

2.2.10.2. จำนวนลูกเตะมุม

2.2.10.2.1.แฮนดิแคป และ ครึ่งแรก แฮนดิแคป

2.2.10.2.1.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมจะได้ลูกเตะมุม มาก ที่สุดระหว่างการแข่งขันที่รวมการแฮนดิแคปใดๆ

2.2.10.2.1.2. ครึ่งแรก แฮนดิแคป หมายถึง เดิมพันที่ทีมที่มีการเตะมุมมากที่สุดในการแข่งขันครึ่งแรกโดยที่มีการต่อแต้มเข้าไปด้วย

2.2.10.2.1.3. การเดิมพันของครึ่งแรก แฮนดิแคป จะมีการคืนเงินหากมีการยกเลิกการแข่งขันก่อนจบครึ่งแรก, แฮนดิแคป ครึ่งแรกจะยังมีผลหากมีการหยุดการแข่งขันในครึ่งหลัง

2.2.10.2.2. สูง/ต่ำ และ ครึ่งแรก สูง/ต่ำ

2.2.10.2.2.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนลูกเตะมุมทั้งหมด ที่เกิดขึ้นจากทั้งสองทีมในระหว่างการแข่งขัน

2.2.10.2.2.2. ครึ่งแรก สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันลูกเตะมุมที่เกิดขึ้นจากทั้งสองทีมในระหว่างการแข่งขันครึ่งแรก

2.2.10.2.2.3. หากผลรวมทั้งหมดมากกว่า แต้มสูงต่ำที่กำหนด ผลชนะจะเป็นสูง, หากผลรวมน้อยกว่า แต้มสูงต่ำที่กำหนดผลชนะจะเป็นต่ำ

2.2.10.2.2.4. บิลเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก ยกเว้นผลสรุปของการเดิมพันได้ถูกกำหนดไว้แล้ว

2.2.10.3. เตะมุมครั้การเตะมุมครั้งแรกครึ่งที่ 1 &งแรก และเตะมุมครั้งแรกครึ่งที่ 2

2.2.10.3.1. ลูกเตะมุมแรกหมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้เตะลูกเตะมุมแรกในการแข่งขัน

2.2.10.3.2. การเตะมุมครั้งแรกครึ่งที่ 1 หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะเป็นทีมแรกที่เตะมุมในครึ่งที่ 1 ของนัดการแข่งขัน

2.2.10.3.3. เตะมุมครั้งแรกครึ่งที่ 2 หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายเตะมุมครั้งแรก ในครึ่งที่ 2 ของนัดการแข่งขัน

2.2.10.3.4. ตัวเลือกการเดิมพันที่มีในตลาด First Corner ทั้งหมดคือ เจ้าบ้าน ทีมเยือน หรือไม่มี

2.2.10.3.5. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.10.4. ลูกเตะมุมลูกสุดท้าย และการเตะมุมครั้งสุดท้ายครึ่งแรก

2.2.10.4.1. ลูกแตะมุมลูกสุดท้าย หมายถึงการเดิมพันว่าทีมใดที่จะได้เตะลูกเตะมุมลูกสุดท้ายในการแข่งขัน

2.2.10.4.2. การเตะมุมครั้งสุดท้ายครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะเป็นทีมสุดท้ายที่เตะมุมในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

2.2.10.4.3. การเดิมพันเตะมุมครั้งสุดท้ายครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก การเดิมพันเตะมุมครั้งสุดท้ายครึ่งแรกจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งหลัง

2.2.10.4.4. การเตะมุมครั้งสุดท้ายครึ่งแรกตัวเลือกการเดิมพันที่มีในตลาด Last Corner ทั้งหมดคือ เจ้าบ้าน ทีมเยือน หรือไม่มี

2.2.10.5. ลูกเตะมุมถัดไป

2.2.10.5.1. ลูกเตะมุมถัดไป หมายถึง การเดิมพันที่ทีมไหนจะได้ทำลูกเตะมุมถัดไปในแมตท์

2.2.10.5.2. การเดิมพันทั้งหมด จะพิจารณาจากผลการตัดสินของมุมทั้งหมดที่กำหนดได้

2.2.10.6.จำนวนการเตะมุมของทีมเดี่ยวสูง/ต่ำ

2.2.10.6.1.จำนวนการเตะมุมของทีมเดี่ยวสูง/ต่ำหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายจำนวนการเตะมุมทั้งหมดโดยทีมที่ระบุไว้ในนัดการแข่งขัน

2.2.10.6.1.1.การเตะมุมที่แน่นอนของทีมเหย้าหมายถึงการเดิมพันจำนวนการเตะมุมที่แน่นอนโดยทีมเหย้าหลังเวลาปกติของการเล่น

2.2.10.6.1.2.การเตะมุมที่แน่นอนของทีมเหย้าครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันจำนวนการเตะมุมที่แน่นอนโดยทีมเหย้าในช่วงครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

2.2.10.6.1.3.สำหรับทั้งการเตะมุมที่แน่นอนของทีมเหย้าและการเตะมุมที่แน่นอนของทีมเหย้าครึ่งแรกการเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว


2.2.10.6.2.ถ้ายอดรวมมากกว่าผลสูงต่ำผลชนะคือสูงถ้ายอดรวมน้อยกว่าผลสูงต่ำผลชนะคือต่ำ

2.2.10.6.2.1.การเตะมุมที่แน่นอนของทีมเยือนหมายถึงการเดิมพันจำนวนการเตะมุมที่แน่นอนโดยทีมเยือนหลังเวลาปกติของการเล่น

2.2.10.6.2.2.ลูกเตะมุมที่แน่นอนของทีมเยือนครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันจำนวนการเตะมุมที่แน่นอนโดยทีมเยือนในช่วงครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

2.2.10.6.2.3.สำหรับทั้งการเตะมุมที่แน่นอนของทีมเยือนและการเตะมุมที่แน่นอนของทีมเยือนครึ่งแรกการเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.10.7. รวมการเตะมุมทั้งหมดและรวมการเตะมุมทั้งหมดครึ่งแรก

2.2.10.7.1. รวมการเตะมุมทั้งหมดหมายถึงการเดิมพันที่จำนวนรวมของการเตะมุมโดยทั้งสองทีมหลังเวลาปกติของการเล่น

2.2.10.7.2. รวมการเตะมุมทั้งหมดครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันที่จำนวนรวมของการเตะมุมโดยทั้งสองทีมในระหว่างครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

2.2.10.7.3. สำหรับทั้งรวมการเตะมุมทั้งหมดและรวมการเตะมุมทั้งหมดครึ่งแรกการเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.11. ใบเหลืองใบแดงรวม (Total Bookings)

2.2.11.1. ใบเหลืองนับเป็นหนึ่งคะแนนและใบแดงนับเป็นสองคะแนน จำนวนคะแนนสูงสุดที่ผู้เล่นจะได้ระหว่างการแข่งขันคือสาม (หนึ่งสำหรับใบเหลืองและสองสำหรับใบแดง ใบเหลืองที่สองจะไม่นำมานับรวม)

2.2.11.2. ไม่นับการ์ดที่ให้แก่ผู้ที่ไม่ใช่เป็นผู้เล่น (ผู้จัดการ โค้ช ตัวสำรอง เป็นต้น)

2.2.11.2.1ไม่นับใบเหลืองใบแดงที่ผู้ตัดสินแจกหลังเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขัน

2.2.11.2.2ใบเหลืองใบแดงที่ผู้ตัดสินแจกหลังเป่านกหวีดหมดเวลาครึ่งแรกจะนับในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขัน

2.2.11.3. จำนวนใบเหลือง ใบแดง

2.2.11.3.1. แฮนดิแคป & ครึ่งแรก แฮนดิแคป

2.2.11.3.1.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ ใบเหลือง หรือใบแดงมากที่สุดระหว่าง การแข่งขัน ที่รวมแฮนดิแคปใดๆ

2.2.11.3.1.2. ครึ่งแรก แฮนดิแคป หมายถึง เดิมพันว่าทีมไหนจะได้ใบเหลืองใบแดงมากที่สุดในเวลาการแข่งขันครึ่งแรกโดยที่มีการต่อแต้มเข้าไปด้วย

2.2.11.3.1.3. ครึ่งแรก แฮนดิแคป จะมีการคืนเงินหากมีการยกเลิกการแข่งขันในระหว่างครึ่งแรก อย่างไรก็ตาม แฮนดิแคป ครึ่งแรกจะยังมีผลหากมีการหยุดการแข่งขันในครึ่งหลัง

2.2.11.3.2. สูง/ต่ำ & ครึ่งแรก สูง/ต่ำ

2.2.11.3.2.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนใบเหลือง หรือใบแดงทั้งหมดที่ทั้งสองทีมได้รับในระหว่างการแข่งขัน

2.2.11.3.2.2. ครึ่งแรก สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันที่ผลรวมใบเหลืองใบแดงของทั้งสองทีมในระหว่างเวลาการแข่งขันครึ่งแรก

2.2.11.3.2.3. หากผลรวมทั้งหมดมากกว่า แต้มสูงต่ำที่กำหนด ผลชนะจะเป็นสูง, หากผลรวมน้อยกว่า แต้มสูงต่ำที่กำหนดผลชนะจะเป็นต่ำ

2.2.11.3.2.4. บิลเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก ยกเว้นผลสรุปของการเดิมพันได้ถูกกำหนดไว้แล้ว

2.2.11.4. ใบเตือนใบแรก และใบเตือนใบแรกครึ่งที่ 2

2.2.11.4.1. ใบเตือนใบแรกหมายถึง การเดิมพันว่าทีมใด จะเป็นทีมที่ได้รับใบเตือนใบแรก (ใบเหลือง / ใบแดง) ในการแข่งขัน

2.2.11.4.2. ใบเตือนใบแรกครึ่งที่ 2 หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะได้รับใบเตือนใบแรก (ใบเหลืองหรือใบแดง) ในครึ่งที่ 2 ของการแข่งขัน

2.2.11.4.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากใบแดงหรือใบเหลืองใบแรกถูกยื่น การเดิมพัน ทั้งหมดจะมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนใบแดงหรือใบเหลืองใบแรกถูกยื่น การเดิมพัน ทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

2.2.11.4.4.ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากใบแดงหรือใบเหลืองใบแรกถูกยื่น การเดิมพัน ทั้งหมดจะมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนใบแดงหรือใบเหลืองใบแรกถูกยื่น การเดิมพัน ทั้งหมดถือเป็นโมฆะ


2.2.11.5. ใบเตือนใบสุดท้าย

2.2.11.5.1. ใบเตือนใบสุดท้ายหมายถึง การเดิมพันว่าทีมใด จะเป็นทีมที่ได้รับใบเตือนใบสุดท้าย (ใบเหลือง / ใบแดง) ในการแข่งขัน

2.2.11.5.2. ถ้าผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าได้ใบเหลืองหรือใบแดงสำหรับเหตุการณ์เดียวกัน ผู้เล่นที่ถูกผู้ตัดสินยื่นใบเหลือง/ใบแดงใบสุดท้ายจะถือว่าเป็นผู้ได้รับคนสุดท้าย

2.2.11.5.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

2.2.11.6. ใบเหลืองใบแดงใบถัดไป

2.2.11.6.1.ใบเหลืองใบแดงใบถัดไปหมายถึง ทายว่าทีมใดจะได้ใบเหลืองหรือใบแดงใบถัดไป ใบเหลืองหรือและใบแดง อย่างใดอย่างหนึ่ง

2.2.11.6.2. บิลเดิมพันทั้งหมดจะมีผลถ้ามีการได้รับใบเหลืองใบแดงใบถัดไปแล้ว


2.2.11.7.ยอดรวมใบเหลืองของทีมเดี่ยวสูง/ต่ำ

2.2.11.7.1ยอดรวมใบเหลืองของทีมเดี่ยวสูง/ต่ำหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายยอดรวมใบเหลืองที่ได้รับโดยทีมที่ระบุไว้ในนัดการแข่งขัน

2.2.11.7.2 ถ้ายอดรวมมากกว่าผลสูงต่ำผลชนะคือสูงถ้ายอดรวมน้อยกว่าผลสูงต่ำผลชนะคือต่ำ

2.2.12. ลูกล้ำหน้า

2.2.12.1. จำนวนลูกล้ำหน้า

2.2.12.1.1. แฮนดิแคป & ครึ่งแรกแฮนดิแคป

2.2.12.1.1.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดได้ลูกล้ำหน้า มากที่สุด ในระหว่าง การแข่งขัน รวมถึงแฮนดิแคปใดๆ

2.2.12.1.1.2. ครึ่งแรกแฮนดิแคปเป็นการเดิมพันว่าทีมใดที่ทำลูกล้ำหน้ามากที่สุดในช่วงครึ่งแรกของเกมส์ โดยรวมแต้มต่อใดๆ

2.2.12.1.1.3. การเดิมพันครึ่งแรก แฮนดิแคปจะเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างแข่งครึ่งแรก อย่างไรก็ตามการเดิมพันจะยังคงมีผลถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในครึ่งหลังของเกมส์

2.2.12.1.2. สูง/ต่ำ & ครึ่งแรกสูง/ต่ำ

2.2.12.1.2.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนการตัดสิน ลูกล้ำหน้า ทั้งหมดในระหว่างการแข่งขัน

2.2.12.1.2.2. ครึ่งแรกสูง/ต่ำเป็นการเดิมพันทายจำนวนรวมของลูกล้ำหน้าในช่วงครึ่งแรกของการแข่ง

2.2.12.1.2.3. ถ้าคะแนนรวมมากกว่าแต้มสูงต่ำที่กำหนด ผลชนะคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าแต้มสูงต่ำที่กำหนด ผลชนะคือต่ำ

2.2.12.1.2.4. บิลเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก ยกเว้นผลสรุปของการเดิมพันได้ถูกกำหนดไว้แล้ว

2.2.12.2. การลํ้าหน้าครั้งแรก และการลํ้าหน้าครั้งแรกครึ่งที่ 2

2.2.12.2.1. ลูกล้ำหน้าลูกแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะถูกตัดสินว่าล้ำหน้าเป็นครั้งแรกในการแข่งขัน

2.2.12.2.2. การลํ้าหน้าครั้งแรกครึ่งที่ 2 หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายลํ้าหน้าก่อน ในครึ่งที่ 2 ของนัดการแข่งขัน

2.2.12.2.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากการตัดสินลูกล้ำหน้าลูกแรก การเดิมพันทั้งหมดจะยังมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก ก่อนการตัดสินลูกล้ำหน้าลูกแรก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

2.2.12.3. ลูกล้ำหน้าลูกสุดท้าย

2.2.12.3.1. ลูกล้ำหน้าลูกสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะถูกตัดสินว่าล้ำหน้าเป็นครั้งสุดท้ายในการแข่งขัน

2.2.12.3.2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ


2.2.12.4. ลูกล้ำหน้าถัดไป

2.2.12.4.1. ลูกล้ำหน้า เป็นการเดิมพันทายว่าทีมใดที่จะทำลูกล้ำหน้าถัดไป

2.2.12.4.2. การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผลหากว่าลูกได้ล้ำหน้าไปแล้ว

2.2.13.การเปลี่ยนตัวผู้เล่น

2.2.13.1. จำนวนครั้งของการเปลี่ยนตัวผู้เล่น

2.2.13.1.1. แฮนดิแคป

2.2.13.1.1.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะมีการ เปลี่ยนตัวผู้เล่นมากที่สุดระหว่างการแข่งขันที่รวมแฮนดิแคป ใดๆ

2.2.13.1.1.2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมด ถือเป็นโมฆะ

2.2.13.1.2. สูง/ต่ำ

2.2.13.1.2.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนทั้งหมดของ การเปลี่ยนตัวผู้เล่นในระหว่างการแข่งขัน

2.2.13.1.2.2. ถ้าคะแนนรวมมากกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าเส้นสูงต่ำ ผลชนะเลิศคือต่ำ

2.2.13.1.2.3. เดิมพันจะเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก ยกเว้นผลสรุปของการเดิมพันได้ถูกกำหนดไว้แล้ว

2.2.13.2. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งแรก

2.2.13.2.1.การเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งแรก หมายถึง การเดิมพัน ว่าทีมใดจะทำการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเป็นคนแรกระหว่างการแข่งขัน

2.2.13.2.2. ถ้าผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าถูกเปลี่ยนตัวในเวลาเดียวกัน ผู้เล่นที่หมายเลขถูกโชว์เป็นคนแรกโดยผู้ติดสินที่สี่จะถือว่าเป็นคนแรกที่ถูกเปลี่ยนตัว

2.2.13.2.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งแรก เกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขัน ถูกยกเลิกก่อนการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งแรกเกิดขึ้น การเดิมพัน ทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

2.2.13.3. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งสุดท้าย

2.2.13.3.1. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งสุดท้าย หมายถึง การเดิมพัน ว่าทีมใดจะทำการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเป็นคนสุดท้ายระหว่างการแข่งขัน

2.2.13.3.2. ถ้าผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าถูกเปลี่ยนตัวในเวลาเดียวกัน ผู้เล่นที่หมายเลขถูกโชว์เป็นสุดท้ายโดยผู้ติดสินที่สี่จะถือว่าเป็นคนแรกที่ถูกเปลี่ยนตัว

2.2.13.3.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

2.2.14. ไม่เสียประตู

2.2.14.1. ไม่เสียประตู หมายถึง "Yes"พนันทีมไม่ให้เสียประตู (ไม่มีการทำประตูเกิดขึ้น) หรือ "No"พนันทีมมีการทำประตู (มีการทำประตูเกิดขึ้น).


2.2.15. คลีนชีทู

2.2.15.1. คลีนชีน หมายถึงการเดิมพัน "ใช่" ทีมที่เดิมพันสามารถรักษาประตูได้ (ไม่เสียประตูในการแข่งขัน) หรือ "ไม่ใช่" ทีมที่เดิมพันไม่สามารถรักษาประตูได้ (เสียประตูในการแข่งขัน)ู

2.2.15.2.ถ้าเหตุการณ์ถูกยกเลิกหลังจากทำประตูได้ โดยเจ้าบ้านเท่านั้น การเดิมพัน"ทีมเยือน ใช่&ไม่" จะยังคงมีผลอยู่ ในขณะที่การเดิมพัน"เจ้าบ้าน ใช่&ไม่"จะเป็นโมฆะ ถ้าประตูเกิดจากทีมเยือนเท่านั้น การเดิมพัน" เจ้าบ้าน ใช&ไม่" จะยังคงมีผลอยู่ ในขณะที่การเดิมพัน "ทีมเยือน ใช่&ไม่" จะเป็นโมฆะ ถ้าประตูเกิดจากทั้งเจ้าบ้านและทีมเยือน การเดิมพันจะยังคงมีผลอยู่ แต่ถ้าเหตุการณ์ถูกยกเลิกโดยไม่มีประตูเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

กฏที่ 1:
ประตูเจ้าบ้าน ≥ 1, ประตูทีมเยือน = 0(1, 2..:0)
เจ้าบ้าน ใช่ - คืนเงินทีมเยือน ใช่ - เสีย
เจ้าบ้าน ไม่ - คืนเงินทีมเยือน ไม่ - ชนะ

กฏที่ 2:
ประตูเจ้าบ้าน ≥ 1, ประตูทีมเยือน ≥ 1 (1, 2…: 1, 2…)
เจ้าบ้าน ใช่ - เสียทีมเยือน ใช่ - เสีย
เจ้าบ้าน ไม่ - ชนะ ทีมเยือน ไม่ - ชนะ

กฏที่ 3:
ประตูเจ้าบ้าน = 0 , ประตูทีมเยือน ≥ 1(0:1, 2…)
เจ้าบ้าน ใช่ - เสียทีมเยือน ใช่ -คืนเงิน
เจ้าบ้าน ไม่ - ชนะ ทีมเยือน ไม่ - คืนเงิน

2.2.16. ผลิตภัณฑ์การยิงลูกโทษ

2.2.16.1. การยิงลูกโทษ

2.2.16.1.1. การยิงลูกโทษ หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะชนะการยิงลูกโทษ

2.2.16.1.2.ในการเล่นแบบแฮนดิแคป จะนับรวมการเตะลูกจุดโทษ รวมทั้งการเตะลูกจุดโทษแบบรู้ผลทันที (Sudden Death) ในการเล่นแบบ Over/Under จะนับเฉพาะส่วนของการแตะลูกจุดโทษ (10 ลูก) โดยไม่รวมแต้มของการเตะลูกจุดโทษแบบรู้ผลทันที ทั้งนี้ หากทีมใดมีคะแนนนำเกินกว่าที่อีกทีมจะชนะได้ การเตะลูกจุดโทษจะจบลงโดยไม่จำเป็นต้องเตะครบทั้งหมด

2.2.16.2. การยิงลูกโทษ - ลูกที่หนึ่งถึงสิบ

2.2.16.2.1. หมายถึงการเดิมพันที่ทายผลการยิงแต่ละลูก ตั้งแต่ลูกที่หนึ่งถึงสิบของทั้งสองทีมระหว่างการยิงลูกโทษ

2.2.16.2.2. ตัวเลือกการเดิมพันมีดังต่อไปนี้
• มิสเน็ต - หมายความว่าลูกบอลพุ่งออกด้านบนหรือด้านข้างของตาข่าย
• วูดเวิร์ค - หมายความว่าลูกบอลชนเสาหรือคานประตู หากลูกบอลชนเสาในตอนแรก และหลังจากนั้นผู้รักษาประตูเซฟลูกบอลไว้ได้ ยังถือว่าเป็น "วูดเวิร์ค"
• เซฟ - หมายความว่าผู้รักษาประตูเซฟลูกบอลไว้ได้ หากผู้รักษาประตูเซฟลูกบอลไว้ได้ในตอนแรก และหลังจากนั้นลูกบอลชนเสา ยังถือว่าเป็น "เซฟ"
• โกล - หมายความว่ายิงลูกโทษเข้าประตู

2.2.16.2.3. หากการแข่งขันไม่มีการยิงลูกโทษ การเดิมพันทั้งหมดจะได้รับเงินคืน

2.2.16.2.4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.16.2.5. การเดิมพันจะตัดสินหลังจากการยิงแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีตัวเลือกการเดิมพันเกิดขึ้นสอง (2) ตัวเลือกหรือมากกว่าในโอกาสการยิงหนึ่งครั้ง จะถือว่าตัวเลือกการเดิมพันแรกที่เลือกไว้เป็นผลลัพธ์ของการยิง ตัวอย่าง: การยิงชนเสาหรือคานประตูก่อนที่ลูกบอลจะข้ามเส้นประตู การเดิมพันที่ชนะจะเป็นวูดเวิร์ค

2.2.16.3. การยิงลูกโทษ - ประตูรวมที่แน่นอน

2.2.16.3.1. หมายถึงการเดิมพันที่ทายจำนวนรวมที่แน่นอนของประตูที่ทั้งสองทีมทำได้ระหว่างการยิงลูกโทษ

2.2.16.3.2. ผลลัพธ์ต้องอิงตามลูกโทษทั้งสิบ (10) ลูกเท่านั้น หรือน้อยกว่าสิบลูกหากสามารถตัดสินการแข่งขันได้ก่อนที่จะถึงลูกที่สิบระหว่างการยิงลูกโทษ และต้องไม่นับรวมประตูที่ทำได้ระหว่างการยิงซัดเดนเดธ

2.2.16.3.3. หากการแข่งขันไม่มีการยิงลูกโทษ การเดิมพันทั้งหมดจะได้รับเงินคืน

2.2.16.3.4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.16.4. การยิงลูกโทษ - คี่/คู่

2.2.16.4.1. หมายถึงการเดิมพันว่าจำนวนประตูรวมที่ทั้งสองทีมทำได้ระหว่างการยิงลูกโทษจะเป็นจำนวนคี่หรือคู่

2.2.16.4.2. ผลลัพธ์ต้องไม่นับรวมประตูที่ทำได้ระหว่างการยิงซัดเดนเดธฉิว

2.2.16.4.3. หากการแข่งขันไม่มีการยิงลูกโทษ การเดิมพันทั้งหมดจะได้รับเงินคืน

2.2.16.5. ทีมเดี่ยว สูง/ต่ำ ลูกโทษ (ลูกที่ 1 – ลูกที่ 5)

2.2.16.5.1. เป็นการเดิมพันของการยิงลูกโทษ 5 ลูกแรก เพื่อทายว่าทีมที่ระบุไว้จะเป็นผู้ชนะในแมทชการแข่งขัน

2.2.16.5.2. หากผลรวมเกินกว่าที่กำหนดไว้ผลคือสูง หากผลรวมน้อยกว่าผลคือต่ำ

2.2.16.6. ลูกโทษไปลูกตัดสิน

2.2.16.6.1. ลูกโทษไปลูกตัดสิน การเดิมพันที่ "Yes"จะต้องเกิดลูกโทษตัดสินขึ้นเนื่องจากคะแนนการยิงลูกโทษเท่ากัน หรือเดิมพันที่ "No" ไม่มีการเกิดลูกตัดสินหมายถึงหาผู้ชนะได้จากการยิงลูกโทษ

2.2.16.6.2. หากมีการยิงลูกตัดสินเกิดขึ้นเดิมพันที่ Yes จะเป็นผลชนะ หากไม่มีการยิงลูกตัดสินเดิมพันที่ No จึงจะเป็นผลชนะ

2.2.16.7. จำนวนลูกโทษที่เกิดขึ้น

2.2.16.7.1. จำนวนลูกโทษที่เกิดขึ้นหมายถึงการเดิมพันจำนวนลูกโทษที่เกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นการทำประตูได้หรือไม่

2.2.16.7.2. หากผลรวมมากกว่าที่กำหนดไว้ผลคือสูง หากผลรวมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ผลคือต่ำ

2.2.16.8. ลูกโทษ – ทีมที่ยิงลูกโทษลูกแรก

2.2.16.8.1. ลูกโทษ – ทีมที่ยิงลูกโทษลูกแรก หมายถึงเดิมพันว่าทีมใดจะเป็นผู้ยิงลูกโทษลูกแรก

2.2.16.8.2. หากมีการยกเลิกหลังจากมีการยิงลูกโทษลูกแรกไปแล้ว บิลเดิมพันทั้งหมดจะยังมีผลตามปกติ


2.2.17. การยิงลูกโทษ

2.2.17.1. การยิงลูกโทษ หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะชนะการยิงลูกโทษ

2.2.17.2. ในการเล่นแบบแฮนดิแคป จะนับรวมการเตะลูกจุดโทษ รวมทั้งการเตะลูกจุดโทษแบบรู้ผลทันที (Sudden Death) ในการเล่นแบบ Over/Under จะนับเฉพาะส่วนของการแตะลูกจุดโทษ (10 ลูก) โดยไม่รวมแต้มของการเตะลูกจุดโทษแบบรู้ผลทันที ทั้งนี้ หากทีมใดมีคะแนนนำเกินกว่าที่อีกทีมจะชนะได้ การเตะลูกจุดโทษจะจบลงโดยไม่จำเป็นต้องเตะครบทั้งหมด

2.2.18. แฟนตาซีลีก

2.2.18.1. แฟนตาซีแมทช์คือการจับคู่ของทีมจากแมทช์ที่ต่างกัน

2.2.18.2.สถานที่ทั้งหมดใช้เพื่อจุดประสงค์ในการอ้างอิงอย่างเดียวเท่านั้น

2.2.19. นาทีสูง/ต่ำ (OU) แบบเจาะจง

2.2.19.1. 15 นาทีที่ระบุ สูง/ต่ำ (OU) หมายถึง การเดิมพันที่ตัดสินโดยจำนวนรวมคะแนนประตู(ทำประตู,เตะมุม , เกมส์ ,ใบเตือน และอื่น)ที่สิ้นสุดทุกๆ 15 นาที[ในช่วง]ของเวลาการแข่งขัน

2.2.19.2. ถ้าคะแนนรวมมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในเดิมพันสูง/ต่ำ ผลที่ชนะคือ สูง และถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ ผลที่ชนะคือ ต่ำ

2.2.19.3. ตัวอย่าง

ในช่วงนาทีที่ 15 สูงต่ำ
00:00–15:00 สูงต่ำ: จำนวนคะแนนสกอร์รวมตั้งแต่ 00:00 ถึง15:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางในเวลาหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 15

ในช่วงนาทีที่ 30สูงต่ำ
15:01–30:00 สูงต่ำ: จำนวนคะแนนสกอร์รวมตั้งแต่ 15:01 ถึง 30:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางในเวลาหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 30

ในช่วงนาทีที่ 45 สูงต่ำ
30:01–45:00 สูงต่ำ: จำนวนคะแนนสกอร์รวมตั้งแต่ 30:01 ถึง 45:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางในเวลาหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 45

ในช่วงนาทีที่ 60 สูงต่ำ
45:01–60:00 สูงต่ำ: จำนวนคะแนนสกอร์รวมตั้งแต่ 45:01 ถึง 60:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางในเวลาหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 60

ในช่วงนาทีที่ 75สูงต่ำ
60:01–75:00 สูงต่ำ: จำนวนคะแนนสกอร์รวมตั้งแต่ 60:01 ถึง 75:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางในเวลาหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 75

ในช่วงนาทีที่ 90สูงต่ำ
75:01–90:00 สูงต่ำ: จำนวนคะแนนสกอร์รวมตั้งแต่ 75:01 ถึง 90:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางในเวลาหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 90

2.2.19.4. สำหรับ 15 นาทีที่ระบุ สูงต่ำ, การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินโดยยึดตามเวลาที่ทำประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู), สำหรับจำนวนลูกเตะมุม (ตามที่ได้เตะมุม) และ จำนวนรวมของใบเตือน (ใบเหลือง / ใบแดง ที่ถูกให้โดยผู้ตัดสินในสนาม) ซึ่งเป็นเวลาของนาฬิกาที่เผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสด

2.2.19.5. ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิกการเดิมพัน 15 นาทีที่ระบุ สูงต่ำ ซึ่งอยู่ในช่วงที่เล่นไม่เสร็จสิ้นจะถือว่าเป็นโมฆะแต่ถ้าในช่วง 15 นาทีที่ระบุ สูงต่ำที่กำหนดเล่นเสร็จสิ้น การเดิมพันจะมีผลตามปกติ

2.2.19.6. สำหรับ 2 นาทีสุดท้ายของเกมส์สดใน15 นาทีที่ระบุใดๆก็ตาม ไม่ว่าการกระทำใดๆก็ตามที่นอกเหนื่อจากที่กล่าวไว้ดังต่อไปนี้จะยังถือว่าเป็นช่วงเวลาปลอดภัยและดังนั้น บิลเดิมพันที่รอดำเนินอาจจะได้รับการพิจารณาในการยอมรับเดิมพัน :เกมส์รุกหรือสถานการณ์บุกอีกฝ่ายซึ่งมีประตูเกิดขึ้น การเตะจุดโทษ และได้ใบแดง

2.2.19.7. สำหรับ 2 นาทีสุดท้ายในการเดิมพันเกมส์สดของจำนวนลูกเตะมุม 15 นาทีที่ระบุใดๆก็ตาม ไม่ว่าการกระทำใดๆก็ตามที่นอกเหนื่อจากที่กล่าวไว้ดังต่อไปนี้จะยังถือว่าเป็นช่วงเวลาปลอดภัยและดังนั้น บิลเดิมพันที่รอดำเนินอาจจะได้รับการพิจารณาในการยอมรับเดิมพัน : ช่วงเวลาลูกฟรีคิกอันตราย , ทีมที่กำลังรุกได้คองลูกในแดนหน้า และ การเตะจุดโทษ

2.2.19.8. สำหรับ 2 นาทีสุดท้ายในการเดิมพันเกมส์สดของจำนวนรวมของใบเตือน 15 นาทีที่ระบุใดๆก็ตาม ไม่ว่าการกระทำใดๆก็ตามที่นอกเหนื่อจากที่กล่าวไว้ดังต่อไปนี้จะยังถือว่าเป็นช่วงเวลาปลอดภัยและดังนั้น บิลเดิมพันที่รอดำเนินอาจจะได้รับการพิจารณาในการยอมรับเดิมพัน : ช่วงเวลาลูกฟรีคิกอันตราย , การเตะจุดโทษ,เกมส์รุกหรือสถานการณ์บุกอีกฝ่ายซึ่งมีประตูเกิดขึ้น ,เตะมุม ,ผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บโดยไม่มีการอธิบาย ,ผู้เล่นมีการโต้เถียง และทะเลาะกัน

2.2.19.9. สำหรับ 30:01-45:00 นาทีที่ระบุ และ 75:01 - 90:00 นาทีที่ระบุ, การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินโดยยึดตามเวลาที่ทำประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู) ,สำหรับจำนวนลูกเตะมุม (ตามที่ได้เตะมุม) และ จำนวนรวมของใบเตือน (ใบเหลือง / ใบแดง ที่ถูกให้โดยผู้ตัดสินในสนาม) ซึ่งเป็นเวลาของนาฬิกาที่เผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสด ไม่รวมทดเวลาบาดเจ็บ หรือ การทดเวลาใดๆ

2.2.20. การเตะฟรีคิค (Free kick)

2.2.20.1. ลูกฟรีคิกจะไม่ถูกนับ จนกว่าจะเกิดขึ้นจริง

2.2.20.2. ลูกฟรีคิก หมายถึง การเตะลูกฟรีคิกทั้งแบบโดยตรงและโดยอ้อม (ยกเว้นการเตะลูกโทษและการเตะลูกเข้าประตู)

2.2.20.3. จำนวนลูกฟรีคิก

2.2.20.3.1. แฮนดิแคป & ครึ่งแรกแฮนดิแคป

2.2.20.3.1.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกฟรีคิกมากที่สุดระหว่าง การแข่งขันที่รวมการแฮนดิแคปใดๆ

2.2.20.3.1.2. เป็นการเดิมพันว่าทีมใดที่ได้ลูกฟรีคิกมากที่สุดในช่วงครึ่งแรกของเกมส์ โดยรวมแต้มต่อใดๆ

2.2.20.3.1.3. การเดิมพันครึ่งแรกแฮนดิแคปจะเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างแข่งครึ่งแรกอย่างไรก็ตามการเดิมพันจะยังคงมีผลถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในครึ่งหลังของเกมส์

2.2.20.3.2. สูง/ต่ำ&ครึ่งแรกสูง/ต่ำ

2.2.20.3.2.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนลูกฟรีคิกทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากทั้งสองทีม ในระหว่างการแข่งขัน

2.2.20.3.2.2. เป็นการเดิมพันทายจำนวนรวมของลูกฟรีคิกที่เกิดขึ้นจากทั้งสองทีมในช่วงครึ่งแรกของการแข่ง

2.2.20.3.2.3.ถ้าคะแนนรวมมากกว่าแต้มสูงต่ำที่กำหนด ผลชนะคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าแต้มสูงต่ำที่กำหนด ผลชนะคือต่ำ

2.2.20.3.2.4.บิลเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกยกเว้นผลสรุปของการเดิมพันได้ถูกกำหนดไว้แล้ว

2.2.20.4. ลูกตั้งเตะครั้งแรก และลูกตั้งเตะครั้งแรกครึ่งที่ 2

2.2.20.4.1. ฟรีคิกลูกแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกเตะมุมลูกแรกในการแข่งขัน

2.2.20.4.2. ลูกตั้งเตะครั้งแรกครึ่งที่ 2 หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายทำลูกตั้งเตะเป็นทีมแรก ในครึ่งที่ 2 ของนัดการแข่งขัน

2.2.20.4.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากลูกฟรีคิคส์ลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมด จะยังมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนลูกฟรีคิคส์ลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

2.2.20.5. ฟรีคิกลูกสุดท้าย

2.2.20.5.1. ฟรีคิกลูกสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกฟรีคิกลูกสุดท้าย ในการแข่งขัน

2.2.20.5.2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกการเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ


2.2.20.6.
ลูกฟรีคิกถัดไป

2.2.20.6.1. ลูกฟรีคิกถัดไป เป็นการเดิมพันทายว่าทีมใดจะได้รับลูกฟรีคิกถัดไป

2.2.20.6.2. การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผลหากว่าลูกฟรีคิกได้เตะแล้ว

2.2.21. การทุ่มลูก

2.2.21.1. การทุ่มลูกจะถูกตัดสินให้กับทีม ถ้าลูกบอลข้ามพ้นเส้นข้าง ซึ่งเป็นผลมาจาก การสัมผัสตัวผู้เล่นฝ่ายรุก

2.2.21.2. จำนวนลูกทุ่ม

2.2.21.2.1. แฮนดิแคป & ครึ่งแรกแฮนดิแคป

2.2.21.2.1.1. แฮนดิแคป หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกทุ่มมากที่สุดระหว่าง การแข่งขันที่รวมการแฮนดิแคปใดๆ

2.2.21.2.1.2. ครึ่งแรกแฮนดิแคป เป็นการเดิมพันทายว่าทีมใดจะได้ลูกทุ่มมากที่สุดในครึ่งแรกโดยรวมแต้มต่อใดๆ

2.2.21.2.1.3. การเดิมพันครึ่งแรกแฮนดิแคปจะเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างแข่งครึ่งแรกอย่างไรก็ตามการเดิมพันจะยังคงมีผลถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในครึ่งหลังของเกมส์

2.2.21.2.2
.สูง/ต่ำ&ครึ่งแรกสูง/ต่ำ

2.2.21.2.2.1. สูง/ต่ำ หมายถึง การเดิมพันจำนวนลูกทุ่มทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากทั้งสองทีม ในระหว่างการแข่งขัน

2.2.21.2.2.2. ครึ่งแรกสูง/ต่ำ เป็นการเดิมพันทายจำนวนลูกทุ่มทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากทั้งสองทีมในช่วงครึ่งแรก

2.2.21.2.2.3.ถ้าคะแนนรวมมากกว่าแต้มสูงต่ำที่กำหนด ผลชนะคือสูง ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่าแต้มสูงต่ำที่กำหนดผลชนะคือต่ำ

2.2.21.2.2.4. บิลเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก ยกเว้นผลสรุปของการเดิมพันได้ถูกกำหนดไว้แล้ว

2.2.21.3. การทุ่มบอลครั้งแรก และการทุ่มบอลครั้งแรกครึ่งที่ 2

2.2.21.3.1. ลูกทุ่มลูกแรก หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกทุ่มลูกแรกในการแข่งขัน

2.2.21.3.2. การทุ่มบอลครั้งแรกครึ่งที่ 2 หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายทุ่มบอลครั้งแรกในครึ่งที่ 2 ของนัดการแข่งขัน

2.2.21.3.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากลูกทุ่มลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมด จะยังมีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนลูกทุ่มลูกแรกเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

2.2.21.4. ลูกทุ่มลูกสุดท้าย

2.2.21.4.1. ลูกทุ่มลูกสุดท้าย หมายถึง การเดิมพันว่าทีมใดจะได้ลูกทุ่มลูกสุดท้ายในการแข่งขัน

2.2.21.4.2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ


2.2.21.5.
ทุ่มลูกถัดไป


2.2.21.5.1. ทุ่มลูกถัดไปเป็นการเดิมพันทายว่าทีมใดจะได้รับลูกทุ่มถัดไปในการแข่งขัน

2.2.21.5.2. การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผลหากว่าลูกทุ่มที่ได้รับมีการทุ่มไปแล้ว

2.2.22. 10 นาทีที่ระบุ สูงต่ำ (O/U)

2.2.22.1. 10นาทีที่ระบุ สูงต่ำ หมายถึงการเดิมพัน ที่ถูกกำหนด จำนวนผลรวม (ประตู, ลูกเตะมุม, เกมส์,ใบเตือน(ใบเหลือ/ใบแดง)อื่นๆ) จนจบนาทีที่ 10 [ในช่วง] ของเวลาการแข่งขัน

2.2.22.2.ถ้าผลรวมมากกว่า สูง/ต่ำ ที่ตลาดกำหนดไว้ล่วงหน้า ผลที่ชนะคือ สูง และถ้าผลรวมน้อยกว่า สูง/ต่ำ ที่ตลาดกำหนดไว้ล่วงหน้า ผลที่ชนะคือ ต่ำ

2.2.22.3. ตัวอย่างเช่น:

10 นาที สูง/ต่ำ
00:00 – 10:00 สูง/ต่ำ: จำนวนรวมประตู ตั้งแต่ 00:00 ถึง 10:00
บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่10

20 นาที สูง/ต่ำ
10:01 – 20:00 สูง/ต่ำ: จำนวนรวมประตู ตั้งแต่ 10:01 ถึง 20:00
บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่ 20

30 นาที สูง/ต่ำ
20:01 – 30:00 สูง/ต่ำ: จำนวนรวมประตู ตั้งแต่ 20:01 ถึง30:00
บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่ 30

40นาที สูง/ต่ำ
30:01 – 40:00 สูง/ต่ำ: จำนวนรวมประตู ตั้งแต่ 30:01 ถึง 40:00
บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่ 40

60นาที สูง/ต่ำ
50:01 – 60:00 สูง/ต่ำ: จำนวนรวมประตู ตั้งแต่ 50:01 ถึง 60:00
บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่ 60

70นาที สูง/ต่ำ
60:01 – 70:00 สูง/ต่ำ: จำนวนรวมประตู ตั้งแต่ 60:01 ถึง 70:00
บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่ 70

80นาที สูง/ต่ำ
70:01 – 80:00 สูง/ต่ำ: จำนวนรวมประตู ตั้งแต่ 70:01 ถึง 80:00
บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่ 80

90นาที สูง/ต่ำ
80:01 – 90:00 สูง/ต่ำ: จำนวนรวมประตู ตั้งแต่ 80:01 ถึง 90:00
บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่ 90

2.2.22.4.สำหรับ10นาทีสูง/ต่ำที่เจาะจงการเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินโดยยึดตามเวลาที่ทำประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู)จำนวนลูกเตะมุม (การได้ลูกเตะมุม) และจำนวนรวมของใบเหลือง/แดง (ใบเหลือง/แดง จะถูกให้โดยผู้ตัดสินในสนาม อย่างเป็นทางการ) ซึ่งเป็นเวลาของนาฬิกาที่เผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสด

2.2.22.5.ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิกการเดิมพันที่วางบน 10นาที OU ที่เจาะจง ซึ่งไม่เสร็จสิ้น จะถือเป็นโมฆะ ถ้า 10 นาที สูง/ต่ำที่เจาะจง ที่กำหนดไว้เสร็จสิ้นการเดิมพันจะมีผลได้/เสีย

2.2.22.6. สำหรับ 2 นาทีสุดท้ายของเกมส์สดการเดิมพันเฉพาะนาทีที่ 10สูง/ต่ำไม่ว่าการกระทำใดๆที่เกินกว่าที่กล่าวถึงจะถือเป็นช่วงเวลาปลอดภัยและดังนั้นตั๋วเดิมพันคงค้างจะถือว่ามีผลอยู่:เกมส์รุกหรือสถานการณ์บุกอีกฝ่ายซึ่งมีประตูเกิดขึ้น การเตะจุดโทษ และได้ใบแดง

2.2.22.7.
สำหรับ 80:01 - 90:00 นาทีที่ระบุ, การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินโดยยึดตามเวลาที่ทำประตูได้(ลูกบอลข้ามเส้นประตู) ,สำหรับจำนวนลูกเตะมุม (ตามที่ได้เตะมุม) และจำนวนรวมของบิลเดิมพัน (ใบเหลือง / ใบแดง ที่ถูกให้โดยผู้ตัดสินในสนาม)ซึ่งเป็นเวลาของนาฬิกาที่เผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสด ไม่รวมทดเวลาบาดเจ็บ หรือการทดเวลาใดๆ


2.2.23. กฏฟุตซอล

2.2.23.1. เดิมพันทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับผลสรุปตอนจบเกมส์การแข่งของเวลา 40 นาที (20x20) เวลาที่ควบคุม ส่วนช่วงต่อเวลาพิเศษ หรือ ลูกโทษ จะไม่คิดรวมเข้าไปด้วย

2.2.23.2. ถ้าหากว่าการแข่งขันถูกเลื่อน หรือถูกระงับ แล้วไม่กลับมาเตะอีกภายในวันเดียวกัน ดังนั้น ตั๋วเดิมพันทั้งหมดจะถูกตัดสินเป็น โมฆะ

2.2.23.3. ถ้าหากมีการเริ่มแข่งก่อนตารางแข่งดังนั้น เฉพาะตั๋วที่ทำการยืนยันก่อนเวลาเตะจริงเท่านั้นถึงจะถือว่าตั๋วทำงานอยู่ ส่วนเดิมพันทั้งหมดทุกถูกแทงหลังจากที่เริ่มแข่งไปแล้วจะถือว่าเป็นโมฆะ ยกเว้นแต่เล่นเดิมพันในเวลาสด

2.2.24. ผู้ทำประตูสูงสุด

2.2.24.1. ผู้ทำประตูสูงสุดของลีก

2.2.24.1.1. ผู้ทำประตูสูงสุดของลีก หมายถึง การเดิมพันว่าผู้เล่นคนใดที่จะทำประตูได้มากสุดภายในฤดูกาลปกติของลีก

2.2.24.1.2. กรณที่ผู้เล่นเข้าร่วมในคลับอื่นๆภายในลีกเดิม ช่วงกลางฤดูกาล การทำประตูทั้งหมดในช่วงที่เล่นคลับอื่นๆ จะถูกนำมาคำนวนในจำนวนประตูรวมทั้งหมด แต่ถ้าผู้เล่นทำประตูได้ ในการแข่งขันอื่นๆ (นอกเหนือจากลีกเดิม) ประตูดังกล่าว จะไม่ถูกนำมาคำนวน

2.2.24.1.3. การทำประตูใดๆ ในรอบการแข่ง “เพลย์ออฟ” และ การยิง “ลูกโทษ” จะไม่ถูกนำมาคำนวน

2.2.24.1.4. การยิงเข้าประตูตนเอง จะไม่ถูกนำมาคำนวนในจำนวนประตูรวมของผู้เล่น

2.2.24.1.5. การเดิมพัน “ผู้ที่ไม่ได้ลงแข่ง” จะยังคงมีผลปกติ ผู้ที่ไม่ได้ลงแข่งคือผู้เล่นคนใดก็ตามที่ชื่อไม่ได้อยู่ในรายชื่อตัวจริง สำหรับลีกฤดูกาลปัจจุบัน

2.2.24.1.6. ถ้าผู้เล่นถอนตัว หรือ ถูกย้ายไปเล่น ให้กับคลับ/ลีกอื่นๆ ก่อนที่จะเริ่มฤดูกาล การเดิมพันประเภท “ผู้เล่นถอนตัว/ผู้เล่นถูกย้าย” จะถือเป็นโมฆะ และคืนเงินเดิมพัน

2.2.24.1.7. กรณีที่มี “เดดฮีท” ราคาน้ำที่จ่าย (อาจจะได้น้อยกว่าที่เดิมพัน) เนื่องจาก จะถูกแบ่งไปยังผู้ชนะทั้งหมด และการจ่ายนี้ จะรวมถึงการคืนทุนเดิมพัน

2.2.24.2. ผู้ทำประตูสูงสุดในเหตุการณ์ หรือ ทัวร์นาเมนต์

2.2.24.2.1. ผู้ทำประตูสูงสุดในเหตุการณ์ หรือ ทัวร์นาเมนต์ หมายถึง การเดิมพันว่าผู้เล่นคนใดจะทำประตูสูงสุดใน หนึ่งทัวร์นาเมนต์ หรือ เหตุการณ์

2.2.24.2.2. การยิงเข้าประตูตนเอง และได้ประตูจากการยิงลูกโทษ จะไม่นำมาคำนวนในจำนวนประตูรวม อย่างไรก็ตาม การได้ประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษ จะนำมาคำนวน กับประตูรวมของผู้เล่น

2.2.24.2.3. การเดิมพัน “ผู้ที่ไม่ได้ลงแข่ง” จะยังคงมีผลปกติ ผู้ที่ไม่ได้ลงแข่งคือผู้เล่นคนใดก็ตามที่ชื่อไม่ได้อยู่ในรายชื่อตัวจริง สำหรับทัวร์นาเมนต์ หรือ เหตุกาณ์ นั้นๆ

2.2.24.2.4. ถ้าผู้เล่นถอนตัว หรือ ถูกย้ายไปเล่น ให้กับคลับอื่น ในเหตุการณ์หรือทัวร์นาเมนต์อื่น ก่อนที่จะเริ่มทัวร์นาเมนต์หรือเหตุการณ์นั้นๆ การเดิมพันประเภท “ผู้เล่นถอนตัว หรือ ผู้เล่นถูกย้าย” จะถือเป็นโมฆะ และคืนเงินเดิมพัน

2.2.24.2.5. กรณีที่มี “เดดฮีท” ราคาน้ำที่จ่าย (อาจจะได้น้อยกว่าที่เดิมพัน) เนื่องจาก จะถูกแบ่งไปยังผู้ชนะทั้งหมด และการจ่ายนี้ จะรวมถึงการคืนทุนเดิมพัน

2.2.24.3. ตัดสินตัวต่อตัว ในแมทต์ สำหรับผู้ทำประตูสูงสุด

2.2.24.3.1. การทำลูกเข้าประตูตัวเอง กับสกอร์ของการเตะลูกโทษทั้งหมด จะไม่นำมานับเป็นสกอร์ในการเดิมพัน สำหรับการเดิมพันนี้ จะไม่รวมการต่อเวลาพิเศษ

2.2.24.3.2. หากผู้เล่นไม่เริ่มเล่น / เล่นในแมตท์ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

2.2.24.3.3. ผลการประกาศอย่างเป็นทางการถือเป็นการตัดสินสิ้นสุดในการแข่งขันต่อแมทต์

2.2.25. ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ

2.2.25.1. ช่วงทดเวลาบาดเจ็บคือช่วงเวลาการแข่งขันที่เสริมเข้ามาเพื่อชดเชยเวลาที่หยุดเนื่องจากผู้เล่นได้รับบาดเจ็บในระหว่าง
การแข่งขันช่วงทดเวลาบาดเจ็บก่อนจบเกมส์ของครึ่งหลัง เป็นระยะเวลาดังต่อไปนี้:

ไม่มี
- 1 นาที
- 2 นาที
- 3 นาที
- 4 นาทีหรือมากกว่า

2.2.25.2. ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรก

2.2.25.2.1. เดิมพันทั้งหมดจะต้องอยู่ในช่วงเวลาการแข่งขัน 45 นาทีโดยไม่รวมต่อเวลาพิเศษ เดิมพันจะถูกตัดสินจากช่วงทดเวลาบาดเจ็บ โดย ผู้ติดสินการแข่งขันที่สี่หลังจากที่ทำการแข่งขันครบ 45 นาทีหรือจบครึ่งแรก

2.2.25.2.2. หากการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงครึ่งแรก, เดิมพันทั้งหมดในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรก จะถือเป็นโมฆะและเงินเดิมพันจะถูกคืนไปยังบัญชีของสมาชิก

2.2.25.3. ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งหลัง

2.2.25.3.1. เดิมพันทั้งหมดจะต้องอยู่ในช่วงการแข่งขัน 90 นาทีโดยไม่รวมต่อเวลาพิเศษ เดิมพันจะถูกตัดสินจากช่วงทดเวลาบาดเจ็บ โดย ผู้ติดสินการแข่งขันที่สี่หลังจากที่ทำการแข่งขันครบ 90 นาทีหรือจบครึ่งหลัง

2.2.25.3.2. หากการแข่งขันถูกยกเลิก เดิมพันทั้งหมดในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรก จะถือเป็นโมฆะและเงินเดิมพันจะถูกคืนไปยังบัญชีของสมาชิก

2.2.25.4. บริษัท จะตัดสินเดิมพันจากผลอย่างเป็นทางการ โดยผู้มีอำนาจรับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน

2.2.26. ดับเบิลแชนซ์ ดับเบิลแชนซ์ครึ่งแรก และดับเบิลแชนซ์ครึ่งหลัง

2.2.26.1 ตัวเลือกมีดังต่อไปนี้:

1 หรือ X – ถ้าผลคือเจ้าบ้านชนะหรือเสมอ เดิมพันที่วางกับตัวเลือกนี้จะเป็นผู้ชนะ
X หรือ 2 – ถ้าผลคือเสมอหรือทีมเยือนชนะ เดิมพันที่วางกับตัวเลือกนี้จะเป็นผู้ชนะ
1 หรือ 2 - ถ้าผลคือเจ้าบ้านหรือทีมเยือนชนะ เดิมพันที่วางกับตัวเลือกนี้จะเป็นผู้ชนะ

ถ้าแมทช์นี้เล่นที่สถานที่ที่เป็นกลาง ทีมที่ถูกแสดงชื่อไว้ก่อนจะถือว่าเป็นทีมเจ้าบ้าน สำหรับจุดประสงค์เพื่อการวางเดิมพัน

2.2.27. เสมอ ไม่มีเดิมพัน, เดิมพันแบบเสมอกันคืนเงินครึ่งแรก และเดิมพันแบบเสมอกันคืนเงินครึ่งหลัง

2.2.27.1 เดิมพันแบบเสมอคืนเงิน หมายถึง การเดิมพันเพื่อคาดการณ์ว่าทีมเหย้าหรือทีมเยือนจะชนะในนัดการแข่งขัน ถ้าผลสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดเวลาปกติเสมอกันจะคืนเงินเดิมพันทั้งหมด

2.2.27.2 เดิมพันแบบเสมอคืนเงินครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันเพื่อคาดการณ์ว่าทีมเหย้าหรือทีมเยือนจะชนะในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน ถ้าผลสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดเวลาปกติของครึ่งแรกเป็นเสมอ จะคืนเงินเดิมพันทั้งหมด

2.2.27.3 เดิมพันแบบเสมอคืนเงินครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อคาดการณ์ว่าทีมเหย้าหรือทีมเยือนจะชนะนับเฉพาะครึ่งหลังของนัดการแข่งขันเท่านั้น ถ้าผลของเวลาปกติของครึ่งหลังคือเสมอ จะคืนเงินเดิมพันทั้งหมด

2.2.28. ทั้งคู่/หนึ่งข้าง /ไม่มีทีมได้ ประตู

ทั้งคู่= ทั้ง 2ทีม มีประตูเกิดขึ้น.
หนึ่งข้าง= ทีมฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีการทำประตู
ไม่มี= ทั้งสองทีมไม่มีประตูเกิดขึ้น

2.2.28.1. ถ้าเหตุการณ์ถูกยกเลิกหลังจากทำประตูได้ โดยเจ้าบ้านเท่านั้น การเดิมพัน"ไม่มีทีมได้ประตู" จะยังคงมีผลอยู่ ในขณะที่การเดิมพัน"ทั้งคู่" และ"หนึ่งข้าง" จะเป็นโมฆะ ถ้าประตูเกิดจากทีมเยือนเท่านั้น การเดิมพัน"ไม่มีทีมได้ประตู" จะยังคงมีผลอยู่ ในขณะที่การเดิมพัน"ทั้งคู่" และ"หนึ่งข้าง" จะเป็นโมฆะ ถ้าประตูเกิดจากทั้งเจ้าบ้านและทีมเยือน การเดิมพันจะยังคงมีผลอยู่ แต่ถ้าเหตุการณ์ถูกยกเลิกโดยไม่มีประตูเกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

กฏที่ 1:
ประตูเจ้าบ้าน ≥ 1, ประตูทีมเยือน = 0(1, 2..:0)
ทั้งคู่ - คืนเงิน
หนึ่งข้าง - คืนเงิน
ไม่มีทีมได้ประตู - เสีย

กฏที่ 2:
ประตูเจ้าบ้าน ≥ 1, ประตูทีมเยือน≥ 1 (1, 2…: 1, 2…)
ทั้งคู่ -ชนะ
หนึ่งข้าง - เสีย
ไม่มีทีมได้ประตู - เสีย

กฏที่ 3:
ประตูเจ้าบ้าน=0, ประตูทีมเยือน≥ 1 (0:1, 2…)
ทั้งคู่ -คืนเงิน
หนึ่งข้าง - คืนเงิน
ไม่มีทีมได้ประตู - เสีย

2.2.29. ทูวิน ทูนิล (TO WIN TO NIL)

2.2.29.1 ทำนายว่าการเลือกของคุณจะสามารถเอาชนะแมทช์หารแข่งขันโดยที่ไม่มีประตูหลังจากเวลาการแข่งขันตามปกติ หรือที่ช่วงเวลาตามกำหนดตารางสิ้นสุด โดยไม่รวมการต่ดเวลา หรือยิงลูกโทษ

2.2.29.2 ถ้ามีการยกเลิกการแข่งขันหลังจากที่ได้ทำประตูแล้วโดยทีมเจ้าบ้านเท่านั้นการเดิมพัน "ทีมเยือน" (Away) จะยังใช้ได้อยู่ส่วนการเดิมพัน "ทีมเจ้าบ้าน" (Home) จะเป็นโมฆะถ้ามีการยิงประตูเข้าโดยทีมผู้มาเยือนเท่านั้นการเดิมพัน "ทีมเจ้าบ้าน" (Home) จะยังใช้ได้อยู่ส่วนการเดิมพัน "ทีมเยือน" (Away) จะเป็นโมฆะถ้ามีการยิงประตูเข้าโดยทั้งทีมเจ้าบ้านและทีมผู้มาเยือนการเดิมพันทั้งหมดจะคงอยู่ในกรณีที่การแข่งขันถูกยกเลิกโดยไม่มีการยิงประตูการเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

กติกาข้อที่ 1:
คะแนนเจ้าบ้าน≥ 1, คะแนนทีมเยือน = 0 (1, 2..:0)
เจ้าบ้าน–คืนเงิน ทีมเยือน–แพ้

กติกาข้อที่ 2:
คะแนนเจ้าบ้าน≥ 1, คะแนนทีมเยือน≥ 1 (1, 2…: 1, 2…)
เจ้าบ้าน–แพ้ ทีมเยือน–แพ้

กติกาข้อที่ 3:
คะแนนทีมเจ้าบ้าน = 0, คะแนนทีมเยือน≥ 1 (0:1, 2…)
เจ้าบ้าน–แพ้ ทีมเยือน–คืนเงิน

2.2.30. แฮนดิแคป 3 ทาง และแฮนดิแคป 3 ทางครึ่งแรก

2.2.30.1 เป็นการเล่นที่ไม่ว่า การทายของคุณที่เลือกชนะเกมส์โดยที่ไม่มีประตูหลังจากการเตะในเวลาการแข่งขัน หรือ จบเกมส์ตามตาราง ไม่รวมต่อเวลา หรือ ยิงลูกโทษ ก็ตาม

2.2.30.2. แฮนดิแคป 3 ทางครึ่งแรก หมายถึงการตัดสินจะเป็นไปตามโอกาสความเป็นไปได้ที่แสดงอยู่ โดยใช้แต้มจริงในครึ่งแรกของการแข่งกันที่ปรับไว้สำหรับแฮนดิแคป

ทีมเหย้า (-1) ทีมเหย้าต้องชนะด้วยการทำ 2 ประตูหรือมากกว่า
เสมอ (+1) ทีมเหย้าชนะด้วย 1 ประตูถ้วน
ทีมเยือน (+1) ทีมเยือนชนะหรือเสมอ

2.2.31. ทูวิน ครึ่งใดครึ่งหนึ่ง

2.2.31.1 ทายว่าทีมที่คุณเลือกจะสามารถทำประตูได้มากกว่าทีมตรงข้ามได้หรือไม่ ในแต่ละครึ่งของการแข่งขัน

2.2.31.2 ทีมเจ้าบ้านชนะครึ่งใดครึ่งหนึ่ง

2.2.31.2.1 ทีมเจ้าบ้านชนะครึ่งใดครึ่งหนึ่งหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าทีมเจ้าบ้านจะสามารถทำประตูได้มากกว่าฝ่ายตรงข้ามในครึ่งใดครึ่งหนึ่งหรือไม่

2.2.31.2.2 การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.31.3 ทีมเยือนชนะครึ่งใดครึ่งหนึ่ง

2.2.31.3.1 ทีมเยือนชนะครึ่งใดครึ่งหนึ่งหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าทีมเยือนจะสามารถทำประตูได้มากกว่าฝ่ายตรงข้ามในครึ่งใดครึ่งหนึ่งหรือไม่

2.2.31.3.2 การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.32.ทูวิน ทั้ง 2 ครึ่ง

2.2.32.1ทำนายว่าทีมที่คุณเลือกจะสามารถทำประตูได้มากกว่าทีมตรงข้ามได้หรือไม่ ในแต่ละครึ่งของการแข่งขัน

ตัวอย่างเช่น : ถ้าทีมที่คุณเลือกทำประตูได้ในครึ่งแรกของการแข่งขัน และการแข่งขันนี้จบลงที่ 1-0 แม้ว่าครึ่งแรกจะชนะได้ 1-0 แต่ละแนนในช่วง 45 นาทีครึ่งที่สองเท่ากับ 0-0 ซึ่งหมายถึงการเสมอ ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้น มีเพียงครึ่งแรกที่ถูกถือว่า ‘ชนะ’ และดังนั้น เดิมพันนี้จะนับเป็นการเสียบิล

2.2.32.2 ทีมเจ้าบ้านชนะครึ่งใดครึ่งหนึ่ง

2.2.32.2.1ทีมเจ้าบ้านชนะครึ่งใดครึ่งหนึ่งหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าทีมเจ้าบ้านจะสามารถทำประตูได้มากกว่าฝ่ายตรงข้ามในครึ่งใดครึ่งหนึ่งหรือไม่

2.2.32.2.2การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.32.3 ทีมเยือนชนะครึ่งใดครึ่งหนึ่ง

2.2.32.3.1 ทีมเยือนชนะครึ่งใดครึ่งหนึ่งหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าทีมเยือนจะสามารถทำประตูได้มากกว่าฝ่ายตรงข้ามในครึ่งใดครึ่งหนึ่งหรือไม่

2.2.32.3.2 การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.33. ทีมที่ทำประตูได้มากสุด และทีมที่ทำประตูได้น้อยสุด

2.2.33.1. ทีมที่ทำประตูได้มากสุด

2.2.33.1.1. ทีมที่ทำประตูได้มากสุดเป็นผู้ชนะ

2.2.33.1.2. ผลต่างประตูไม่นับ

2.2.33.1.3. ถ้าทีมมีคะแนนเท่ากัน ให้ใช้กฎการแข่งขันเสมอกัน
ตัวอย่าง:
แมนฯ ซิตี้ 4 สวอนซี 4
ลิเวอร์พูล 4 ซันเดอร์แลนด์ 1
ลิเวอร์พูล แมนฯ ซิตี้ และสวอนซีเป็นผู้ชนะ

2.2.33.2. ทีมที่ทำประตูได้น้อยสุด

2.2.33.2.1. ทีมที่ทำประตูได้น้อยสุดเป็นผู้ชนะ

2.2.33.2.2. ผลต่างประตูไม่นับ

2.2.33.2.3. ถ้าทีมมีคะแนนเท่ากัน ให้ใช้กฎการแข่งขันเสมอกัน

2.2.33.3. เดิมพันสำหรับทีมที่มีการยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขัน แต่ไม่ได้กลับมาแข่งขันใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยบริษัท จะถือเป็นโมฆะ

2.2.33.4. ประตูจากการยิงลูกโทษจะไม่นับ

2.2.33.5. สำหรับตลาดที่หมายถึงการแข่งขันของทัวร์นาเม้นต์ การทำประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษจะนับ

2.2.33.6. สำหรับตลาดที่หมายถึงการแข่งขันของทัวร์นาเม้นต์หลายกลุ่ม การทำประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษจะไม่นับ

2.2.34. ประตูรวมที่แน่นอนและประตูรวมที่แน่นอนครึ่งแรกและประตูรวมที่แน่นอนครึ่งหลัง

2.2.34.1. ประตูรวมที่แน่นอนหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์จำนวนประตูที่ยิงโดยทั้งสองทีมในช่วงเวลาปกติของนัดการแข่งขัน

2.2.34.2. ประตูรวมที่แน่นอนครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์จำนวนประตูที่ยิงโดยทั้งสองทีมในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

2.2.34.3. ประตูรวมที่แน่นอนครึ่งหลังหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์จำนวนประตูที่ยิงโดยทั้งสองทีมนับเฉพาะครึ่งหลังของนัดการแข่งขัน

2.2.34.4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.34.5. ประตูที่แน่นอนของทีมเหย้าและประตูที่แน่นอนของทีมเหย้าครึ่งแรก

2.2.34.5.1. ประตูที่แน่นอนของทีมเหย้าหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูที่ยิงโดยทีมเหย้าในช่วงเวลาปกติของนัดการแข่งขัน

2.2.34.5.2. ประตูที่แน่นอนของทีมเหย้าครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูที่ยิงโดยทีมเหย้าในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

2.2.34.5.3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.34.6. ประตูที่แน่นอนของทีมเยือนและประตูที่แน่นอนของทีมเยือนครึ่งแรก

2.2.34.6.1. ประตูที่แน่นอนของทีมเยือนหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูที่ยิงโดยทีมเยือนในช่วงเวลาปกติของนัดการแข่งขัน

2.2.34.6.2. ประตูที่แน่นอนของทีมเยือนครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูที่ยิงโดยทีมเยือนในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

2.2.34.6.3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.35. ทำนายผลคะแนน กลุ่ม

2.2.35.1. ทำนายผลคะแนน กลุ่ม หมายถึง การเดิมพัน ทีมที่ระบุ จะได้คะแนนรวมเท่าไหร่ อ้างอิงคะแนนจาก สิ้นสุดการแข่งขันทั้งหมดของทุกทีมในกลุ่ม

2.2.36. ทำนายผลคะแนนสูงสุด กลุ่ม

2.2.36.1. หมายถึง การเดิมพัน แบบทำนายผลจำนวนประตูรวมของกลุ่ม ในวันที่กำหนดไว้

2.2.36.2. ถ้าในกลุ่ม มีลำดับหรือจำนวนประตูเท่ากัน จะมีการเปิดใช้ กฎ เดดฮีท

ตัวอย่าง
กลุ่ม A
Poland -vs- Greece มีประตู 2 -1 ประตูรวม คือ 3 ประตู
Russia -vs- Czech มีประตู 3 -2 ประตูรวม คือ 5 ประตู
กลุ่ม A ประตูรวม คือ 8 ประตู
กลุ่ม B ประตูรวม คือ 7 ประตู
กลุ่ม C ประตูรวม คือ 7 ประตู
กลุ่ม D ประตูรวม คือ 6 ประตู
กลุ่ม Aคือ ผู้ชนะ

2.2.37. คะแนนในทีมของกลุ่ม

2.2.37.1. หมายถึง การเดิมพัน แบบทำนาย การจัดอันดับทีมทั้งหมด ว่าทีมไหนจะอยู่ในอันดับแรกและอันดับสอง ของกลุ่มทีมเหล่านั้นตามลำดับที่ระบุไว้ อ้างอิง เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันทั้งหมดของทุกทีมในกลุ่ม

ตัวอย่างเช่น
คะแนนรวม ของทีม X คือ 5 แต้ม
ถ้าวางเดิมพัน ดังนี้
ต่ำกว่า 3 แต้ม คือ เสีย
รวมระหว่าง 3-4 แต้ม คือ เสีย
มากกว่า 4 แต้ม คือ ชนะ

2.2.38. ทายผลกลุ่มตรง

2.2.38.1. หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายผลทีมที่จะได้ที่หนึ่งและที่สอง เป็นลำดับแบบเฉพาะเจาะจง สำหรับทีมที่ยังคงอยู่ในกลุ่ม เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนของการเล่นแบบกลุ่ม

2.2.39. ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ สูง ต่ำ

2.2.39.1. ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรก สูง ต่ำ

2.2.39.1.1. ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรก สูง / ต่ำ:หมายถึงการเดิมพันสูง / ต่ำ ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก

2.2.39.1.2. หากผลรวมประตูมากกว่า ราคาสูงต่ำที่กำเนิด แล้วชนะคือ สูง แต่หากผลรวมน้อยกว่า ราคาสูงต่ำที่กำเนิดแล้วชนะคือ ต่ำ

2.2.39.1.3. การเดิมพันจะถูกตัดสินจากช่วงทดเวลาบาดเจ็บ โดยผู้ติดสินการแข่งขันที่สี่ หลังจากที่ทำการแข่งขันครบ 45 นาทีหรือจบครึ่งแรก

2.2.39.2. ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งหลัง สูง ต่ำ

2.2.39.2.1. ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งหลัง สูง / ต่ำ หมายถึงการเดิมพันสูง / ต่ำ ของช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลัง

2.2.39.2.2. หากผลรวมมากกว่าราคาสูงต่ำที่กำเนิดแล้วชนะคือ สูง แต่หากผลรวมน้อยกว่าราคาสูงต่ำที่กำเนิด แล้วชนะคือ ต่ำ

2.2.39.2.3. การเดิมพันจะถูกตัดสินจากช่วงทดเวลาบาดเจ็บ โดยผู้ติดสินการแข่งขันที่สี่ หลังจากที่ทำการแข่งขันครบ 90 นาทีหรือจบเกมส์

2.2.40. ประตูแรก

2.2.40.1. หมายถึงการทายว่าประตูแรกของเกมส์เกิดขึ้นโดยไม่ทีมใดก็ทีมหนึ่ง

2.2.40.1.1. ฟรีคิกส์ – ต้องทำประตูได้โดยตรงจากการเตะลูกฟรีคิก จำนวนการยิงไม่เข้าจะเป็นของนักเตะที่ยิงลูกฟรีคิกส์ที่จะได้รับประตู รวมไปถึงการทำประตูโดยตรงจากลูกเตะมุม

2.2.40.1.2. การยิงลูกโทษ –ต้องทำประตูได้โดยตรงจากการยิงลูกโทษ ซึ่งลูกโทษนั้นจะเป็นชื่อของผู้ที่ทำคะแนนได้

2.2.40.1.3. การเตะลูกเข้าประตูตัวเอง – โดยการทำประตูนั้นประกาศว่าเป็นเข้าประตูตัวเอง

2.2.40.1.4. การใช้ศีรษะโหม่งลูก – ผู้ทำแต้มต้องใช้ศรีษะในการโหม่งลูกเท่านั้น

2.2.40.1.5. การยิง – เป็นประเภทการทำประตูทั้งหมดยกเว้นข้างต้นที่กล่าวไป

2.2.40.1.6. ไม่มีประตู

2.2.40.2. บริษัทจะสรุปผลตามที่ประกาศอย่างเป็นทางการที่จัดทำขึ้นโดยผู้รับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน

2.2.40.3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.41. ยิงลูกโทษ – เป็นการทำประตูโดยการยิงลูกโทษ

2.2.41.1. หมายถึงการทายว่าผู้เล่นที่ยิงจุดโทษ จะได้ประตูในการยิงลูกโทษหรือไม่

2.2.41.2. หากไม่มีการยิงลูกโทษใดๆ บิลเดิมพันทั้งหมดจะคืนเงินเดิมพัน

2.2.42. การทายชื่อทีมอันดับสูงสุดสองทีม (Dual Forecast)

2.2.42.1. ทายผลเป็นคู่ หมายถึง การเดิมพันที่ทายว่าเป็น 2 ทีมใด เมื่อจนการแข่งขันทัวร์นาเมนท์แล้ว จะได้อยู่ 2 อันดับแรกของตารางการแข่งขัน

2.2.43. การทายผลโดยตรง (Straight Forecast)

2.2.43.1. ทายผลตรงหมายถึงการเดิมพันในการทำนายทั้งสองทีม (2) ซึ่งจะต้องอยู่ในตำแหน่ง 2 อันดับแรก ในลำดับที่แน่นอนในตอนท้ายของการแข่งขัน

2.2.44. การทายทีมน้องใหม่ในลำดับสูงสุด

2.2.44.1 การทายทีมน้องใหม่ในลำดับสูงสุด หมายถึง การทายว่าทีมใดที่จะมาถึงตำแหน่งทีมน้องใหม่ในลำดับสูงสุด (Top Newcomer) ของรายการแข่งขันหรือทัวร์นาเมนท์ “ทีมน้องใหม่ (Newcomer)” คือทีมที่เพิ่งถูกเลื่อนตำแหน่งใหม่ ๆ เพื่อให้เข้าร่วมรายการแข่งขันหรือทัวร์นาเมนท์

2.2.45. การทายผลผู้ชนะระดับภูมิภาค

2.2.45.1 การทายผลผู้ชนะระดับภูมิภาค หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายผลผู้ชนะของรายการแข่งขันหรือทัวร์นาเมนท์จากภูมิภาคนั้น ๆ
ถือว่าจะได้ผลการแข่งขันทั้งหมด เมื่อผลอย่างเป็นทางการถูกประกาศผลในช่วงสิ้นสุดของการแข่งขันทัวนาเม้นท์โดยองค์กรกำกับดูแล

2.2.46. เจ้าบ้าน ไม่มีเดิมพัน

2.2.46.1. ทายผลเสมอหรือทีมเยือนจะชนะ หากผลการแข่งขันภายหลังจาก หมดเวลาการแข่งขันตามปกติ หรือตามกำหนดระยะเวลาการแข่งขันออกมาโดยเจ้าบ้านเป็นฝ่ายชนะ เงินเดิมพันทั้งหมด จะจ่ายคืนให้ผู้เล่น

2.2.47. ทีมเยือน ไม่มีเดิมพัน

2.2.47.1. ทายผลเสมอหรือเจ้าบ้านจะชนะ หากผลการแข่งขันภายหลังจาก หมดเวลาการแข่งขันตามปกติ หรือตามกำหนดระยะเวลาการแข่งขันออกมาโดยทีมเยือนเป็นฝ่ายชนะ เงินเดิมพันทั้งหมดจะจ่ายคืนให้ผู้เล่น

2.2.48. เสมอ/ไม่เสมอ

2.2.48.1. ทายผลเป็นเสมอหรือไม่เสมอจากผลการแข่งขันภายหลังจาก หมดเวลาการแข่งขันตามปกติ หรือตามกำหนดระยะเวลาการแข่งขัน

2.2.49. คะแนนที่ถูกต้องของครึ่งแรกและครึ่งหลัง

2.2.49.1. ทายผลสกอร์ครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันโดยทายผลคะแนนสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันของครึ่งแรก

2.2.49.2. คะแนนที่ถูกต้องของครึ่งหลัง หมายถึง การวางเดิมพันเพื่อทายผลคะแนนในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขัน

2.2.49.3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.50. ผลที่จบ และ จำนวนประตูรวม

2.2.50.1. ผลที่จบ และ จำนวนประตูรวม หมายถึงการเดิมพันทายผลสองตลาดเดิมพัน ในการเดิมพันเดียว

a.) ทายว่าการแข่งขันนี้ จะมีผลที่จบเป็นอย่างไร ระหว่าง เจ้าบ้านชนะ หรือ ทีมเยือนชนะ หรือ เสมอกัน และ
b.) ทายว่าการแข่งขันนี้ จะมีจำนวนประตูรวมตอนจบเกมส์ เป็นสูงหรือต่ำ

2.2.50.2. ตัวเลือกที่เปิดให้วางเดิมพันดังนี้
 • เจ้าบ้าน&สูง – การเดิมพันจะชนะ ถ้าหากผลที่จบคือ เจ้าบ้านชนะ และจำนวนประตูรวมคือ สูงกว่าที่ตลาดกำหนดไว้ล่วงหน้า
 • เจ้าบ้าน&ต่ำ – การเดิมพันจะชนะ ถ้าหากผลที่จบคือ เจ้าบ้านชนะ และจำนวนประตูรวมคือ ต่ำกว่าที่ตลาดกำหนดไว้ล่วงหน้า
 • ทีมเยือน&สูง–การเดิมพันจะชนะ ถ้าหากผลที่จบคือ ทีมเยือนชนะ และจำนวนประตูรวมคือ สูงกว่าที่ตลาดกำหนดไว้ล่วงหน้า
 • ทีมเยือน&ต่ำ - การเดิมพันจะชนะ ถ้าหากผลที่จบคือ ทีมเยือนชนะ และจำนวนประตูรวมคือ ต่ำกว่าที่ตลาดกำหนดไว้ล่วงหน้า
 • เสมอกัน&สูง – การเดิมพันจะชนะ ถ้าหากผลที่จบคือ เสมอกัน และจำนวนประตูรวมคือ สูงกว่าที่ตลาดกำหนดไว้ล่วงหน้า
 • เสมอกัน&ต่ำ – การเดิมพันจะชนะ ถ้าหากผลที่จบคือ เสมอกัน และจำนวนประตูรวมคือ ต่ำกว่าที่ตลาดกำหนดไว้ล่วงหน้า
2.2.50.3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.51. ทีมใดจะชนะในช่วงท้ายเกมส์

2.2.51.1. ทีมใดจะชนะในช่วงท้ายเกมส์ หมายถึง การเดิมพันที่ทายว่า ทีมที่กำลังแพ้อยู่/เป็นรอง ในระหว่างการแข่งขัน แต่ในช่วงท้ายเกมส์ ทีมดังกล่าวพลิกกลับมาเป็นทีมที่ชนะในการแข่งขันนี้ ตอนจบเกมส์ 90 นาที

2.2.52. ผู้ทำประตูคนแรก

2.2.52.1. ผู้ทำประตูคนแรก หมายถึงการเดิมพันเพื่อทำนายชื่อผุ้เล่นที่จะทำประตูได้เป็นคนแรกในการแข่งขัน

2.2.52.2. การเดิมพันผู้เล่นที่ไม่มีส่วนในนัดการแข่งขันหรือผู้ที่เข้ามาเป็นตัวแทนเฉพาะหลังจากการทำคะแนนในประตูแรกจะถือว่าเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน

2.2.52.3. การเตะลูกเข้าประตูตัวเองไม่นับว่าเป็นประตูแรกในกรณีนี้จะถือว่าผู้เล่นคนต่อไปที่ทำคะแนนคือผู้ทำประตูแรก

2.2.52.4. การวางเดิมพัน "ไม่มีผู้ทำประตู" จะชนะถ้าไม่มีผู้ใดทำประตูในการแข่งขันกรณีที่มีเฉพาะการเตะลูกเข้าประตูตัวเองถือว่าการเดิมพัน "ไม่มีผู้ทำประตู" ชนะ

2.2.52.5. การเดิมพันผู้เล่นที่โดนไล่ออกจากสนามก่อนการทำประตูแรกจะถือว่าแพ้

2.2.52.6. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.53. ทีมแรกที่ทำคะแนนและทีมสุดท้ายที่ทำคะแนน

2.2.53.1. ทีมแรกที่ทำคะแนนหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์ว่าทีมใดจะทำคะแนนประตูแรกภายในเวลาปกติของนัดการแข่งขัน

2.2.53.2. ถ้าหากการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่มีประตูเกิดขึ้น 2 ประตูแล้ว, การเดิมพันทั้งหมดจะยังมีผลอยู่

2.2.53.3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.54. ทีมแรกที่ทำคะแนน 2 ประตูและทีมแรกที่ทำคะแนน 3 ประตู

2.2.54.1. ทีมแรกที่ทำคะแนน 2 ประตูหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์ว่าทีมใดจะเป็นทีมแรกที่ทำคะแนนสอง (2) ประตูภายในเวลาปกติของนัดการแข่งขัน

2.2.54.2. ทีมแรกที่ทำคะแนน 3 ประตูหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์ว่าทีมใดจะเป็นทีมแรกที่ทำคะแนนสาม (3) ประตูภายในเวลาปกติของนัดการแข่งขัน

2.2.54.3. ตัวเลือกการเดิมพันคือ
 • ทีมเหย้า
 • ทีมเยือน
 • ไม่มีข้อใด
2.2.54.4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.55. เวลาของประตูแรก

2.2.55.1. หมายถึง การเดิมพันที่ทายว่า ในช่วงเวลาใดจะมีประตูแรกเกิดขึ้น

2.2.55.1.1. เวลาของประตูแรก (10 นาที) หมายถึง การวางเดิมพันเพื่อทายผลว่าจะมีการทำประตูแรกในวงเล็บ 10 นาทีใด

2.2.55.1.2. เวลาของประตูแรก (15 นาที) หมายถึง การวางเดิมพันเพื่อทายผลว่าจะมีการทำประตูแรกในวงเล็บ 15 นาทีใด

2.2.55.2 การเตะลูกเข้าประตูตัวเองจะนับว่าเป็นประตูแรก

2.2.55.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในเวลาต่อมา หลังจากที่มีการทำประตูแรกแล้วในระหว่างครึ่งแรก เดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผล

2.2.56. ทายว่าครึ่งใดที่จะเกิดประตูแรก

2.2.56.1. หมายถึง การเดิมพันที่ทายว่า ครึ่งเวลาใดจะมีประตูแรกเกิดขึ้นในการแข่งขัน

2.2.56.2. ตัวเลือกที่เปิดให้วางเดิมพัน มีดังนี้:
 • ครึ่งแรก
 • ครึ่งหลัง
 • ไม่มีประตู
2.2.56.3. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่มีประตูแรกเกิดขึ้นระหว่างครึ่งแรก การเดิมพันทั้งหมดจะยังมีผลอยู่

2.2.56.4. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในเวลาใดๆ ก่อนที่มีประตูแรกเกิดขึ้นแล้ว การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

2.2.57. คู่/คี่ ครึ่งเวลา/เต็มเวลาของนัดการแข่งขัน

2.2.57.1. ทั้งสองทีมจะทำประตู/ผล หมายถึงการวางเดิมพันเพื่อทายว่า

(A) การแข่งขันจะส่งผลให้ทั้งสองทีมทำแต้มได้หรือไม่ และ
(B) การการแข่งขันนี้จะส่งผลให้ทีมเจ้าบ้านหรือทีมเยือนชนะหรือเสมอหรือไม่

2.2.57.2. มีตัวเลือกเพื่อวางเดิมพันดังต่อไปนี้
 • ใช่ และ ทีมเจ้าบ้าน – ชนะเดิมพัน ถ้าทั้งสองทีมทำแต้มได้ และทีมเจ้าบ้านชนะ
 • ใช่ และ ทีมเยือน - ชนะเดิมพัน ถ้าทั้งสองทีมทำแต้มได้ และทีมเยือนชนะ
 • ใช่ และ เสมอ - ชนะเดิมพัน ถ้าทั้งสองทีมทำแต้มได้ และผลของการแข่งขันคือเสมอ
2.2.57.3. ทั้งสองทีมทำคะแนน/ผลลัพธ์ได้ในครึ่งแรก หมายถึงการเดิมพันที่ทายผลลัพธ์ในครึ่งแรกของการแข่งขัน และทายว่าทั้งสองทีมจะทำคะแนนได้ในครึ่งแรกหรือไม่

2.2.57.4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.58. คู่/คี่ ครึ่งเวลา/เต็มเวลาของนัดการแข่งขัน

2.2.58.1. คู่/คี่ ครึ่งเวลา/เต็มเวลาของนัดการแข่งขัน หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าผลลัพธ์ครึ่งเวลาและผลลัพธ์เต็มเวลาของนัดการแข่งขันจะเป็นแบบคี่และคี่ คี่และคู่ คู่และคี่ หรือคู่และคู่

2.2.58.2. สามารถเดิมพันได้สี่ (4) ทางเลือกคือ:
 • คี่/คี่
 • คี่/คี่
 • คี่/คี่
 • คี่/คี่
2.2.58.3.สำหรับการเดิมพันประเภทนี้ เวลาพิเศษที่เพิ่มขึ้นจะไม่นับรวมเพื่อจุดประสงค์ในการพิจารณาผลลัพธ์เต็มเวลาของการแข่งขันนัดใดนัดหนึ่ง

2.2.58.4.การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว


2.2.59. ทีมเยือนทำประตูมากที่สุดในครึ่งเวลาใด:

2.2.59.1. หมายถึง การเดิมพันที่ทายว่า ทีมเยือนทำประตูมากที่สุดในครึ่งเวลาใดในการแข่งขัน

2.2.59.2. ตัวเลือกที่เปิดให้วางเดิมพัน มีดังนี้:
 • ครึ่งแรก
 • ครึ่งหลัง
 • เสมอ
2.2.60. ทีมเจ้าบ้านทำประตูแรกเกิดขึ้นในครึ่งเวลาใด

2.2.60.1. หมายถึง การเดิมพันที่ทายว่า ทีมเจ้าบ้านทำประตูแรกเกิดขึ้นในครึ่งเวลาใดในการแข่งขัน

2.2.60.2. ตัวเลือกที่เปิดให้วางเดิมพัน มีดังนี้:
 • ครึ่งแรก
 • ครึ่งหลัง
 • ไม่มีประตู
2.2.60.3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.61. ทายผลครึ่งที่ทีมเยือนทำประตูแรก

2.2.61.1. หมายถึง การเดิมพันที่ทายว่า ทีมเจ้าบ้านทำประตูแรกเกิดขึ้นในครึ่งเวลาใดในการแข่งขัน

2.2.61.2. ตัวเลือกที่เปิดให้วางเดิมพัน มีดังนี้:
 • ครึ่งแรก
 • ครึ่งหลัง
 • ไม่มีประตู
2.2.61.3.การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.62. การเดิมพัน (HDP) นาทีที่ 15 แบบเจาะจง

2.2.62.1. การเดิมพันนาทีที่ 15 แบบเจาะจง หมายถึงการเดิมพันเมื่อผู้เข้าแข่งขันหนึ่งคนหรือหนึ่งทีมเป็นฝ่ายได้เปรียบ ผู้ชนะเป็นผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่มีเดิมพันคะแนนหลังจากที่เพิ่มการเดิมพันลงบนผลของเกมตอนท้ายในนาทีที่ 15 (ช่วงของ) เวลาของการแข่งขัน

2.2.62.2. ตัวอย่าง

ในช่วงนาทีที่ 15แฮนดิแคป
00:00–15:00 แฮนดิแคป: ผู้ชนะคือคู่แข่งขัน หรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าตั้งแต่ 00:00 ถึง15:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางในเวลาหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 15

ในช่วงนาทีที่ 30แฮนดิแคป
15:01–30:00 แฮนดิแคป:ผู้ชนะคือคู่แข่งขัน หรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าตั้งแต่ 15:01ถึง 30:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางในเวลาหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 30

ในช่วงนาทีที่ 45 แฮนดิแคป
30:01–45:00 แฮนดิแคป:ผู้ชนะคือคู่แข่งขัน หรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าตั้งแต่ 30:01ถึง 45:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางในเวลาหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 45

ในช่วงนาทีที่ 60แฮนดิแคป
45:01–60:00 แฮนดิแคป:ผู้ชนะคือคู่แข่งขัน หรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าตั้งแต่ 45:01ถึง 60:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางในเวลาหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 60

ในช่วงนาทีที่ 75 แฮนดิแคป
60:01–75:00 แฮนดิแคป:ผู้ชนะคือคู่แข่งขัน หรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าตั้งแต่ 60:01ถึง 75:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางในเวลาหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 75

ในช่วงนาทีที่ 90แฮนดิแคป
75:01–90:00 แฮนดิแคป:ผู้ชนะคือคู่แข่งขัน หรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าตั้งแต่ 75:01ถึง 90:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางในเวลาหรือก่อนสิ้นสุดนาทีที่ 90

2.2.62.3. 15 นาทีที่ระบุแฮนดิแคปการเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินโดยยึดตามเวลาที่ทำประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู) สำหรับจำนวนลูกเตะมุม (ตามที่ได้เตะมุม)และจำนวนรวมของใบเตือน (ใบเหลือง/ใบแดง ที่ถูกให้โดยผู้ตัดสินในสนาม) ซึ่งเป็นเวลาของนาฬิกาที่เผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสด

2.2.62.4. ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิก การเดิมพัน 15 นาทีที่ระบุ แฮนดิแคปซึ่งอยู่ในช่วงที่เล่นไม่เสร็จสิ้นจะถือว่าเป็นโมฆะ แต่ถ้าในช่วง 15 นาทีที่ระบุ แฮนดิแคปที่กำหนดเล่นเสร็จสิ้น การเดิมพันจะมีผลตามปกติ

2.2.62.5. สำหรับ 2 นาทีสุดท้ายของเกมส์สดใน15 นาทีที่ระบุแฮนดิแคปใดๆก็ตาม ไม่ว่าการกระทำใดๆก็ตามที่นอกเหนื่อจากที่กล่าวไว้ดังต่อไปนี้ จะยังถือว่าเป็นช่วงเวลาปลอดภัยและดังนั้นบิลเดิมพันที่รอดำเนินอาจจะได้รับการพิจารณาในการยอมรับเดิมพัน :เกมส์รุกหรือสถานการณ์บุกอีกฝ่ายซึ่งมีประตูเกิดขึ้น การเตะจุดโทษ และได้ใบแดง

2.2.62.6. สำหรับ 30:01–45:00 นาทีที่ระบุ และ 75:01–90:00 นาทีที่ระบุการเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินโดยยึดตามเวลาที่ทำประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู)สำหรับจำนวนลูกเตะมุม (ตามที่ได้เตะมุม) และจำนวนรวมของใบเตือน (ใบเหลือง/ใบแดง ที่ถูกให้โดยผู้ตัดสินในสนาม) ซึ่งเป็นเวลาของนาฬิกาที่เผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสด ไม่รวมทดเวลาบาดเจ็บ หรือ การทดเวลาใดๆ

2.2.63. แฟนตาซีแมทช์: ทีมแรกที่ทำประตู

2.2.63.1. แฟนตาซีแมทช์:ทีมแรกที่ทำประตู หมายถึง ทายผลว่าทีมไหนจะทำประตูแรกได้ในแฟนตาซีแมทช

ตัวอย่าง:
การแข่งขัน : แมน ซิตี้ กับ ลิเวอร์พูล ; เชลซี กับ แมน ยู
แฟนตาซีแมทช์: แมน ซิตี้ กับ เชลซี
แมน ซิตี้ ทำประตูแรกในนาทีที่25:10
แชลซี ทำประตูแรกในนาทีที่25:48
บิลชนะ : แมน ซิตี้

2.2.63.2. ถ้ามีการทำประตูในเวลาเดียวกันทั้งสองแมทช์(นาทีและวินาที)หรือไม่มีประตูจากทั้งสองแมทช์,แฟนตาซีแมทซ์จะตัดสินเป็นเจ๊าหรือเสมอ

2.2.63.3. ถ้าแมทช์ใดแมทช์หนึ่งเลื่อนการแข่งหรือยกเลิกการแข่งหลังจากที่อีกแมทช์เกิดประตูแรกแล้ว บิลทั้งหมดยังคงอยู่ ถ้าแมทช์ใดแมทช์หนึ่งเลื่อนการแข่งหรือยกเลิกการแข่งก่อนที่อีกแมทช์จะเกิดประตูแรกแล้วบิลทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

ตัวอย่าง:
การแข่งขัน : แมน ซิตี้ กับ ลิเวอร์พูล ;เชลซี กับ แมน ยู
แฟนตีซีแมทช : แมน ซิตี้ กับ เชลซี
แมน ซิตี้ ทำประตูแรกในนาทีที่25:10
การแข่งขันคู่เชลซี เลื่อนการแข่งขัน หรือ ยกเลิกก่อนนาทีที่25:10
ผล :บิลเดิมพันคืนเงินทั้งหมด

2.2.63.4. ถ้าทั้งสองแมทช์ยกเลิกการแข่งโดยไม่มีการทำประตู บิลทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ คืนเงินเดิมพัน

2.2.63.5. ประตูใดๆที่เกิดในช่วงต่อเวลาพิเศษจะไม่นำมานับรวม

2.2.64. ทีมยุโรปอันดับสูงสุด

2.2.64.1. ทีมยุโรปอันดับสูงสุด หมายถึง การเดิมพันว่าทีมจากยุโรปทีมใดจะไปได้ไกลที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA

2.2.64.2. ถ้าทีมจากยุโรปสองทีมลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศหรือรอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะการแข่งขันจะได้ตำแหน่งทีมยุโรปอันดับสูงสุด

2.2.64.3. ในกรณีอื่น ๆ ซึ่งมีทีมจากยุโรปมากกว่าหนึ่งทีมออกจากการแข่งขันในรอบเดียวกันและไกลที่สุด จะปรับใช้กติกา "ร้อนระอุ" (Dead Heat) และรางวัลการเดิมพัน (ลบจำนวนเดิมพัน) จะหารด้วยจำนวนผู้ชนะแล้วจ่ายรางวัลตามนั้น พร้อมคืนเงินเดิมพัน

2.2.64.4. การเดิมพันทั้งหมดสำหรับทีมยุโรปอันดับสูงสุดจะจ่ายรางวัลหลังจากที่ได้มีการประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการของรอบชิงชนะเลิศหรือรอบรองชนะเลิศโดย FIFA หรือเมื่อทีมสุดท้ายของยุโรปออกจากการแข่งขัน

2.2.65. ทีมอเมริกาใต้อันดับสูงสุด

2.2.65.1. ทีมอเมริกาใต้อันดับสูงสุด หมายถึง การเดิมพันว่าทีมจากอเมริกาใต้ทีมใดจะไปได้ไกลที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA

2.2.65.2. ถ้าทีมจากอเมริกาใต้สองทีมลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศหรือรอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะการแข่งขันจะได้ตำแหน่งทีมอเมริกาใต้อันดับสูงสุด

2.2.65.3. ในกรณีอื่น ๆ ซึ่งมีทีมจากอเมริกาใต้มากกว่าหนึ่งทีมออกจากการแข่งขันในรอบเดียวกันและไกลที่สุด จะปรับใช้กติกา "ร้อนระอุ" (Dead Heat) และรางวัลการเดิมพัน (ลบจำนวนเดิมพัน) จะหารด้วยจำนวนผู้ชนะแล้วจ่ายรางวัลตามนั้น พร้อมคืนเงินเดิมพัน

2.2.65.4. การเดิมพันทั้งหมดสำหรับทีมอเมริกาใต้อันดับสูงสุดจะจ่ายรางวัลหลังจากที่ได้มีการประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการของรอบชิงชนะเลิศหรือรอบรองชนะเลิศโดย FIFA หรือเมื่อทีมสุดท้ายของอเมริกาใต้ออกจากการแข่งขัน

2.2.66. ทีมแอฟริกาอันดับสูงสุด

2.2.66.1. ทีมแอฟริกาอันดับสูงสุด หมายถึง การเดิมพันว่าทีมจากแอฟริกาทีมใดจะไปได้ไกลที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA

2.2.66.2. ถ้าทีมจากแอฟริกาสองทีมลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศหรือรอบรองชนะเลิศ ผู้ชนะการแข่งขันจะได้ตำแหน่งทีมแอฟริกาอันดับสูงสุด

2.2.66.3. ในกรณีอื่น ๆ ซึ่งมีทีมจากแอฟริกามากกว่าหนึ่งทีมออกจากการแข่งขันในรอบเดียวกันและไกลที่สุด จะปรับใช้กติกา "ร้อนระอุ" (Dead Heat) และรางวัลการเดิมพัน (ลบจำนวนเดิมพัน) จะหารด้วยจำนวนผู้ชนะแล้วจ่ายรางวัลตามนั้น พร้อมคืนเงินเดิมพัน

2.2.66.4. การเดิมพันทั้งหมดสำหรับทีมแอฟริกาอันดับสูงสุดจะจ่ายรางวัลหลังจากที่ได้มีการประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการของรอบชิงชนะเลิศหรือรอบรองชนะเลิศโดย FIFA หรือเมื่อทีมสุดท้ายของแอฟริกาออกจากการแข่งขัน

2.2.67. ทั้งสองทีมทำคะแนน

2.2.67.1. ทีมทั้งสองทำคะแนน หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าผลลัพธ์การแข่งขันจะเป็นการทำคะแนนโดยทั้งสองทีมหรือไม่

2.2.67.2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.68. ทั้งสองทีมทำคะแนนในครึ่งแรก

2.2.68.1. ทั้งสองทีมทำคะแนนในครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทั้งสองทีมจะทำคะแนนในการแข่งขันครึ่งแรกหรือไม่

2.2.68.2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่ทั้งสองทีมได้ทำคะแนนในครึ่งแรกแล้ว กรณีเช่นนั้น การเดิมพันว่า "ใช่" จะเป็นฝ่ายชนะ และการเดิมพันว่า "ไม่" จะเป็นฝ่ายแพ้ ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนหรือยกเลิกก่อนสิ้นสุดครึ่งแรกโดยที่ไม่มีทีมใดทำคะแนน การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

2.2.69. ทั้งสองทีมทำคะแนนในครึ่งหลัง

2.2.69.1. ทั้งสองทีมทำคะแนนในครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทั้งสองทีมจะทำคะแนนในการแข่งขันครึ่งหลังหรือไม่

2.2.69.2. ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจากที่ทั้งสองทีมได้ทำคะแนนในครึ่งหลังแล้ว กรณีเช่นนั้น การเดิมพันว่า "ใช่" จะเป็นฝ่ายชนะ และการเดิมพันว่า "ไม่" จะเป็นฝ่ายแพ้ ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนหรือยกเลิกโดยที่ไม่มีทีมใดทำคะแนน การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

2.2.70. ทั้งสองทีมทำคะแนนในครึ่งแรก และ/หรือ ครึ่งหลัง

2.2.70.1. ทั้งสองทีมทำคะแนนในครึ่งแรก และ/หรือ ครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าทั้งสองทีมจะทำคะแนนในครึ่งแรกของการแข่งขันหรือไม่ และทั้งสองทีมจะทำคะแนนในครึ่งหลังของการแข่งขันหรือไม่

2.2.70.2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าทั้งสองทีมทำคะแนนได้แล้วในครึ่งแรกและครึ่งหลังของการแข่งขัน

2.2.71. ทั้งสองทีมทำประตูได้/ประตูรวม และทั้งสองทีมทำประตูได้ในครึ่งแรก/ประตูรวม

2.2.71.1. ทั้งสองทีมทำประตู/รวมจำนวนประตู หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนรวมของการยิงเข้าประตูในการแข่งขัน และทายว่าทั้งสองทีมจะทำประตูในการแข่งขันหรือไม่

2.2.71.2. ทั้งสองทีมทำประตูได้ในครึ่งแรก/ประตูรวม หมายถึงการเดิมพันที่คาดเดาจำนวนประตูทั้งหมดในการแข่งขัน และคาดเดาว่าทั้งสองทีมจะสามารถทำแต้มได้ในครึ่งแรกของการแข่งขันหรือไม่

2.2.71.3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.72. ผลลัพธ์ครึ่งเวลา/รวมจำนวนประตู

2.2.72.1. ผลลัพธ์ครึ่งเวลา/รวมจำนวนประตู หมายถึง การเดิมพันเพื่อทำนายทั้งผลลัพธ์ของการแข่งขันครึ่งแรก และจำนวนรวมของการยิงประตูได้ในครึ่งแรก

2.2.72.2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งแรก การเดิมพันจะยังคงใช้ได้อยู่ถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกในระหว่างครึ่งที่สอง

2.2.73. เจ้าบ้านทำคะแนนในครึ่งแรก/ทำคะแนนในครึ่งหลัง

2.2.73.1. เจ้าบ้านทำคะแนนในครึ่งแรก/ทำคะแนนในครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทำนายว่าทีมเจ้าบ้านจะทำคะแนนในครึ่งแรกและครึ่งหลังของการแข่งขันหรือไม่

2.2.73.2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.74. ทีมเยือนทำคะแนนในครึ่งแรก/ทำคะแนนในครึ่งหลัง

2.2.74.1. ทีมเยือนทำคะแนนในครึ่งแรก/ทำคะแนนในครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทำนายว่าทีมเยือนจะทำคะแนนในครึ่งแรกและครึ่งหลังของการแข่งขันหรือไม่

2.2.74.2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.75. เดิมพัน 15 นาที 1X2

2.2.75.1. การเดิมพัน 15 นาที 1X2 เป็นการเดิมพันโดยทายผลแพ้ชนะซึ่งมีความเป็นไปได้สามทางเมื่อสิ้นทุกๆ ช่วงเวลา 15นาที ของการแข่งขัน 1 หมายถึงทีมที่ได้รับการเรียกชื่อก่อน (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน); X หมายถึงการแข่งขันที่ผลลัพธ์คือ เสมอ; 2 หมายถึงทีมที่ได้รับการเรียกชื่อในอันดับที่สอง (โดยปกติคือทีมเยือน)

2.2.75.2. ตัวอย่าง:

นาทีที่ 151X2
ทายผลแพ้ชนะซึ่งมีความเป็นไปได้สามทาง คือ 1X2 โดยเริ่มตั้งแต่นาทีที่ 00:00 – 15:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางก่อนหรือขณะสิ้นสุดนาทีที่ 15

นาทีที่ 301X2
ทายผลแพ้ชนะซึ่งมีความเป็นไปได้สามทาง คือ 1X2 โดยเริ่มตั้งแต่นาทีที่ 15:01 – 30:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางก่อนหรือขณะสิ้นสุดนาทีที่ 30

นาทีที่ 451X2
ทายผลแพ้ชนะซึ่งมีความเป็นไปได้สามทาง คือ 1X2 โดยเริ่มตั้งแต่นาทีที่ 30:01 – 45:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางก่อนหรือขณะสิ้นสุดนาทีที่ 45

นาทีที่ 601X2
ทายผลแพ้ชนะซึ่งมีความเป็นไปได้สามทาง คือ 1X2 โดยเริ่มตั้งแต่นาทีที่ 45:01 – 60:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางก่อนหรือขณะสิ้นสุดนาทีที่ 60

นาทีที่ 751X2
ทายผลแพ้ชนะซึ่งมีความเป็นไปได้สามทาง คือ 1X2 โดยเริ่มตั้งแต่นาทีที่ 60:01 – 75:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางก่อนหรือขณะสิ้นสุดนาทีที่ 75

นาทีที่ 901X2
ทายผลแพ้ชนะซึ่งมีความเป็นไปได้สามทาง คือ 1X2 โดยเริ่มตั้งแต่นาทีที่ 75:01 – 90:00 การเดิมพันทั้งหมดต้องวางก่อนหรือขณะสิ้นสุดนาทีที่ 90

2.2.75.3. สำหรับการเดิมพัน 15 นาที 1X2 ที่กำหนด การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินโดยยึดตามเวลาที่ทำประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู), จำนวนการเตะมุม (จำนวนครั้งที่มีการเตะลูกจากมุมธง) และจำนวนใบเหลือง/แดง (โดยผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ) ซึ่งเป็นเวลาของนาฬิกาที่เผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสด

2.2.75.4. ในกรณีที่การแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิก การเดิมพัน 15 นาที 1X2 ที่ไม่เสร็จสิ้นนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ อย่างไรก็ตาม หากช่วงการเดิมพัน 15 นาที 1X2 ที่มีการเดิมพันเอาไว้เสร็จสิ้นลงแล้ว การเดิมพันจะมีผล

2.2.75.5. สำหรับในช่วง 2 นาทีสุดท้ายของแต่ละช่วงการเดิมพันสด 15 นาที 1X2 เงื่อนไขการเดิมพันนอกเหนือจากที่จะกล่าวถึงต่อไป จะถือเป็นการเล่นแบบไม่เสี่ยง (Safe Play) จึงจำเป็นต้องทำการพิจารณาว่าจะรับเดิมพันหรือไม่ โดยยกเว้นเงื่อนไขดังต่อไปนี้: ประตู, ลูกโทษ และใบแดง

2.2.75.6. สำหรับการเดิมพันในช่วงเวลา 30:01 – 45:00 & 75:01 – 90:00 จะตัดสินโดยอ้างอิงจากเวลาที่ทำประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู), จำนวนการเตะมุม (จำนวนครั้งที่มีการเตะลูกจากมุมธง) และจำนวนใบเหลือง/แดงทั้งหมด (โดยผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ) ตามเวลาของนาฬิกาที่เผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสด และไม่นับรวมช่วงต่อเวลาหรือทดเวลาเจ็บ

2.2.76. ทีมใดจะผ่านเข้ารอบต่อไป

2.2.76.1. ทีมใดจะผ่านเข้ารอบต่อไป เป็นการเดิมพันทายว่าทีมใดจะผ่านเข้าสู่รอบถัดไปของทัวร์นาเม้นท์

2.2.77. 10 นาทีที่ระบุแฮนดิแคป (HDP)

2.2.77.1. 10 นาทีที่ระบุแฮนดิแคปเป็นการเดิมพันเมื่อหนึ่งในคู่แข่งหรือทีมได้รับแต้มต่อ ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนที่มากกว่าหลังจากเพิ่มแต้มต่อที่ได้รับเข้าไปตอนจบของทุกๆ10นาที (ช่วงเวลา) ของการแข่งขัน

2.2.77.2. ตัวอย่าง:

นาทีที่10แฮนดิแคป
นาที 00:00 –10:00 แฮนดิแคป: ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนที่มากกว่าในช่วงนาที00:00 ถึง 10:00.
บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่10.

นาทีที่ 20แฮนดิแคป
นาที 10:01 – 20:00 แฮนดิแคป: ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนที่มากกว่าในช่วงนาที10:01 ถึง 20:00.
บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่ 20

นาทีที่ 30แฮนดิแคป
นาที20:01- 30:00 แฮนดิแคป: ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนที่มากกว่าในช่วงนาที 20:01 ถึง 30:00.
บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่ 30.

นาทีที่ 40แฮนดิแคป
นาที 30:01 – 40:00 แฮนดิแคป: ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนที่มากกว่าในช่วงนาที 30:01 ถึง 40:00.
บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่ 40.

นาทีที่ 60แฮนดิแคป
นาที50:01- 60:00 แฮนดิแคป: ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนที่มากกว่าในช่วงนาที 50:01 ถึง 60:00.
บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่60.

นาทีที่ 70แฮนดิแคป
นาที 60:01- 70:00 แฮนดิแคป: ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนที่มากกว่าในช่วงนาที 60:01 ถึง 70:00.
บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่70.

นาทีที่ 80แฮนดิแคป
นาที 70:01- 80:00 แฮนดิแคป: ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนที่มากกว่าในช่วงนาที 70:01 ถึง 80:00.
บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่80.

นาทีที่90แฮนดิแคป
นาที80:01- 90:00 แฮนดิแคป: ผู้ชนะคือคู่แข่งหรือทีมที่มีคะแนนที่มากกว่าในช่วงนาที 80:01 ถึง 90:00.
บิลเดิมพันทั้งหมดจะต้องเดิมพันในเวลาหรือก่อนจบนาทีที่90.

2.2.77.3. สำหรับ 10 นาทีที่ระบุแฮนดิแคป, การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินโดยยึดตามเวลาที่ทำประตูได้ (ลูกบอลข้ามเส้นประตู)จำนวนลูกเตะมุม (การได้ลูกเตะมุม) และจำนวนรวมของใบเหลือง/แดง (ใบเหลือง/แดง จะถูกให้โดยผู้ตัดสินในสนาม อย่างเป็นทางการ) ซึ่งเป็นเวลาของนาฬิกาที่เผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสด

2.2.77.4.ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิกการเดิมพันที่วางในนช่วง10 นาทีที่ระบุแฮนดิแคปซึ่งไม่เสร็จสิ้นจะถือเป็นโมฆะ ถ้า 10 นาทีที่ระบุแฮนดิแคป ที่กำหนดไว้เสร็จสิ้น การเดิมพันจะมีผลได้/เสียตามปกติ

2.2.77.5.สำหรับ 2นาทีสุดท้ายของเกมส์สด การเดิมพัน10นาทีที่ระบุแฮนดิแคปไม่ว่าการกระทำใดๆที่นอกเหนือจากที่ระบุในที่นี้จะถือเป็นช่วงเวลาปลอดภัยและดังนั้นตั๋วเดิมพันคงค้างจะถือว่ามีผลอยู่:เกมส์รุกหรือสถานการณ์บุกอีกฝ่ายซึ่งมีประตูเกิดขึ้น การเตะจุดโทษ และได้ใบแดง

2.2.77.6. สำหรับ 80:01- 90:00 นาทีที่ระบุ, การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินโดยยึดตามเวลาที่ทำประตูได้(ลูกบอลข้ามเส้นประตู) ,จำนวนลูกเตะมุม (ตามที่ได้เตะมุม) และ จำนวนรวมของใบเตือน (ใบเหลือง / ใบแดง ที่ถูกให้โดยผู้ตัดสินในสนามอย่างเป็นทางการ) ซึ่งเป็นเวลาของนาฬิกาที่เผยแพร่ผ่านการถ่ายทอดสดไม่รวมทดเวลาบาดเจ็บ หรือ การทดเวลาใดๆ

2.2.78. ลูกโทษแรก จะได้ประตู หรือไม่ได้ประตู

2.2.78.1. ลูกโทษแรก จะได้ประตู หรือไม่ได้ประตูเป็นการเดิมพันทายว่าทีมแรกที่ได้ลูกโทษ จะได้ประตู หรือ ไม่ได้ประตู

2.2.79. สปอนเซอร์บนเสื้อ

2.2.79.1. สปอนเซอร์บนเสื้อเป็นการเดิมพันทายว่าสปอนเซอร์ใดที่ได้ให้การสนับสนุนทีมที่ชนะ

2.2.80. ทวีปของหัวหน้าโค้ชที่ชนะ

2.2.80.1. ทวีปของหัวหน้าโค้ชที่ชนะเป็นการเดิมพันทายทวีปที่มาของหัวหน้าโค้ชของทีมที่ชนะ

2.2.81. ส่วนต่างชนะ และส่วนต่างชนะ 1H

2.2.81.1. คะแนนที่แตกต่างเป็นการเดิมพันทายผู้ชนะในการแข่งขันและจำนวนประตูที่แตกต่างระหว่างเจ้าบ้านและทีมเยือน

2.2.81.2. ส่วนต่างชนะ 1H หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจะชนะการแข่งขัน และส่วนต่างการทำประตูระหว่างทีมเจ้าบ้านและทีมเยือนในครึ่งเวลาแรก

2.2.81.3. ตัวเลือกที่เปิดให้วางเดิมพันสำหรับเดิมพันประเภทนี้ ได้ระบุไว้บนเว็บไซต์ ดังเช่น :
 • ทีมเจ้าบ้านชนะห่าง 1 ประตู
 • ทีมเจ้าบ้านชนะห่าง 2 ประตู
 • ทีมเจ้าบ้านชนะ 3 ประตูหรือมากกว่า
 • คะแนนเสมอใด ๆ (ไม่รวม 0-0)
 • ทีมเยือนชนะห่าง 1 ประตู
 • ทีมเยือนชนะห่าง 2 ประตู
 • ทีมเยือนชนะห่าง 3 ประตูหรือมากกว่า
2.2.81.4. สำหรับการเดิมพันประเภทนี้ ไม่รวมช่วงต่อเวลาพิเศษ

2.2.81.5.การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.82. ประตูถัดไปประตูถัดไปครึ่งแรกและประตูถัดไปช่วงต่อเวลา

2.2.82.1. ประตูถัดไปหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายทีมที่ยิงประตูถัดไปในนัดการแข่งขัน

2.2.82.2. ประตูถัดไปครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายทีมที่ยิงประตูถัดไปในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

2.2.82.3. ประตูถัดไปช่วงต่อเวลาหมายถึงการเดิมพันเพื่อทายทีมที่ยิงประตูถัดไปในนัดการแข่งขันช่วงต่อเวลา

2.2.82.4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.82.5. ประตูตัวเองให้นับเป็นประตูของทีมที่ได้เพิ่มประตู

2.2.83..รางวัลลูกโทษ

2.2.83.1.รางวัลลูกโทษ หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าจะมีการยิงลูกโทษในการนัดแข่งขันหรือไม่

2.2.83.2.ตัวเลือกการเดิมพันคือ
 • มี
 • ไม่มี
2.2.84.ครึ่งที่มีการทำคะแนนสูงสุด

2.2.84.1.ครึ่งที่มีการทำคะแนนสูงสุด หมายถึงการเดิมพันเพื่อทำนายว่าจะมีจำนวนการยิงประตูได้มากสุดในครึ่งใดของการแข่งขัน

2.2.84.2.ตัวเลือกการเดิมพันคือ
 • ครึ่งแรก
 • ครึ่งที่สอง
 • เสมอ
2.2.84.3.การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.84.4. ทีมเจ้าบ้านทำคะแนนสูงสุดในครึ่งใดครึ่งหนึ่ง

2.2.84.4.1ทีมเจ้าบ้านทำคะแนนสูงสุดในครึ่งใดครึ่งหนึ่ง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทำนายว่าทีมเจ้าบ้านจะยิงประตูได้มากสุดในครึ่งใดของการแข่งขัน

2.2.84.4.2 การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.84.5. ทีมเยือนทำคะแนนสูงสุดในครึ่งใดครึ่งหนึ่ง

2.2.84.5.1 ทีมเยือนทำคะแนนสูงสุดในครึ่งใดครึ่งหนึ่ง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทำนายว่าทีมเยือนจะยิงประตูได้มากสุดในครึ่งใดของการแข่งขัน

2.2.84.5.2 การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.85. คะแนนที่ถูกต้องครึ่งเวลา/เต็มเวลา

2.2.85.1คะแนนที่ถูกต้องครึ่งเวลา/เต็มเวลา หมายถึง การเดิมพันเพื่อทำนายทั้งคะแนนที่ถูกต้องในครึ่งแรก และคะแนนยอดรวมที่ถูกต้องในตอนท้ายของการแข่งขัน

2.2.85.2 การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว 


2.2.86. ผู้ทำประตู– ตลอดเวลา

2.2.86.1. ผู้ทำประตูได้ - ตลอดเวลาหมายถึงการเดิมพันว่าผู้เล่นที่จะทำคะแนนประตูในเวลาใดก็ได้ระหว่างการแข่งขันไม่นับรวมการต่อเวลา

2.2.86.2. ไม่นับการเตะลูกเข้าประตูตัวเอง

2.2.86.3. เดิมพันจะใช้ได้โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้เล่นมีส่วนร่วมในนัดการแข่งขัน

2.2.86.4. การเดิมพันผู้เล่นที่ไม่ได้ลงแข่งขันจะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน

2.2.86.5. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.87. ผู้เล่นที่โดนไล่ออกจากสนามและผู้เล่นที่โดนไล่ออกจากสนามครึ่งแรก

2.2.87.1. ผู้เล่นที่โดนไล่ออกจากสนามหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์ผู้เล่นที่โดนไล่ออกจากสนามในนัดการแข่งขันเวลาปกติ

2.2.87.2.ผู้เล่นที่โดนไล่ออกจากสนามครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์ผู้เล่นที่โดนไล่ออกจากสนามในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

2.2.87.3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.87.4. ผู้เล่นทีมเหย้าที่โดนไล่ออกจากสนามและผู้เล่นทีมเหย้าที่โดนไล่ออกจากสนามครึ่งแรก

2.2.87.4.1. ผู้เล่นทีมเหย้าที่โดนไล่ออกจากสนามหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์ผู้เล่นทีมเหย้าที่จะผู้เล่นทีมเหย้าที่โดนไล่ออกจากสนามในนัดการแข่งขันเวลาปกติ

2.2.87.4.2. ผู้เล่นทีมเหย้าที่โดนไล่ออกจากสนามครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์ผู้เล่นทีมเหย้าที่โดนไล่ออกจากสนามในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

2.2.87.4.3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.87.5. ผู้เล่นทีมเยือนที่โดนไล่ออกจากสนามและผู้เล่นทีมเยือนที่โดนไล่ออกจากสนามครึ่งแรก

2.2.87.5.1. ผู้เล่นทีมเยือนที่โดนไล่ออกจากสนามหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์ผู้เล่นทีมเยือนที่จะโดนไล่ออกจากสนามในนัดการแข่งขันเวลาปกติ

2.2.87.5.2. ผู้เล่นทีมเยือนที่โดนไล่ออกจากสนามครึ่งแรกหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์ผู้เล่นทีมเยือนที่โดนไล่ออกจากสนามในครึ่งแรกของนัดการแข่งขัน

2.2.87.5.3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.88. การต่อเวลามี/ไม่มี

2.2.88.1. การต่อเวลามี/ไม่มีหมายถึงการเดิมพันว่าจะมีการต่อเวลานัดการแข่งขันหรือไม่

2.2.88.2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนสิ้นสุดเวลาปกติของการเล่น

2.2.89. การต่อเวลา/ประตู

2.2.89.1. การต่อเวลา/ประตูหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์ว่าจะมีการต่อเวลานัดการแข่งขันหรือไม่และจะมีการทำคะแนนประตูในระหว่างการต่อเวลาหรือไม่

2.2.89.2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนสิ้นสุดการต่อเวลาเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.90. สูง/ต่ำทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังมี/ไม่มี
2.2.90.1. สูง 1.5 ทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังมี/ไม่มีหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์ว่าจะทำคะแนนได้สอง (2) ประตูหรือมากกว่าในแต่ละครึ่งของนัดการแข่งขันหรือไม่

2.2.90.2. ต่ำ 1.5 ทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังมี/ไม่มีหมายถึงการเดิมพันเพื่อคาดการณ์ว่าจะทำคะแนนได้สอง (2) ประตูหรือมากกว่าในแต่ละครึ่งของนัดการแข่งขันหรือไม่

2.2.90.3. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิกเว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.91. วิธีทายนัดแข่งขันที่ตั้งใจไว้แล้ว

2.2.91.1. วิธีทายนัดแข่งขันที่ตั้งใจไว้แล้ว (Match Decided Method) หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายทั้งผู้ชนะและวิธีการชนะการแข่งขัน

ตัวเลือกการเดิมพันคือ
 • ทีมเหย้า/เวลาปกติ
 • ทีมเหย้า/เวลาต่อพิเศษ
 • ทีมเหย้า/ยิงลูกโทษ
 • ทีมเยือน/เวลาปกติ
 • ทีมเยือน/เวลาต่อพิเศษ
 • ทีมเยือน/ยิงลูกโทษ
2.2.91.2. การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันถูกยกเลิก

2.2.92. รวมครึ่งแรก เทียบกับ รวมครึ่งหลัง

2.2.92.1. ประตูรวมครึ่งแรก เทียบกับ ประตูรวมครึ่งหลัง

2.2.92.1.1. ประตูรวมครึ่งแรก เทียบกับ ประตูรวมครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนประตูรวมที่ยิงในครึ่งแรกและครึ่งหลังของการแข่งขัน

2.2.92.1.2. การต่อเวลาพิเศษจะไม่นับการคำนวณประตูรวมที่ยิง

2.2.92.1.3. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนหมดเวลาการแข่งขันปกติ

2.2.92.2. ลูกเตะมุมรวมครึ่งแรก เทียบกับ ลูกเตะมุมรวมครึ่งหลัง

2.2.92.2.1. ลูกเตะมุมรวมครึ่งแรก เทียบกับ ลูกเตะมุมรวมครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนลูกเตะมุมรวมในครึ่งแรกและครึ่งหลังของการแข่งขัน

2.2.92.2.2. การต่อเวลาพิเศษจะไม่นับการคำนวณลูกเตะมุมรวม

2.2.92.2.3. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนหมดเวลาการแข่งขันปกติ

2.2.92.3. ใบเหลืองหรือใบแดงรวมครึ่งแรก เทียบกับ ใบเหลืองหรือใบแดงรวมครึ่งหลัง

2.2.92.3.1. ใบเหลืองหรือใบแดงรวมครึ่งแรก เทียบกับ ใบเหลืองหรือใบแดงรวมครึ่งหลัง หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายจำนวนใบเหลืองหรือใบแดงรวมที่ได้รับในครึ่งแรกและครึ่งหลังของการแข่งขัน

2.2.92.3.2. การต่อเวลาพิเศษจะไม่นับการคำนวณใบเหลืองหรือใบแดงรวมที่ได้รับ

2.2.92.3.3. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อนหมดเวลาการแข่งขันปกติ

2.2.93. นาทีประตูรวม

2.2.93.1. นาทีประตูรวม หมายถึง การวางเดิมพันเพื่อทายผลรวมนาทีทั้งหมดซึ่งตรงกับเวลาที่กำหนด เมื่อทั้งสองทีมทำประตูระหว่างการแข่งขัน

2.2.93.2. หากต้องการระบุนาทีของประตู เศษนาที (1 - 59 วินาที) จะปัดขึ้นไปที่นาทีถัดไป

2.2.93.2.1. ตัวอย่าง
ประตูนาทีที่ 22.55 (นาทีที่ 23) + 34.35 (นาทีที่ 35) + 55.05 (นาทีที่ 56) = 114 นาที

2.2.93.3. หากมีการทำประตูระหว่างช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรก จะนับเป็นนาทีที่ 45 หากมีการทำประตูระหว่างช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลัง จะนับเป็นนาทีที่ 90

2.2.93.4. กาารต่อเวลาพิเศษและการยิงจุดโทษไม่นับการคำนวณนาทีประตูรวม

2.2.93.5. การทำเข้าประตูตัวเองจะนับเพื่อการคำนวณนาทีประตูรวม

2.2.93.6. นาทีประตูรวมจะสัมพันธ์กับเวลาของประตูที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ หากมีการถกเถียงในเรื่องเวลาการทำประตู เว็บไซต์ทางการของการแข่งขันจะเป็นฝ่ายระบุเวลา เพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินการเดิมพัน

2.2.93.7. การเดิมพันจะเป็นโมฆะถ้านัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.94. ทีมเจ้าบ้านทำประตูทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลัง

2.2.94.1. ทายผลว่าทีมเจ้าบ้านจะทำประตูอย่างน้อยหนึ่งประตูในแต่ละครึ่งเวลาของการแข่งขัน 90 นาทีหรือไม่

2.2.94.2. ถ้าทีมที่เลือกทำประตูเฉพาะในครึ่งใดครึ่งหนึ่ง หรือไม่มีการทำประตูเลย การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าแพ้

2.2.94.3. ถ้ามีการยิงเข้าประตูตัวเอง จะนับเฉพาะประตูที่ได้จากทีมที่ได้เปรียบในการเดิมพันนั้น ๆ

2.2.94.4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.95. ทีมเยือนทำประตูทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลัง

2.2.95.1. ทายผลว่าทีมเยือนจะทำประตูอย่างน้อยหนึ่งประตูในแต่ละครึ่งเวลาของการแข่งขัน 90 นาทีหรือไม่

2.2.95.2. ถ้าทีมที่เลือกทำประตูเฉพาะในครึ่งใดครึ่งหนึ่ง หรือไม่มีการทำประตูเลย การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าแพ้

2.2.95.3. ถ้ามีการยิงเข้าประตูตัวเอง จะนับเฉพาะประตูที่ได้จากทีมที่ได้เปรียบในการเดิมพันนั้น ๆ

2.2.95.4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากนัดการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.96. กลุ่ม - 2 อันดับแรก

2.2.96.1. การเดิมพันเพื่อทายว่าทีมใดจากสองทีมจะถึง 2 อันดับแรกของกลุ่ม

2.2.97. รอบที่ถูกคัดออก

2.2.97.1. ทายว่ารอบสุดท้ายที่ทีมนั้นได้เล่นคือรอบอะไร

2.2.97.2.  มีตัวเลือกดังต่อไปนี้ :
 •  Group Stage = รอบ 8 กลุ่ม
 •  Round of 16 = รอบ 16 ทีมสุดท้าย
 •  Quarter Final = รอบก่อนรอบรองชนะเลิศ (8ทีมสุดท้าย)
 •  Semi Final = รอบ 4 ทีมสุดท้าย
 •  Runner Up = ทายว่าทีมที่ระบุไว้จะแพ้ในรอบชิงและได้เป็นที่ 2
 •  Winner = ทายว่าทีมที่ระบุไว้จะได้เป็นแชมป์
2.2.98. ทีมลำดับท้ายสุด

2.2.98.1. ทายว่าทีมใดจะอยู่อันดับท้ายสุดของกลุ่มเมื่อจบการแข่งขัน

2.2.99. เสนอชื่อทีมที่เข้ารอบสุดท้าย

2.2.99.1. ทายผลว่าทีมใดจะเข้ารอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์

2.2.100. เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ

2.2.100.1. เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายผลว่าทีมที่เลือกจะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์หรือไม่

2.2.100.2. ตลาดจะอ้างอิงจากคะแนนการแข่งขันเต็มเวลา และรวมช่วงต่อเวลาพิเศษหรือลูกโทษที่จำเป็นในการประกาศผู้ชนะ

2.2.101. เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ

2.2.101.1. เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายผลว่าทีมที่เลือกจะเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศในการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์หรือไม่

2.2.101.2. ตลาดจะอ้างอิงจากคะแนนการแข่งขันเต็มเวลา และรวมช่วงต่อเวลาพิเศษหรือลูกโทษที่จำเป็นในการประกาศผู้ชนะ

2.2.102. เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ

2.2.102.1. เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายผลว่าทีมที่เลือกจะเข้าไปสู่รอบก่อนรองชนะเลิศใน การแข่งขันของทัวร์นาเมนต์หรือไม่

2.2.102.2. ตลาดจะอ้างอิงจากคะแนนการแข่งขันเต็มเวลา และรวมช่วงต่อเวลาพิเศษหรือลูกโทษที่จำเป็นในการประกาศผู้ชนะ

2.2.103. ทีมใดในกลุ่มจะเข้าสู่รอบถัดไป

2.2.103.1. ทายผลว่าทีมใดจะเหมาะสมและก้าวเข้าสู่รอบถัดไปของการแข่งขัน

2.2.103.2. ตลาดจะอ้างอิงจากคะแนนการแข่งขันเต็มเวลา และรวมช่วงต่อเวลาพิเศษหรือลูกโทษที่จำเป็นในการประกาศผู้ชนะ

2.2.104. กลุ่มที่ชนะ

2.2.104.1. ทายผลว่ากลุ่มทีมจะชนะการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์

2.2.105. ทวีปที่ชนะ

2.2.105.1. ทวีปที่ชนะ หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าทวีปใดจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์

2.2.106. ลีก – ทีมที่จะตกรอบ

2.2.106.1. ทายว่าทีมใดจะตกรอบจากลีก

2.2.106.2. ตลาดนี้จะรวมถึงตำแหน่งการตกรอบอัตโนมัติ เช่นเดียวกับผ่านทางโครงสร้างการคัดออกที่ใช้สำหรับลีกใดหลีกหนึ่ง

2.2.106.3. ถ้าทีมถูกย้ายออกหรือตกรอบจากลีก การเดิมพันในทีมนั้นจะถือเป็นโมฆะ หากเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนเริ่มฤดูกาล ตลาดทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ และจะมีการเปิดตลาดใหม่

2.2.107. ลีก – ที่จะได้อันดับท้ายสุด

2.2.107.1. ทายผลว่าทีมใดจะได้อันดับท้ายสุดในลีกเฉพาะตลอดการแข่งขันของฤดูกาล

2.2.107.2. ถ้าทีมถูกย้ายออกหรือตกรอบจากลีก การเดิมพันในทีมนั้นจะถือเป็นโมฆะ หากเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนเริ่มฤดูกาล ตลาดทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ และจะมีการเปิดตลาดใหม่

2.2.108. ลีก – สองทีมอันดับสุดท้าย

2.2.108.1. ทายว่าสองทีมใดจะจบการแข่งขันในอันดับสุดท้ายของฤดูกาลนี้

2.2.108.2. ถ้าทีมถูกย้ายออกหรือตกรอบจากลีก การเดิมพันในทีมนั้นจะถือเป็นโมฆะ หากเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนเริ่มฤดูกาล ตลาดทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ และจะมีการเปิดตลาดใหม่

2.2.109. ลีก – ที่จะได้เลื่อนขั้น

2.2.109.1. ทายว่าทีมใดจะได้เลื่อนขั้นจากลีก

2.2.109.2. ตลาดนี้จะรวมถึงตำแหน่งการเลื่อนขั้นอัตโนมัติ เช่นเดียวกับผ่านทางโครงสร้างการคัดออกที่ใช้สำหรับลีกใดหลีกหนึ่ง

2.2.109.3. ถ้าทีมถูกย้ายออกหรือตกรอบจากลีก การเดิมพันในทีมนั้นจะถือเป็นโมฆะ หากเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนเริ่มฤดูกาล ตลาดทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ และจะมีการเปิดตลาดใหม่

2.2.110. ผู้ชนะและผู้ทำประตูสูงสุด

2.2.110.1. การเดิมพันที่ทายว่าทีมใดจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันและผู้เล่นคนใดจะเป็นผู้ที่ทำประตูได้สูงสุดในการแข่งขัน

2.2.110.2. การเดิมพันทั้งหมดในการแข่งขัน 90 นาทีและช่วงต่อเวลาพิเศษตามที่แจ้งโดยกรรมการแข่งขัน รวมถึงช่วงทดเวลาใด ๆ

2.2.110.3. ประตูจากการยิงลูกโทษจะไม่นับ

2.2.110.4. ถ้ามีผู้เล่นมากกว่าหนึ่งคนทำประตูสูงสุดได้เท่ากัน ให้ใช้กฎการแข่งขันเสมอกัน

2.2.111. ลีก - การเดิมพันสามแบบ

2.2.111.1. ลีก - การเดิมพันสามแบบ หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายผลว่าทีมแรก ทีมที่สอง และทีมที่สาม แล้วระบุลำดับในตอนท้ายของลีก

2.2.111.2. ตัวอย่าง: แมนเชสเตอร์ซิตี้/ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด/ เชลซีต้องชนะในอันดับที่เจาะจงในตอนท้ายของลีก

2.2.111.3. ตารางลีกสุดท้ายที่แสดงโดยเจ้าหน้าที่ลีกที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นผลการตัดสินการเดิมพัน

2.2.112. ลีก – ทีมที่ไม่เคยแพ้

2.2.112.1. ทีมต้องชนะลีกโดยไม่มีการพ่ายแพ้การแข่งขันนัดใด ๆ

2.2.113. ชนะเป็นแชมป์

2.2.113.1. ทายผลว่าทีมใดจะชนะในการเป็นแชมป์ในตอนท้ายเมื่อจบการแข่งขันทัวร์นาเมนต์


2.2.114. ทีม/ผู้เล่นใดจะเลื่อนอันดับในทัวร์นาเมนต์ได้ไกลสุด

2.2.114.1. ทีม/ผู้เล่นใดจะได้เลื่อนอันดับในทัวร์นาเมนต์ได้ไกลสุด หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายผลว่าทีมที่เลือกทีม/ผู้เล่นใดจะเลื่อนอันดับใน ทัวร์นาเมนต์ได้มากสุด

2.2.114.2. สองทีม/ผู้เล่นจะจับคู่สำหรับการเลือกเดิมพัน ทีม/ผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มต่างกันอาจจับคู่สำหรับการเลือกเดิมพันได้เช่นกัน

2.2.114.3. หากสองทีม/ผู้เล่นที่จับคู่สำหรับการเลือกเดิมพันมีสิทธิ์เข้ารอบถัดไป การเดิมพันสำหรับทั้งสองทีม/ผู้เล่นจะยกไปยังช่วงถัดไป

2.2.114.4. จะพิจารณาการเดิมพันว่าเสมอกัน ถ้าทั้งสองทีม/ผู้เล่นตกรอบในช่วงเดียวกัน

2.2.115 (Fast Markets) ทายผล สิ่งที่เกิดขึ้นใน 1/5 นาทีถัดไป

2.2.115.1 ผู้เล่นจะต้องทายผลจากหนึ่งในผลลัพธ์ที่กำหนด ว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด ถ้าไม่มีผลลัพธ์ตามที่กำหนดเกิดขึ้นหรือผู้เล่นทายผลที่จะเกิดขึ้นผิด การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าแพ้

2.2.115.2 การคำนวนผลการเดิมพัน จะใช้เวลาของเหตุการณ์ซึ่งบริษัทฯ ได้จากผู้ให้บริการข้อมูล การเลือกผู้ให้บริการข้อมูลขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้จะไม่นับช่วงต่อเวลาหรือทดเวลาบาดเจ็บ

2.2.115.3 เลือกการทำประตู - เวลาที่การทำประตูเกิดขึ้น จะอ้างอิงเวลาที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลเท่านั้น โดยไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับเวลาที่แสดงในรายการถ่ายทอดสด/เทปบันทึกต่างๆ

ทั้งนี้ประตูที่เกิดจากการทำเข้าประตูตัวเองจะนับว่าเป็นการทำประตูด้วย2.2.115.4 เลือกลูกฟรีคิก - เวลาที่ลูกฟรีคิกเกิดขึ้น จะอ้างอิงเวลาที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับเวลาที่เกิดการเตะลูกฟรีคิก

2.2.115.5 เลือกลูกเตะมุม - เวลาที่ลูกเตะมุมเกิดขึ้น จะอ้างอิงเวลาที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับเวลาที่เกิดการเตะลูกเตะมุม

2.2.115.6 เลือกลูกตั้งเตะ - เวลาที่ลูกตั้งเตะเกิดขึ้น จะอ้างอิงเวลาที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับเวลาที่เกิดการเตะลูกตั้งเตะจริง ทั้งนี้หากผู้รักษาประตูเตะลูกที่ปล่อยจากมือ หรือได้เตะลูกฟรีคิก จะไม่นับเป็นลูกตั้งเตะ

2.2.115.7 เลือกลูกทุ่ม - เวลาที่ลูกทุ่มเกิดขึ้น จะอ้างอิงเวลาที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับเวลาที่เกิดการทุ่มลูกจริง

2.2.115.8 เลือกลูกโทษ - เวลาที่ลูกโทษเกิดขึ้น จะอ้างอิงเวลาที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับเวลาที่เกิดลูกโทษจริง

2.2.115.9 เลือกการ์ด(ใบเหลือง ใบแดง) - เวลาที่มีการให้ใบเหลืองหรือใบแดง จะอ้างอิงเวลาที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลเท่านั้น และนับเฉพาะผู้เล่นที่อยู่ในสนาม

2.2.115.10 ไม่มีอะไรเกิดขึ้น – ในช่วงเวลาที่กำหนด หากไม่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อไปนี้ขึ้นเลย : การทำประตู, ลูกฟรีคิก, ลูกเตะมุม, ลูกตั้งเตะ, ลูกทุ่ม, เตะจุดโทษ และใบเหลืองใบแดง : จะนับเป็น ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

2.2.115.11 ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกหรือแข่งไม่จบตามระยะเวลาที่กำหนด เดิมพันทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ เว้นเสียแต่ว่า เหตุการณ์ที่ทายไว้ได้เกิดขึ้นก่อนการแข่งขันจะถูกยกเลิกหรือหยุดการแข่งขัน การเดิมพันในช่วงเวลานั้นจึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ ไม่ถือเป็นโมฆะ

2.2.115.12 ถ้าเหตุการณ์ถูกยกเลิกหรือไม่นับผล ไม่ว่าจะเป็นการทำประตู, ลูกฟรีคิก, ลูกทุ่ม, ลูกโทษ และใบเหลืองใบแดง เหตุการณ์นั้นจะไม่นับ

2.2.116 คี่ คู่/ประตูรวม

2.2.116.1 คี่ คู่/ประตูรวม หมายถึงการเดิมพันที่คาดการณ์ทั้งสองอย่าง
(A) คาดการณ์ว่าผลการแข่งขันจะจบลงด้วยเลขคี่หรือคู่
(B) คาดการณ์ว่าจำนวนประตูทั้งหมดในผลสุดท้ายของการแข่งขันจะออกมาสูงหรือต่ำ

2.2.117 สองโอกาส/ประตูรวม

2.2.117.1 สองโอกาส/ประตูรวม หมายถึงการเดิมพันที่คาดการณ์ทั้งสองอย่าง
(A) คาดการณ์ว่าผลการแข่งขันคือ ทีมเหย้าหรือเสมอ, เสมอหรือทีมเยือน, ทีมเหย้าหรือทีมเยือน และ
(B) คาดการณ์ว่าจำนวนประตูทั้งหมดในผลสุดท้ายของการแข่งขันจะออกมาสูงหรือต่ำ

2.2.118 สองโอกาส/ทีมแรกที่ทำแต้ม

2.2.118.1 สองโอกาส/ทีมแรกที่ทำแต้ม หมายถึงการเดิมพันที่คาดการณ์ทั้งสองอย่าง
(A) คาดการณ์ว่าผลการแข่งขันคือ ทีมเหย้าหรือเสมอ, เสมอหรือทีมเยือน, ทีมเหย้าหรือทีมเยือน และ
(B) คาดการณ์ว่าทีมเหย้าหรือทีมเยือนจะเป็นทีมแรกที่ทำแต้ม

2.2.119 ทำแต้มทั้งสองทีม/สองโอกาส

2.2.119.1 ทำแต้มทั้งสองทีม/สองโอกาส หมายถึงการเดิมพันที่คาดการณ์ทั้งสองอย่าง
(A) คาดการณ์ว่าผลการแข่งขันคือทั้งสองทีมทำแต้มได้ และ
(B) คาดการณ์ว่าผลการแข่งขันคือ ทีมเหย้าหรือเสมอ, เสมอหรือทีมเยือน, ทีมเหย้าหรือทีมเยือน

2.2.120 ทีมใดที่จะชนะด้วยแต้ม 5 ประตูขึ้นไป

2.2.120.1 ทีมใดที่จะชนะด้วยแต้ม 5 ประตูขึ้นไป หมายถึงทีมที่เลือกต้องชนะด้วยส่วนต่างห้า (5) ประตูหรือมากกว่า

ตัวอย่าง:
ผลสำหรับทีมเหย้า - 5:1, 6:2 ฯลฯ (แพ้) / 5:0, 6:0, 6:1 ฯลฯ (ชนะ)
ผลสำหรับทีมเยือน - 1:5, 2:6 ฯลฯ (แพ้) / 0:5, 0:6, 1:6 ฯลฯ (ชนะ)

2.2.121 ครึ่งเกมที่ทำแต้มสูงสุด (2 ทาง)

2.2.121.1 ครึ่งเกมที่ทำแต้มสูงกว่า (2 ทาง) หมายถึงการเดิมพันที่คาดการณ์ว่าการแข่งขันในครึ่งใดที่จะมีจำนวนประตูรวมสูงสุด หากผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในเวลามาตรฐานของแต่ละครึ่งเสมอกัน การเดิมพันทั้งหมดจะได้รับเงินคืน

2.2.121.2
 • ครึ่งแรก
 • ครึ่งหลัง

2.2.122 เอเชียน 1x2 และเอเชียนครึ่งแรก 1x2

2.2.122.1 การเดิมพันเอเชียน 1x2 คือการที่สมาชิกวางเดิมพันให้กับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งสามอย่างในการแข่งขันครั้งหนึ่ง ซึ่งไม่รวมผลคะแนนล่าสุด โดย 1 หมายถึงทีมแรก (มักจะเป็นทีมเหย้า) X หมายถึงผลของเกมที่เป็นเสมอหรือเท่ากัน และ 2 หมายถึงทีมที่สอง (มักจะเป็นทีมเยือน)

2.2.122.2 การเดิมพันเอเชียนครึ่งแรก 1x2 คือการที่สมาชิกวางเดิมพันให้กับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งสามอย่างสำหรับครึ่งแรกในการแข่งขันครั้งหนึ่ง ซึ่งไม่รวมผลคะแนนล่าสุด โดย 1 หมายถึงทีมแรก (มักจะเป็นทีมเหย้า) X หมายถึงผลของเกมที่เป็นเสมอหรือเท่ากันและ 2 หมายถึงทีมที่สอง (มักจะเป็นทีมเยือน)

ตัวอย่าง: คะแนนปัจจุบัน 0-1
การวางเดิมพัน
ทีมเหย้า (1) - ทีมเหย้าจะชนะ หากทีมเหย้าเป็นฝ่ายชนะหรือเมื่อเกมจบลงด้วยแต้มเสมอ
ทีมเยือน (2) - ทีมเยือนจะชนะ หากทีมเยือนชนะด้วย 2 ประตูหรือมากกว่า
เสมอ (X) - ผลลัพธ์คือเสมอ หากทีมเยือนชนะด้วยแต้ม 1 ประตูถ้วน

ตัวอย่าง:คะแนนปัจจุบัน 1-0
การวางเดิมพัน
ทีมเหย้า (1) - ทีมเหย้าจะชนะ หากทีมเหย้าชนะด้วย 2 ประตูหรือมากกว่า
ทีมเยือน (2) - ทีมเยือนจะชนะ หากทีมเยือนเป็นฝ่ายชนะหรือเมื่อเกมจบลงด้วยแต้มเสมอ
เสมอ (X) - ผลลัพธ์คือเสมอ หากทีมเหย้าชนะด้วยประตู 1 แต้มถ้วน

2.2.123. ประตูของผู้เล่น

2.2.123.1. เดิมพันประตูของผู้เล่น 11 ตัวจริง นับตั้งแต่เริ่มการแข่งขัน

2.2.123.2. ตลาดเปิดเฉพาะเกมการแข่งขันใดๆ ที่ผู้เล่นตัวจริงได้ลงแข่งขัน และไปเป็นตามวันที่ได้ระบุไว้

2.2.123.3. ไม่นับลูกยิงเข้าประตูตัวเอง

2.2.124. ทีมใดจะชนะเกมรอบแบ่งกลุ่มของตัวเองทั้งหมด

2.2.124.1. หมายถึงการเดิมพันที่ทายว่าทีมใดจะชนะในนัดการแข่งของตัวเองทั้งหมดในรอบแบ่งกลุ่ม

2.2.124.2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.125. ทีมใดจะแพ้เกมรอบแบ่งกลุ่มของตัวเองทั้งหมด

2.2.125.1. หมายถึงการเดิมพันที่ทายว่าทีมใดจะแพ้ในนัดการแข่งของตัวเองทั้งหมดในรอบแบ่งกลุ่ม

2.2.125.2. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.126. ทีมใดจะชนะนัดการแข่งของตัวเองทั้งหมดในการแข่งขัน (เวลาปกติเท่านั้น)

2.2.126.1. หมายถึงการเดิมพันที่ทายว่าทีมใดจะชนะในนัดการแข่งของตัวเองทั้งหมดในทัวร์นาเมนต์ระหว่างช่วงเวลาปกติ

2.2.126.2. สำหรับการเดิมพันประเภทนี้ ผลสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันในเวลาปกติจะถือเป็นผลลัพธ์ของนัดการแข่ง จะไม่นับหรือเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์สำหรับการทำประตูใด ๆ ในช่วงต่อเวลาพิเศษและในการยิงลูกโทษ

2.2.126.3. หากผลของนัดการแข่งเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาปกติคือเสมอหรือเท่ากัน การเดิมพันถือว่าแพ้

2.2.126.4. การเดิมพันจะเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดผลลัพธ์การเดิมพันแล้ว

2.2.127. ผู้ชนะ World Cup ทีมใหม่

2.2.127.1. หมายถึงการเดิมพันที่ทายว่าผู้ชนะการแข่งขัน FIFA World Cup เป็นผู้ชนะทีมใหม่หรือไม่ "ผู้ชนะทีมใหม่" ในกรณีนี้หมายถึงทีมอื่นใดที่ชนะการแข่งขัน FIFA World Cup ซึ่งไม่ใช่การรักษาตำแหน่งแชมเปี้ยน

2.2.128. VAR (Video Assistant Referee)

2.2.128.1. Video assistant referee (VAR) คือเทคโนโลยีช่วยการตัดสินซึ่งทำขึ้นโดยผู้ตัดสินโดยใช้การสื่อสารผ่านวิดีโอและหูฟัง.

2.2.128.2. ผลการแข่งขันอ้างอิงจากเวปไซด์ที่เป็นทางการจากผู้จัดที่ประกาศหลังจบการแข่งขัน.

2.2.128.3. หากการแข่งขันถูกยกเลิกหลังจาก VAR ประกาศออกไปแล้ว บิลเดิมพันทั้งหมดจะยังเป็นผล.

2.2.128.4. หากการแข่งขันถูกยกเลิกก่อน VAR จะประกาศออกไป บิลเดิมพันทั้งหมดจะได้รับการคืนเงิน.

3 กฎกติกาการเดิมพันในเหตุการณ์เฉพาะ

3.1. กฎกติกาฟุตบอล

3.1.1.เมื่อใดก็ตามที่เวลาเล่นของการแข่งขันที่กำหนดไว้ต่างจากเวลาปกติ (เช่น ช่วงเวลาพิเศษของการเล่นในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ ลีกระดับเยาวชน ทัวร์นาเมนต์เยาวชน การแข่งขันของทีมสำรองหรือการแข่งกระชับมิตร) การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินในตอนท้ายของเวลาที่กำหนด

3.1.1.1. รายการแข่งขันที่มีกำหนดเวลาน้อยกว่ารายการแข่งขันทั่วไป ผู้จัดมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะทำการเลื่อนการปรับยอดบิลเพื่อที่จะรอผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการของรายการนั้น

3.1.1.2. ยกเว้นว่าในช่วงเวลานั้นๆจะไม่มีรายการฟุตบอลที่มีเวลาการแข่งขันปกติเลยบนหน้าเว็บไซต์ บิลเดิมพันทั้งหมดที่วางในรายการเหล่านี้จะถือว่าเป็นโมฆะ

3.1.2. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนเวลาออกไป หรือถูกยกเลิก หรือระงับชั่วคราว และไม่ดำเนินการแข่งขันต่อภายใน 12 ชั่วโมง จากเวลาเริ่มต้นที่กำหนดไว้ การแข่งขันนั้นก็จะถือเป็นโมฆะ (โดยไม่คำนึงถึง คำตัดสินที่เป็นทางการใดๆ ต่อผลการแข่งขัน) ในกรณีของการแข่งขันที่ถูกยกเลิก หรือระงับชั่วคราวนั้นอยู่ในดุลยพินิจ ของทางบริษัทเพียงผู้เดียว

3.1.3. การเดิมพันในครึ่งแรก (1H)จะนำไปใช้กับการแข่งขันในครึ่งแรกเท่านั้น ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงระหว่างครึ่งแรก การเดิมพันทั้งหมด ถือเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันถูกยกเลิกในช่วงระหว่างครึ่งหลังการเดิมพันในครึ่งแรกนั้นยังคงสมบูรณ์

3.1.4. บริษัทให้บริการข้อมูล เช่น(สนามกลาง, ใบแดง, จับเวลา, ข้อมูลทางสถิติ, วันที่,การเริ่มต้น, เป็นต้น)ซึ่งจะไม่รับผิดชอบใดๆ และในส่วนของลูกค้าจะต้องตระหนักถึงข้อมูลที่ถูกต้องของการแข่งขันนั้นๆ

3.1.5. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น, ถ้าการแข้งขันกำหนดให้แข่งที่สนามกลาง(แต่การแข่งขันไม่ได้แข่งที่สนามกลางหรือกลับกัน)การเดิมพันนั้นยังถือว่าสมบูรณ์ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน(จากทีมเจ้าบ้านไปเป็นทีมเยือน), หรือมีการแจ้งชื่อของททีมเยือนหรือเจ้าบ้านไม่ถูกต้องรายการวางเเดิมพันทั้งหมดสำหรับรายการนั้นๆถือว่าเป็นโมฆะ

3.1.6. คะแนนจะได้รับการอัพเดตสำหรับการเดิมพันฟุตบอลแบบสด และตลาดที่แสดงในระหว่างการซื้อขายสดอ้างอิงถึงคะแนนที่แสดงในเวลาที่มีการวางเดิมพันแล้ว นาฬิกาจับเวลา และการให้ใบแดงมีไว้เพื่อ การอ้างอิงของลูกค้าเท่านั้น

3.1.7. สำหรับการเดิมพันสด อันเกี่ยวกับการกระทำ ซึ่งในดุลยพินิจ เบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท เห็นว่าเป็นอันตรายซึ่งคะแนน ผลการแข่งขัน การเล่นของทีมหรือผู้เล่นอาจจะได้รับผลกระทบ หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต้มต่อ/ราคา หรือตลาด หรือข้อมูลการเดิมพัน ("การเล่นที่อันตราย") บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการรับเดิมพัน และอาจจะรับหรือปฏิเสธการเดิมพันภายหลังจากการเล่นที่อันตราย การกระทำอื่นๆ ทั้งหมดในเกมการแข่งขันถือว่าเป็นการเล่น ที่ปลอดภัยและจะถือว่าสามารถยอมรับเดิมพันได้ต่อไป

3.1.8. สำหรับการเดิมพันแบบสด อนุญาตให้มีการวางเดิมพันได้ถึงนาทีที่ 90 รวมถึงเวลาของการทดการบาดเจ็บใดๆ สำหรับแบบเต็มเวลา สำหรับการแข่งขันส่วนใหญ่่(ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บริษัท ฯ )อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่นาทีที่ 85 ของการเล่นเป็นต้นไป หรือห้านาที สุดท้ายก่อนสิ้นสุดเวลาปกติ แล้วแต่ว่าอย่างใดจะใช้ได้กับการแข่งขันการกระทำใดๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ 3.1.7 นี้ จะถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัย และการวางเดิมพันที่ค้างอยู่ทั้งหมดอาจจะถือว่าสามารถยอมรับ นั่นคือ การเล่นภายในหรือรอบๆ พื้นที่จุดโทษลูกโทษ และฟรีคิคส์ ที่บริษัทเห็นว่าเป็นลูกอันตราย (มีโอกาสได้ประตู)

3.1.9. สำหรับการเดิมพันแบบสด การวางเดิมพันที่ค้างอยู่ทั้งหมดจะถูก ปฏิเสธโดยอัตโนมัติตั้งแต่นาทีที่ผู้ตัดสินจบการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกและ/ หรือครึ่งหลัง

3.1.10. สำหรับการเดิมพันสด ยกเว้น 2 นาทีสุดท้าย การเดิมพันเฉพาะช่วง 15 นาที่ ที่ระบุสูง/ต่ำ และ ช่วง 10 นาที่ ที่ระบุสูง/ต่ำ และ ช่วง 15 นาที่ ที่ระบุแฮนดิแคป ,บิลที่รอการยอมรับเดิมพันจะถูกยกเลิกเมื่อมีประตูเกิดขึ้น เช่นเดียวกับ บิลที่รอการยอมรับเดิมพันจะมีผลตามปกติภายใต้การตัดสินว่าอยู่ในพิ้นที่ปลอดภัยเมื่อยิงประตูพลาด

3.1.11. สำหรับการเดิมพันแข่งขันสดสุดพิเศษ การวางเดิมพันนั้นจะยอมให้วางถึงนาทีที่90จนถึงช่วงเวลาทดบาดเจ็บสำหรับเกมส์ เต็มเวลาเกือบทั้งหมดของเกมส์แข่ง(ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางบริษัท )เริ่มจากเวลาคิกออฟ(00:00) ของการเริ่มเตะไปจนกระทั่งหมดเวลาตามข้อบังคับ (90 นาที) ไม่ว่าจะแบบไหน ก็จะถูกนำไปใช้ในเกมส์ การกระทำใดๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในที่นี้ จะถูกพิจารณาเป็น เซฟเพย์ ดังนั้น บิลเดิมพันที่กำลังอยู่ในระหว่างการวางเดิมพันอาจจะมีการพิจารณาสำหรับการยอมรับ นั่นคือ การเล่นภายในหรือรอบๆ พื้นที่จุดโทษลูกโทษ และฟรีคิคส์ ที่บริษัทเห็นว่าเป็นลูกอันตราย (มีโอกาสได้ประตู)

3.1.12. เดิมพันสูง/ต่ำทั้งหมด จะตัดสินทันทีเมื่อเกิดผลลัพธ์ แม้ว่าจะเกิดขึ้นก่อนจบการแข่งขันเต็มเวลาก็ตาม ทั้งนี้การตัดสินจะมีผลบังคับใช้กับลีกเฉพาะที่บริษัทได้เสนอไว้เท่านั้น

3.1.13. การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะหากการแข่งขันถูกยกเลิก เว้นเสียแต่ว่าได้มีการพิจารณาตัดสินผลการเดิมพันใดๆ ก่อนหน้านั้นแล้ว

3.2. บาสเกตบอล

3.2.1. ช่วงเต็มเวลาทั้งหมดรวมถึงการเดิมพันสด จะตัดสินตามผลการแข่งขันสุดท้ายรวมถึงการต่อเวลาพิเศษ หากมี (หากไม่มีการระบุอื่นใด)

3.2.2. ถ้าการแข่งขันไม่ได้เริ่มต้นตามวันเริ่มต้นที่กำหนด การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

3.2.3. ถ้าการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแต่ถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิกภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มเดิม การเดิมพันแบบเต็มเวลาจะยังถือว่ามีผล ถ้าการแข่งขันในระัดับ NBA ได้เสร็จสิ้นไปแล้วอย่างน้อย 43 นาที หรืออย่างน้อย 35 นาทีสำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลประเภทอื่นๆ การเดิมพันจะยังถือว่ามีผลถ้าผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้รับการประ กาศโดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มิเช่นนั้น การเดิมพันของการแข่งขัน ที่ถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิกจะเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันบนตลาดที่มี การกำหนดอย่างไม่มีเงื่อนไข

3.2.4. ผลการแข่งขันในครึ่งแรกคือคะแนนรวมของควอเตอร์แรกและควอเตอร์ที่ สอง ผลการแข่งขันในครึ่งหลังคือคะแนนรวมของควอร์เตอร์ที่สาม และควอเตอร์ที่สี่ รวมถึง การต่อเวลาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

3.2.5. ผลการแข่งขันของควอเตอร์ที่สี่ ไม่ รวมถึงการต่อเวลาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

3.2.6. ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิก การเดิมพันที่วางไว้ในครึ่งของ การแข่งขันหรือควอเตอร์ที่ไม่เสร็จสิ้นนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ ถ้าครึ่งของ การแข่งขันหรือควอเตอร์ที่ระบุไว้นั้นเสร็จสิ้น การเดิมพันจะมีผลต่อไป

3.2.7. คะแนนจะ ไม่ มีการอัพเดตสำหรับการเดิมพันบาสเกตบอลแบบสด และแฮนดิแคปที่แสดงในระหว่างการซื้อขายแบบสด หมายถึง คะแนนในตอนเริ่มต้นของการแข่งขัน เช่น 0-0 เวลาและคะแนนที่แสดง ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการอ้างอิงอย่างเดียวเท่านั้น

3.2.8. ทีมใดทำแต้มในห่วงแรกได้นั้น ตลาดจะตัดสินกันที่ทีมที่ทำแต้มแรกได้ ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิกภายหลังจากมีการทำแต้มแรกเกิดขึ้น การเดิมพันจะยังคงมีผล

3.2.9. ทีมใดที่ทำแต้มในห่วงสุดท้ายได้ ตลาดจะตัดสินกันที่ทีมที่ทำแต้ม สุดท้ายของการแข่งขันได้ (รวมถึงช่วงต่อเวลา) หรือในช่วงที่ระบุไว้/ควอเตอร์ (ไม่รวมถึงช่วงต่อเวลา)ถ้าการแข่งขันถูก ยุดชั่วคราวหรือยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะยกเว้นตลาดที่มีการกำหนดแบบไม่มีเงื่อนไข

3.2.10. ตลาดพิเศษ (รวมถึง จำนวนแต้ม การรีบาวด์ การช่วยเหลือ การทำสามคะแนน การทุ่มลูกแบบได้เปล่า เป็นต้น) จะสมบูรณ์ ถ้าผู้เล่นทั้งสองเข้าร่วมในการแข่งขัน ถ้าผู้เล่นหนึ่งหรือทั้งสองไม่เข้าร่วม ในการแ่ข่งขัน การเดิมพันจะเป็นโมฆะ ผลการแข่งขันของตลาดพิเศษจะ รวมการต่อเวลาเอาไว้ด้วย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผลการแข่งขัน ทั้งหมดจะเกิดขึ้นเมื่อผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้รับการประกาศในตอนท้ายของการแข่งขันโดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง (NBA.com, FIBA.com เป็นต้น) และการเปลี่ยนแปลงภายหลังต่อสถิติจะไม่มีผลตามวัตถุประสงค์ ในการเดิมพัน


3.2.11. สถานที่แข่งขันของเจ้าบ้าน/ทีมเยือนสำหรับการแข่งขัน NCAA ระบุไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

3.2.12. ตลาดบาสเก็ตบอลแฟนตาซี (รวมถึงรายการแข่งขันสด) คือการจับคู่หรือการรวมทีมที่ต่างแมทช์ ซึ่งเป็นทีมที่มีการแข่งขันภายในวันเดียวกันมิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ การดำเนินการตลาดบาสเก็ตบอลแฟนตาซีนั้นจะเป็นไปอย่างเคร่งครัดเพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น

3.2.13. การชนะควอเตอร์ส่วนใหญ่ ตลาดจะตัดสินกันที่ทีมที่เอาชนะจำนวนควอเตอร์มากที่สุดระหว่างการแข่งขันบาสเกตบอลถ้าผลของควอเตอร์ใดๆ เสมอกัน จะถือว่าไม่มีทีมใดชนะควอเตอร์นั้นการต่อเวลาจะไม่นำมารวมสำหรับตลาดนี้ ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิก การพนันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

3.2.14.จำนวนการเดิมพันชนะฤดูกาลปกติ หมายถึงจำนวนการชนะของทีมที่เจาะจงในฤดูกาลแข่งขันหนึ่ง ๆ ทีม NBA ต้องแข่งขันรอบปกติอย่างน้อยแปดสิบนัดจึงจะสามารถเดิมพันได้

3.3. อเมริกันฟุตบอล

3.3.1. ตลาดเต็มเวลา รวมถึงการเดิมพันแบบสดจะตัดสินตามผลการแข่งขันขั้น สุดท้ายรวมถึงในช่วงต่อเวลาด้วย (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

3.3.2. ถ้าการแข่งขันไม่ได้เริ่มต้นตามวันเริ่มต้นที่กำหนด การเดิมพันทั้งหมด จะเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

3.3.3. ถ้าการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแต่ถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิกภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มเดิม การเดิมพันแบบเต็มเวลาจะยัง ถือว่ามีผลถ้าการแข่งขัน ได้เสร็จสิ้นไปแล้วห้าสิบห้า (55) นาที การเดิมพันจะยังถือว่ามีผลถ้าผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้รับการประกาศโดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มิเช่นนั้น การเดิมพันของการแข่งขันที่ถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิกจะเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันบนตลาดที่มีการกำหนดอย่างไม่มีเงื่อนไข

3.3.4. ผลการแข่งขันในครึ่งแรกคือคะแนนรวมของควอเตอร์แรกและควอเตอร์ที่ สอง ผลการแข่งขันในครึ่งหลังคือคะแนนรวมของควอร์เตอร์ที่สาม และควอเตอร์ที่สี่ รวมถึง การต่อเวลาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

3.3.5. ผลการแข่งขันของควอเตอร์ที่สี่ ไม่ รวมถึงการต่อเวลาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

3.3.6.ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิก การเดิมพันที่วางไว้ในครึ่งของ การแข่งขัน หรือควอเตอร์ที่ไม่เสร็จสิ้นนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ ถ้าครึ่งของ การแข่งขันหรือควอเตอร์ที่ระบุไว้นั้นเสร็จสิ้น การเดิมพันจะมีผล

3.3.7. คะแนนจะได้รับการอัพเดตสำหรับการเดิมพันอเมริักันฟุตบอลแบบสด และตลาดที่แสดงในระหว่างการซื้อขายสดอ้างอิงกับคะแนนที่แสดงในเวลาที่มีการวางเดิมพันแล้ว

3.3.8. ทีมใดทำแต้มในห่วงแรกได้ ตลาดจะตัดสินกันที่ทีมที่ทำแต้มแรกได้ ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิกภายหลังจากมีการทำแต้มแรกเกิดขึ้น การเดิมพันจะยังคงมีผล

3.3.9. ทีมใดที่ทำแต้มในห่วงสุดท้ายได้ ตลาดจะตัดสินกันที่ทีมที่ทำแต้ม สุดท้ายของการแข่งขันได้ (รวมถึงช่วงต่อเวลา) ถ้าการแข่งขัน ถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิก การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

3.3.10. สถานที่แข่งขันของเจ้าบ้าน/ทีมเยือนสำหรับการแข่งขัน NCAA ระบุไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

3.3.11. สำหรับการเดิมพันสด ในระหว่างการแข่งขัน อันเกี่ยวกับการกระทำใดๆ หากเห็นว่าเป็นอันตรายต่อการทำคะแนน ,ผลการแข่งขัน ,การเล่นของทีมหรือผู้เล่นซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบ หรือทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงแต้มต่อ/ราคา หรือกระทบต่อตลาด หรือ ข้อมูลการเดิมพัน (“เล่นในช่วงอันตราย”) ด้วยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวที่จะขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการรับเดิมพัน และอาจจะรับ หรือปฏิเสธการเดิมพันภายหลังจากการเล่นช่วงเวลาที่อันตราย การกระทำอื่นๆ ทั้งหมดในเกมการแข่งขันถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัยและจะถือว่าสามารถยอมรับเดิมพันได้ต่อไป

3.4. เบสบอล

3.4.1. ชื่อของพิชเชอร์มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของการอ้างอิงเท่านั้น การเดิมพัน เบสบอลทั้งหมดยังถือว่าสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นพิชเชอร์ที่เริ่มต้นคนใดก็ตาม

3.4.2. ตลาดแบบเต็มเวลา รวมถึงการเดิมพันแบบสดจะตัดสินตามผลการแข่งขัน ขั้นสุดท้ายรวมถึงอินนิงพิเศษด้วย (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในกฎกติกาเหล่านี้) ในการเล่นเบสบอลของประเทศญี่ปุ่น การเสมอกันอาจจะได้รับการประกาศและในกรณีนี้การเดิมพันมันนี่ไลน์ จะได้รับเงินคืน

3.4.3. ถ้าการแข่งขันไม่ได้เริ่มต้นตามวันเริ่มที่กำหนด การเดิมพัน ทั้งหมดจะเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

3.4.4. สำหรับเบสบอล การเดิมพันที่ได้รับการพิจารณาว่าสมบูรณ์นั้น เกมจะต้องดำเนินไป 9 อินนิง (หรือ 8.5 อินนิงถ้าทีมเจ้าบ้านเป็นผู้นำ) ถ้าเกมถูกหยุดชั่วคราวและเสร็จสิ้นในวันต่อมา การเดิมพันทั้งหมด (ยกเว้นการเดิมพันที่ได้รับการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข) จะถือว่าเป็นโมฆะ

3.4.5. ถ้าเกมถูกหยุดชั่วคราวหรือถูกยกเลิกในช่วงอินนิงพิเศษ คะแนนจะได้รับการตัดสินภายหลังจากอินนิงแบบเต็มเวลาสุดท้าย ถ้าทีมเจ้าบ้านไม่สามารถทำคะแนนได้เสมอหรือนำในครึ่งหลังของการอินนิง ซึ่งในกรณีนี้ คะแนนจะถูกตัดสิน ณ เวลาที่เกมถูกยกเลิก

3.4.6. ในช่วง 5 อินนิงแรก การเดิมพันจะตัดสินตามผลการแข่งขันในตอนท้าย ของช่วงทั้งห้าอินนิง ถ้าช่วงอินนิงทั้งห้าไม่เสร็จสิ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

3.4.7. คะแนนจะได้รับการอัพเดตสำหรับการเดิมพันอเมริักันฟุตบอลแบบสด และตลาดที่แสดงในระหว่างการซื้อขายสดอ้างอิงกับคะแนนที่แสดงในเวลาที่มีการวางเดิมพันแล้ว

3.4.8. การแข่งขันเวิร์ล เบสบอล คลาสสิค สามารถสิ้นสุดการแข่งขันได้ก่อนถ้าทีม กำลังนำอยู่สิบรันหรือมากกว่าภายหลังทีมคู่ต่อสู้ได้ทำการแข่งขันไปแล้วอย่างน้อย 7 อินนิง หรือถ้าทีมกำลังนำอยู่มากว่าสิบห้ารันภายหลังทีม คู่ต่อสู้ได้ทำการแข่งขันไปแล้วอย่างน้อย 5 อินนิง ถ้ากรณีนี้เกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าสมบูรณ์

3.4.9. การแข่งขันเวิร์ล เบสบอล คลาสสิค สามารถสิ้นสุดการแข่งขันได้ก่อนถ้าทีม กำลังนำอยู่สิบรันหรือมากกว่าภายหลังทีมคู่ต่อสู้ได้ทำการแข่งขันไปแล้วอย่างน้อย 7 อินนิง หรือถ้าทีมกำลังนำอยู่มากว่าสิบห้ารันภายหลังทีม คู่ต่อสู้ได้ทำการแข่งขันไปแล้วอย่างน้อย 5 อินนิง ถ้ากรณีนี้เกิดขึ้น การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าสมบูรณ์

3.4.10. สำหรับการเดิมพันสด ในระหว่างการแข่งขัน อันเกี่ยวกับการกระทำใดๆ หากเห็นว่าเป็นอันตรายต่อการทำคะแนน ,ผลการแข่งขัน ,การเล่นของทีมหรือผู้เล่นซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบ หรือทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงแต้มต่อ/ราคา หรือกระทบต่อตลาด หรือ ข้อมูลการเดิมพัน (“เล่นในช่วงอันตราย”) ด้วยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวที่จะขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการรับเดิมพัน และอาจจะรับ หรือปฏิเสธการเดิมพันภายหลังจากการเล่นช่วงเวลาที่อันตราย การกระทำอื่นๆ ทั้งหมดในเกมการแข่งขันถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัยและจะถือว่าสามารถยอมรับเดิมพันได้ต่อไป

3.5. Ice ฮ็อกกี้น้ำแข็ง

3.5.1. ตลาดแบบเต็มเวลาอาจจะได้รับการเสนอเป็นทั้ง"เวลาปกติเท่านั้น"หรือ"รวมถึงต่อเวลาพิเศษและยิงลูกโทษ"หรือทั้งสองอย่าง ลูกค้าควรอ้างถึงชื่อของตลาด สำหรับการแข่งขันที่มีการตัดสินโดยยิงลูกลงโทษซึ่งจากนั้นทีมชนะเลิศจะมีเพิ่มคะแนนของพวกเขาเพื่อกำหนดผลสุดท้าย

3.5.2. ถ้าการแข่งขันไม่ได้เริ่มต้นตามวันเริ่มต้นที่กำหนด การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

3.5.3. ถ้าการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นแต่ถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิกภายใน12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มเดิม การเดิมพันแบบเต็มเวลาจะยังถือว่าสมบูรณ์ ถ้าการแข่งขันได้เสร็จสิ้นไปแล้ว 55 นาที การเดิมพันจะยังถือว่ามีผล ถ้าผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้รับการประกาศโดยองค์การกำกับดูแลที่ เกี่ยวข้อง มิเช่นนั้น การเดิมพันของการแข่งขันที่ถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิก จะเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันบนตลาดที่มีการกำหนดอย่างไม่มีเงื่อนไข

3.5.4. สำหรับการเดิมพันแบบช่วงเวลา ช่วงเวลานั้นจะต้องเสร็จสิ้นเพื่อ ให้การเดิมพันมีผล

3.5.5. ผลของช่วงเวลาที่ 3 ไม่รวมการต่อเวลาหรือยิงลูกโทษที่อาจจะเกิดขึ้นได้

3.5.6. การเดิมพันฮ็อกกี้น้ำแข็งแบบสดจะตัดสินตามผลการแข่งขันในตอนท้ายของช่วงเวลาการแข่งขันปกติ (3 ช่วง) ผลการต่อเวลาพิเศษและการยิง ลูกจุดโทษจะไม่นำมานับรวม

3.5.7. คะแนนจะได้รับการอัพเดตสำหรับการเดิมพันฮ็อกกี้น้ำแข็งแบบสด และตลาดที่แสดงในระหว่างการซื้อขายสดอ้างอิงกับคะแนนที่แสดงในเวลาที่มีการวางเดิมพันแล้ว

3.5.8. สำหรับการเดิมพันสด ในระหว่างการแข่งขันอันเกี่ยวกับการกระทำใดๆ หากเห็นว่าเป็นอันตรายต่อการทำคะแนน ,ผลการแข่งขัน ,การเล่นของทีมหรือผู้เล่นซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบ หรือทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงแต้มต่อ/ราคา หรือกระทบต่อตลาด หรือ ข้อมูลการเดิมพัน (“เล่นในช่วงอันตราย”) ด้วยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวที่จะขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการรับเดิมพัน และอาจจะรับ หรือปฏิเสธการเดิมพันภายหลังจากการเล่นช่วงเวลาที่อันตราย การกระทำอื่นๆ ทั้งหมดในเกมการแข่งขันถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัยและจะถือว่าสามารถยอมรับเดิมพันได้ต่อไป

3.6. เทนนิส

3.6.1. ตลาดมันนี่ไลน์อ้างอิงกับผู้ชนะของการแข่งขันหรือเซ็ตที่ระบุไว้ ตลาดแฮนดิแคปยึดตามทั้งเซ็ตและเกม (กรุณาดูชื่อของตลาด) ตลาดแบบสูง/ต่ำ และตลาดแบบคี่/คู่จะยึดตามเกม (เว้นแต่จะระบุ ไว้เป็นอย่างอื่น)

3.6.2. ถ้าผู้เล่นไม่เริ่มต้นทัวร์นาเม้นท์หรือการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมด ในผู้เล่นนั้นจะเป็นโมฆะ

3.6.3. ถ้าผู้เล่นหนึ่งคน (หรือคู่) ถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติในระหว่างการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นแต่การเดิมพันบนตลาด ที่มีการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข

3.6.4. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนหรือหยุดชั่วคราว การเดิมพันทั้งหมดยังถือ ว่ามีผลถ้าการแข่งขันเสร็จสิ้น

3.6.5. การเดิมพันทั้งหมดยังถือว่ามีผลไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของสถานที่แข่ง ขันหรือพื้นผิวของสนามแข่งขัน (รวมถึงการย้ายการแข่งขันจาก สนามกลางแจ้้งไปยังสนามในร่มหรือจากสนามในร่มไปยังสนามกลางแจ้ง)

3.6.6. ถ้าจำนวนของเซ็ตที่ำกำหนดไว้ซึ่งจำเป็นต่อการชนะการแข่งขันมีการเปลี่ยน แปลงจากที่กำหนดไว้เดิม การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นแต่การเดิมพันบนตลาดที่มีการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข

3.6.7.ผู้ชนะในเซ็ตแรก (ผู้ชนะในเซ็ตที่สอง ผู้ชนะในเซ็ตที่สาม หรืออื่นๆ) หมายถึง ผลของการแข่งขันในเซ็ตที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดจะถือ เป็นโมฆะถ้าการแข่งขันในเซ็ตที่ระบุไม่เสร็จสิ้น

3.6.8.การเดิมพันเทนนิสแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขัน (หรือเซ็ตที่ระบุ) คะแนนจะไม่มีการอัพเดตสำหรับการเดิมพันเทนนิสแบบสด

3.6.9. การเสิร์ฟเอสส่วนใหญ่ (ดับเบิ้ลฟอลท์ และอื่นๆ) ตลาดจะตัดสิน ตามสถิติของการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ถ้าผู้เล่นจะถอนตัวหรือ ขาดคุณสมบัติก่อนการแข่งขันเสร็จสิ้น การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

3.6.10. ตลาดเอสลูกแรก (ดับเบิ้ลฟอลท์ และอื่นๆ) จะตัดสินตามสถิติของการแข่งขัน อย่างเป็นทางการ ถ้าตลาดเอสลูกแรก (ดับเบิ้ลฟอลท์ และอื่นๆ) ได้ถูกกำหนด การเดิมพันทั้งหมดจะยังถือว่ามีผล แม้เมื่อการแข่งขันจะไม่เสร็จสิ้นเนื่องจากผู้เล่น ถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติ ถ้าไม่มีลูกเอส (ดับเบิ้ลฟอลท์ และอื่นๆ) ในขณะที่ผู้เล่นถอนตัว/ขาดคุณสมบัติ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

3.6.11. ตลาดผู้ชนะเกม หมายถึง ผู้ชนะเกมใดเกมหนึ่ง เช่น เซต 1 เกม 1; เซต 1 เกม 2 เป็นต้น หากในเซตเล่นถึงไท-เบรก ตลาดจะถูกกำหนดเป็น เซต 1 TB; เซต 2 TB เป็นต้น หากผู้เล่นมีการถอนตัว/ขาดคุณสมบัติ ในระหว่างการเล่นเกมที่ยังไม่เสร็จสิ้น การเดิมพันทั้งหมดจะืถือเป็นโมฆะ ถ้าเกมเสร็จสิ้นแล้วโดยกรรมการตัดสินให้ "เกมถูกตัดแต้ม"การเดิมพันทั้งหมดในเกมนั้นจะถือเป็นโมฆะ (แต่ถ้าเกมเสร็จสิ้นโดย "ถูกตัดคะแนน"การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงมีผล) ถ้าการแข่งขันในเกมถูกหยุดชั่วคราว การเดิมพันทั้งหมดยังถือว่ามีผลถ้าการแข่งขันในเกมนั้นเสร็จสิ้น

3.6.12.ตลาดบาสเก็ตบอลแฟนตาซี (รวมถึงรายการแข่งขันแบบสด) เป็นการจับคู่ หรือการรวมทีมที่มาจากแมทช์ต่าง ๆ แมทช์การแข่งที่มีทีมทั้งคู่แข่งจะต้องแข่งขันภายในวันเดียวกันมิฉะนั้นจะถือว่าเดิมพันเป็นโมฆะ สถานที่สำหรับตลาดการแข่งบาสเก็ตบอลแฟนตาซีนั้นจะเป็นไปตามจุดประสงค์ในการอ้างอิงอย่างเคร่งครัดเท่านั้น

3.6.13.ในการชนะควอเตอร์ส่วนใหญ่ ตลาดจะตัดสินกันที่ทีมที่เอาชนะเป็นจำนวนควอเตอร์ที่มากที่สุดระหว่างการแข่งขันบาสเกตบอล ถ้าผลของควอเตอร์ใด ๆ เสมอกันจะถือว่าไม่มีทีมใดชนะควอเตอร์นั้น การต่อเวลาจะไม่นำมารวมสำหรับตลาดนี้ ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือถูกยกเลิก การวางเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ


3.7. แบดมินตัน

3.7.1. ตลาดมันนี่ไลน์อ้างอิงกับผู้ชนะของการแข่งขันหรือเซ็ตที่ระบุไว้ ตลาดแฮนดิแคปขึ้นกับทั้งเซ็ตและเกม (กรุณาดูชื่อของตลาด) ตลาดแบบสูง/ต่ำ และตลาดแบบคี่/คู่จะขึ้นกับแต้ม (เว้นแต่จะระบุ ไว้เป็นอย่างอื่น)

3.7.2. ถ้าผู้เล่นไม่เริ่มต้นทัวร์นาเม้นท์หรือการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมด ในผู้เล่นนั้นจะเป็นโมฆะ

3.7.3. ถ้าผู้เล่นหนึ่งคน (หรือคู่) ถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติในระหว่างการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นแต่การเดิมพันบนตลาด ที่มีการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข

3.7.4. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนหรือหยุดชั่วขณะ การเดิมพันทั้งหมดยังถือว่าสมบูรณ์ ถ้าการแข่งขันดำเนินต่อไปก่อนสิ้นสุดการแข่งขัน 12 ชั่วโมง

3.7.5. ผู้ชนะในเซ็ตแรก (ผู้ชนะในเซ็ตที่สอง ผู้ชนะในเซ็ตที่สาม หรืออื่นๆ) หมายถึง ผลของการแข่งขันในเซ็ตที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดจะถือ เป็นโมฆะถ้าการแข่งขันในเซ็ตที่ระบุไม่เสร็จสิ้น

3.7.6. การเดิมพันแบดมินตันแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขัน (หรือเซ็ตที่ระบุ) คะแนนจะไม่มีการอัพเดตสำหรับการเดิมพัน แบดมินตันแบบสด

3.8. ปิงปอง

3.8.1. ตลาดมันนี่ไลน์อ้างอิงกับผู้ชนะของการแข่งขันหรือเซ็ตที่ระบุไว้ ตลาดแฮนดิแคปขึ้นกับทั้งเซ็ตและเกม (กรุณาดูชื่อของตลาด) ตลาดแบบสูง/ต่ำ และตลาดแบบคี่/คู่จะขึ้นกับแต้ม (เว้นแต่จะระบุไว้ เป็นอย่างอื่น)

3.8.2. ถ้าผู้เล่นไม่เริ่มต้นทัวร์นาเม้นท์หรือการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมด ในผู้เล่นนั้นจะเป็นโมฆะ

3.8.3. ถ้าผู้เล่นไม่เริ่มต้นทัวร์นาเม้นท์หรือการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมด ในผู้เล่นนั้นจะเป็นโมฆะ

3.8.4. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนหรือหยุดชั่วขณะ การเดิมพันทั้งหมดยังถือว่าสมบูรณ์ ถ้าการแข่งขันดำเนินต่อไปก่อนสิ้นสุดการแข่งขัน 12 ชั่วโมง

3.8.5. ผู้ชนะในเซ็ตแรก (ผู้ชนะในเซ็ตที่สอง ผู้ชนะในเซ็ตที่สาม หรืออื่นๆ) หมายถึง ผลของการแข่งขันในเซ็ตที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็น โมฆะถ้าการแข่งขันในเซ็ตที่ระบุไม่เสร็จสิ้น

3.8.6. การเดิมพันปิงปองแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขัน (หรือเซ็ตที่ระบุ) คะแนนจะไม่มีการอัพเดตสำหรับการเดิมพันปิงปองแบบสด

3.9. วอลเลย์บอล และวอลเลย์บอลชายหาด

3.9.1. ตลาดมันนี่ไลน์อ้างอิงกับผู้ชนะของการแข่งขันหรือเซ็ตที่ระบุไว้ ตลาดแฮนดิแคปขึ้นกับทั้งเซ็ตและเกม (กรุณาดูชื่อของตลาด) ตลาดแบบสูง/ต่ำ และตลาดแบบคี่/คู่จะขึ้นกับแต้ม (เว้นแต่จะระบุไว้ เป็นอย่างอื่น)

3.9.2. ถ้าทีมไม่เริ่มต้นทัวร์นาเม้นท์หรือการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดใน ทีมนั้นจะเป็นโมฆะ

3.9.3. ถ้าทีมถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติในระหว่างการแข่งขัน การเดิมพัน ทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นแต่การเดิมพันบนตลาดที่มีการกำหนด โดยไม่มีเงื่อนไข

3.9.4. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนหรือหยุดชั่วขณะ การเดิมพันทั้งหมดยังถือว่าสมบูรณ์ ถ้าการแข่งขันดำเนินต่อไปก่อนสิ้นสุดการแข่งขัน 12 ชั่วโมง

3.9.5. ผู้ชนะในเซ็ตแรก (ผู้ชนะในเซ็ตที่สอง ผู้ชนะในเซ็ตที่สาม หรืออื่นๆ) หมายถึง ผลของการแข่งขันในเซ็ตที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็น โมฆะถ้าการแข่งขันในเซ็ตที่ระบุไม่เสร็จสิ้น

3.9.6.การเดิมพันวอลเลย์บอลแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขัน (หรือเซ็ตที่ระบุ) คะแนนจะไม่มีการอัพเดตสำหรับการเดิมพัน วอลเลย์บอลแบบสด

3.10. ฮ็อกกี้สนาม

3.10.1. ตลาดแบบเต็มเวลาทั้งหมด รวมถึงการเดิมพันแบบสดจะตัดสิน ตามผลการแข่งขันในขั้นสุดท้ายในตอนท้ายของช่วงเวลาการแข่งขันปกติ การต่อเวลาพิเศษ โกลเดนโกล และการยิงลูกโทษไม่ถือเป็นตลาด แบบเต็มเวลา (ตลาดพิเศษสำหรับการต่อเวลาพิเศษ (ET) และการยิงลูกจุดโทษ (PEN) อาจจะได้รับการเสนอสำหรับการเดิมพัน)

3.10.2. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป หยุดชั่วคราวหรือยกเลิกและไม่ได้ ดำเนินการแข่งขันต่อภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มเดิม การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันบนตลาดที่มี การกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข การเดิมพันจะยังถือว่ามีผลถ้าผลการแข่งขัน อย่างเป็นทางการได้รับการประกาศโดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

3.10.3. ตลาดสำหรับครึ่งแรก หมายถึง ผลการแข่งขันของครึ่งแรก การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันในครึ่งที่ระบุไม่เสร็จสิ้น

3.10.4. การเดิมพันฮ็อกกี้สนามแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขันใน ตอนท้ายของช่วงเวลาการแข่งขันปกติ

3.10.5. คะแนนจะได้รับการอัพเดตสำหรับการเดิมพันฮ็อกกี้สนามแบบสด และตลาดที่แสดงในระหว่างการซื้อขายสดอ้างอิงกับคะแนนที่แสดงในเวลาที่มีการวางเดิมพันแล้ว

3.10.6. สำหรับการเดิมพันสด ในระหว่างการแข่งขัน อันเกี่ยวกับการกระทำใดๆ หากเห็นว่าเป็นอันตรายต่อการทำคะแนน ,ผลการแข่งขัน ,การเล่นของทีมหรือผู้เล่นซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบ หรือทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงแต้มต่อ/ราคา หรือกระทบต่อตลาด หรือ ข้อมูลการเดิมพัน (“เล่นในช่วงอันตราย”) ด้วยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวที่จะขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการรับเดิมพัน และอาจจะรับ หรือปฏิเสธการเดิมพันภายหลังจากการเล่นช่วงเวลาที่อันตราย การกระทำอื่นๆ ทั้งหมดในเกมการแข่งขันถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัยและจะถือว่าสามารถยอมรับเดิมพันได้ต่อไป

3.11. สนุกเกอร์และบิลเลียด

3.11.1. ตลาดมันนี่ไลน์และแฮนดิแคปอ้างอิงกับผู้ชนะของการแข่งขัน ตลาดแบบสูง/ต่ำ และตลาดแบบคี่/คู่ จะขึ้นกับจำนวนของเฟรม/แรค (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

3.11.2. ถ้าผู้เล่นไม่เริ่มต้นทัวร์นาเม้นท์หรือการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดใน ผู้เล่นนั้นจะเป็นโมฆะ

3.11.3. ถ้าการแข่งขันเริ่มขึ้นแต่ไม่เสร็จสิ้น การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันบนตลาดที่มีการกำหนดอย่างไม่มีเงื่อนไข

3.11.4. การเดิมพันสนุกเกอร์และบิลเลียดจะตัดสินตามผลของการแข่งขัน (หรือเฟรม/แรคที่ระบุ) คะแนนจะไม่มีการอัพเดทสำหรับการเดิมพัน สนุกเกอร์และบิลเลียดแบบสด

3.11.5. ในแต่ละเฟรมของตลาด สูง/ต่ำ และ คี่/คู่ นับหรืออ้างอิงจากผลรวมของคะแนนในเฟรมนั้น

3.11.6. ผู้เล่นคนไหนจะแทงลูกสีแดงแรกลงก่อน ? ตลาดอ้างอิงจากผู้เล่นที่แทงลูกสีแดงแรกลงหลุมก่อนในการแข่งหรือ เฟรมที่กำหนด คือ การหลงหลุมโดยไม่ผิดกติกา (หากว่าเฟรมนั้นๆ มีการตั้งเกมส์ใหม่ ทุกการเดิมพันจะยังคงมีผลถูกต้อง)

3.11.7 ผู้เล่นคนไหนแข่งได้ถึง 30 แต้ม? ตลาดอ้างอิงจากผู้เล่นคนใดที่ได้ 30 แต้มเป็นคนแรกในเฟรมที่ระบุ (หากว่าเฟรมนั้นๆ มีการตั้งเกมส์ใหม่ ทุกการเดิมพันจะยังคงมีผลถูกต้อง)

3.11.8 ตลาดการทำแต้ม “เบรคสูงสุด” อ้างอิงจากผู้เล่นในเฟรมที่กำหนด ของการแข่งขัน หรือ ทัวร์นาเม้นท์นั้นๆ โดยผู้เล่นทำแต้มได้จาก การตบลูกลงหลุมอย่างต่อเนื่องในเที่ยวแทงเดียวกัน(เบรค) ในการแข่งที่ระบุ หรือ ทัวร์นาเม้นท์นั้นๆ

3.11.9 จำนวนรวมของแต้ม “เซ็นจูรี่” อ้างอิงจากจำนวนแต้มใน “เบรค” ตั้งแต่ 100 แต้ม หรือ มากกว่า ในการแข่งที่ระบุ หรือ ทัวร์นาเม้นท์นั้นๆ

3.12. กอล์ฟ

3.12.1. การเดิมพันกอล์ฟทั้งหมดจะตัดสินตามผลการแข่งขันของทัวร์นาเมนท์อย่างเป็นทางการ

3.12.2. ถ้าผู้เล่นไม่เริ่มต้นทัวร์นาเม้นท์หรือรอบที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดใน ผู้เล่นนั้นจะเป็นโมฆะ ถ้านักกอล์ฟถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติในระหว่าง ทัวร์นาเมนท์หรือรอบที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดจะสูญเปล่า

3.12.3. ถ้าทัวร์นาเมนท์หรือรอบที่ระบุถูกทำให้ล่าช้าหรือหยุดชั่วคราว การเดิมพันทั้งหมดยังคงมีผลต่อไปอีก 48 ชั่วโมงหลังจบการแข่งขันตามเวลาที่กำหนดไว้

3.12.4. เอาท์ไรท์ (ผู้ชนะของทัวร์นาเมนท์)

3.12.4.1. "ผู้เล่นอื่นใด"หรือ "สนาม"หมายถึง นักกอล์ฟทั้งหมดที่ไม่ได้ มีชื่อในตลาดเอาท์ไรท์

3.12.4.2. ตลาดเอาท์ไรท์จะตัดสินตามผู้ชนะของทัวร์นาเมนท์และผลของการ เล่นเพลย์ออฟใดๆ จะนำมาพิจารณา

3.12.4.3. ถ้าทัวร์นาเมนท์ถูกทำให้สั้นลงโดยเจ้าหน้าที่ (เช่น จำนวนหลุมตาม ที่กำหนดไว้ไม่สมบูรณ์) การเดิมพันทั้งหมดยังคงสมบูรณ์อยู่ถ้า มีการประกาศผู้ชนะอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีการ แข่งขันต่อ การเดิมพันที่ได้วางไว้นั้นจะเป็นโมฆะ ถ้าไม่มีการประกาศ ผู้ชนะอย่างเป็นทางการ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

3.12.5. การจับคู่ทัวร์นาเมนท์

3.12.5.1. การจับคู่้ทัวร์นาเมนต์ หมายถึง นักกอล์ฟที่มีคะแนนต่ำที่สุด ระหว่างทัวร์นาเมนต์ (โดยทั่วไปแล้ว 72 หลุม) ถ้าจำนวนของหลุม ที่ได้ทำการแข่งขันไปลดลงจากที่ได้กำหนดไว้ การเดิมพันจะยังคง สมบูรณ์ถ้ามีการประกาศผลการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการ

3.12.5.2. นักกอล์ฟทั้งสองจะต้องที-ออฟ การเดิมพันจึงจะยังคงสมบูรณ์ นักกอล์ฟที่ตีได้จำนวนหลุมมากที่สุด (ไม่รวมเพลย์-ออฟ) จะเป็นผู้ชนะ ถ้านักกอล์ฟตีได้จำนวนหลุมเท่ากัน (ไม่รวมเพลย์-ออฟ) ผู้เล่นที่มี คะแนนต่ำที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

3.12.5.3. ถ้านักกอล์ฟถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติภายหลังจากการที-ออฟ จะถือว่าผู้เล่นอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชนะ อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้เล่นถอนตัวหรือ ขาดคุณสมบัติและภายหลังจากมีผู้เล่นอีกคนหนึ่งทำแต้มได้สูง นักกอล์ฟที่ตีได้จำนวนหลุมมากที่สุดจะยังคงได้รับการประกาศเป็นผู้ชนะ

3.12.5.4. ถ้านักกอล์ฟทั้งสองถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติในระหว่างรอบเดียวกัน การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะโดยไม่คำนึงถึงจำนวนหลุมที่นักกอล์ฟแต่ละคนตีได้

3.12.6. ราวน์แมตช์อัพ

3.12.6.1. ราวน์แมตช์อัพ หมายถึง นักกอล์ฟที่มีคะแนนต่ำที่สุดโดยมากกว่า 18 หลุมที่ได้ระบุไว้ และไม่รวมการเล่นเพลย์-ออฟ

3.12.6.2. นักกอล์ฟทั้งสองจะต้องที-ออฟ การเดิมพันจึงจะยังคงสมบูรณ์ ถ้านักกอล์ฟถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติภายหลังจากการที-ออฟ จะถือว่าผู้เล่นอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชนะ อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้เล่นที่ขาด คุณสมบัติได้เริ่มการแข่งขันในรอบถัดไป คะแนนที่มีอยู่เดิมจะยังคงมีผล

3.12.7. รอบ สูง/ต่ำ

3.12.7.1. ตลาดรอบ สูง/ต่ำ หมายถึง คะแนนของนักกอล์ฟหนึ่งคน (หรือนักกอล์ฟหลายคน) ที่สูงกว่า 18 หลุมที่ได้ระบุไว้ และไม่รวม การเพลย์-ออฟ

3.12.7.2. นักกอล์ฟจะต้องที-ออฟ การเดิมพันจึงจะยังคงสมบูรณ์ ถ้านักกอล์ฟพลาดจากการตีใน 18 หลุมที่ได้ระบุไว้ การเดิมพัน ทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

3.12.8. หลุมแต่ละหลุม สูง/ต่ำ

3.12.8.1. ตลาดหลุมแต่ละหลุม สูง/ต่ำ หมายถึง คะแนนของนักกอล์ฟหนึ่งคน (หรือนักกอล์ฟหลายคน) ที่สูงกว่าหลุมแต่ละหลุมที่ระบุของรอบที่ระบุไว้

3.12.8.2. ถ้านักกอล์ฟ (หรือนักกอล์ฟหลายคน) ไม่สามารถพิชิตหลุมได้ การเดิมพันจะเป็นโมฆะ

3.13. การแข่งรถ

3.13.1. การแข่งรถ รวมถึง แต่ไม่ข้อจำกัดเฉพาะ ฟอร์มูล่า วัน, โมโต จีพี และ A1GP

3.13.2. ผู้ชนะบนแท่นจะถือว่าเป็นผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ไม่ว่าจะมีการขาดคุณสมบัติใดๆ หรือการแก้ไขผลการแข่งขันในภายหลัง ถ้าหากไม่มีผู้ชนะบนแท่น ผลของการแข่งขันคือผลที่ี่องค์การกำกับดูแล ที่เกี่ยวข้องประกาศในทันทีภายหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันยึดตามตำแหน่งในการคัดเลือกรอบสุดท้ายที่ประกาศโดยองค์การกำกับดูแลในทันทีหลังจบรอบ คัดเลือก

3.13.3. ถ้าสนามแข่งขันที่กำหนดไว้เปลี่ยนแปลง การเดิมพันทั้งหมด จะถือเป็นโมฆะ

3.13.4. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป การเดิมพันทั้งหมดยังถือว่าสมบูรณ์ ถ้าการแข่งขันนั้นเริ่มต้นก่อนสิ้นสุดการแข่งขันเป็นเวลา 48 ชั่วโมง มิฉะนั้นการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ถ้าการแข่งขันเริ่มต้นขึ้น แต่ไม่เสร็จสิ้น การเดิมพันทั้งหมดยังคงมีผลต่อไป ถ้ามีการประกาศผล การแข่งขันอย่างเป็นทางการ ถ้าไม่มีการประกาศผลการแข่งขัน อย่างเป็นทางการการเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

3.13.5. การแข่งรถถือว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการให้สัญญาณเริ่มของรอบก่อนแข่งจริง ถ้าคู่แข่งไม่พร้อมเริ่มต้นจากตำแหน่งออกรถ (หรือเลนสำหรับเติมน้ำมัน) การเดิมพันในตัวผู้แข่งนั้นจะเป็นโมฆะ ถ้าคู่แข่งไม่สามารถเริ่ม แข่งรอบคัดเลือกอย่างเป็นทางการได้ การเดิมพันโพลโพสซิชั่นในตัว ผู้แข่งนั้นจะถือเป็นโมฆะ

3.13.6. ในตลาดแบบตัวต่อตัว ผู้แข่งขันทั้งสองจะต้องเริ่มการแข่งขัน (หรือรอบคัดเลือกอย่างเป็นทางการ) การเดิมจึงจะสมบูรณ์ ผู้แข่งขันที่มีตำแหน่งการเข้าเส้นชัยที่ดีกว่าจะ

ได้รับการประกาศเป็นผู้ชนะ ถ้าผู้แข่งขันทั้งสองไม่สามารถเข้าเส้นชัยได้ คู่แข่งที่ทำรอบได้มากที่สุด จะถือว่าเป็นผู้ชนะ ถ้ามีการบันทึกจำนวนรอบของผู้แข่งขันทั้งสองคนไว้เท่ากัน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะจนกว่าจะมีการประกาศผลการลำดับนักแข่งอย่างเป็นทางการ

3.13.7. ตลาดรอบที่เร็วที่สุดตัดสินโดยผู้แข่งขันหรือทีมที่ทำีำเวลารอบได้เร็วที่สุดในระหว่างการแข่งขัน

3.13.8. จำนวนตลาดของผู้เข้าเส้นชัยที่ได้รับการจัดประเภทจะตัดสินโดยผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่ประกาศโดยองค์การกำกับดูแล

3.13.9. การเดิมพันการแข่งรถแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขันอย่าง เป็นทางการของการแข่งขันที่ระบุไว้

3.13.10. ตลาดแบบคี่/คู่ ยึดตามตำแหน่งการเข้าเส้นชัยการแข่งขันตามที่ประกาศโดยองค์กรกำกับดูแล ตัวอย่างเช่น ถ้าคนขับ A เข้าเส้นชัยในตำแหน่งที่ 1 ผลการแข่งขันจะเป็นคี่ ถ้าคนขับ B เข้าเส้นชัยในตำแหน่งที่ 2 ผลการแข่งขันจะเป็นคู่ เป็นต้น ถ้าคนขับไม่ได้รับการจัดอันดับอย่างเป็นทางการ การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ และจะได้รับเงินคืน

3.13.11.ตลาดผลต่างของการชนะ ยึดตามความแตกต่างของเวลา (เป็นวินาที) ระหว่างคนขับที่เลือกไว้ตามที่ประกาศโดยองค์กรกำกับดูแล สูง หมายความว่า
ความแตกต่างของเวลาจะมากกว่าแฮนดิแคป ขณะที่ ต่ำ หมายความว่า ความแตกต่างของเวลาจะน้อยกว่าแฮนดิแคปที่เสนอ ถ้าความแตกต่างของเวลาเท่ากับแฮนดิแคปการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ และจะได้รับเงินคืน

3.14. แฮนด์บอล

3.14.1. ตลาดแบบเต็มเวลาทั้งหมด รวมถึงการเดิมพันแบบสด จะตัดสินตามผลการแข่งขันในขั้นสุดท้ายในตอนท้ายของช่วงเวลาการแข่งขันปกติ การต่อเวลาพิเศษ และการยิงลูกโทษไม่นับเป็นตลาดแบบเต็มเวลา

3.14.2. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป หยุดชั่วคราวหรือยกเลิก และไม่ได้กลับมาดำเนินการแข่งขันต่อภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มเดิม การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันกับตลาดที่มีการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข การเดิมพันจะยังถือว่ามีผล ถ้าผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการถูกประกาศโดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

3.14.3. การเดิมพันแฮนด์บอลแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขัน ในตอนท้ายของช่วงเวลาการแข่งขันปกติ

3.14.4. คะแนนจะไม่ถูกอัพเดต สำหรับการเดิมพันแฮนด์บอลแบบสด

3.15. โปโลน้ำ

3.15.1. ตลาดแบบเต็มเวลาทั้งหมด รวมถึงการเดิมพันแบบสดจะตัดสินตาม ผลการแข่งขันในขั้นสุดท้ายในตอนท้ายของช่วงเวลาการแข่งขันปกติ (4 ควอเตอร์) การต่อเวลาพิเศษ และการยิงลูกโทษไม่ถือเป็นตลาดแบบเต็มเวลา

3.15.2. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป หยุดชั่วคราวหรือยกเลิกและไม่ได้ ดำเนินการแข่งขันต่อภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มเดิม การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันบนตลาด ที่มีการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข การเดิมพันจะยังถือว่ามีผลถ้าผลการ แข่งขันอย่างเป็นทางการได้รับการประกาศโดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

3.15.3. ตลาดสำหรับครึ่งแรก หมายถึง ผลการแข่งขันของ ครึ่งแรก และควอเตอร์ที่สอง การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการแข่งขัน ในครึ่งที่ระบุไม่เสร็จสิ้น

3.15.4. การเดิมพันโปโลน้ำแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขันในตอน ท้ายของช่วงเวลาการแข่งขันปกติ

3.15.5. คะแนนจะไม่มีการอัพเดตสำหรับการเดิมพันโปโลน้ำแบบสด

3.16. มวย

3.16.1. การเดิมพันในการชกที่ถูกเลื่อนออกไปจะยังคงถือว่าสมบูรณ์ถ้าการ ชกนั้นเกิดขึ้นภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันเริ่มชกเดิม

3.16.2. สำหรับตลาดมันนี่ไลน์ (ที่ซึ่งไม่มีการเสนอตัวเลือก การเสมอกันในการเดิมพัน) การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ถ้าผลการแข่งขันออกมาเสมอกัน ถ้ามีการเสนอราคาต่อรอง เป็นทางเลือกที่สามในการเดิมพัน และการแข่งขันจบลงที่ผลเสมอกัน การเดิมพันตัวเลือกของการเสมอกันนั้นจะได้รับเงินในฐานะเป็นผู้ชนะและการเดิมพันในตัวนักชกทั้งสองนั้นจะสูญเปล่า

3.16.3. การชกถือว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อระฆังดังขึ้นสำหรับการเริ่มชกในยกแรก ถ้านักมวยหนึ่งหรือทั้งสองคนไม่สามารถเริ่มชกได้ การเดิมพันทั้งหมด จะถือเป็นโมฆะถ้านักมวยไม่สามารถชกได้ เมื่อเสียงระฆังดังขึ้นของรอบต่อไป หรือถูกตัดสิทธิ์ระหว่างรอบจะถือว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ชนะในรอบที่แล้ว

3.16.4. การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินตามคำตัดสินอย่างเป็นทางการที่ได้รับจากเสียงระฆังโดยทันทีภายหลังจากการชก การเปลี่ยนแปลงภายหลังต่อ ผลของการชกจะไม่ได้รับการยอมรับตามวัตถุประสงค์ของการเดิมพัน

3.16.5. การชนะแบบน็อคเอาท์ (KO) จะรวมถึงการชนะแบบ เทคนิคัลน็อคเอาท์ (TKO) หรือการชนะโดยการขาดคุณสมบัติ (DSQ) การตัดสินคะแนนจะรวมถึงการตัดสินทางเทคนิค (TD) และการเสมอกัน จะรวมถึงการเสมอกันทางเทคนิค

3.16.6. การเดิมพัน สูง/ต่ำ หมายถึงจำนวนของยกที่เกิดขึ้นระหว่างการชก เช่น ต่ำกว่า 9.5 จะหมายถึงการชกจบลงก่อนที่เวลา 1 นาที 30 วินาที ของยกที่ 9ในขณะที่ สูงกว่า 9.5 จะหมายถึงการชกจบลงภายหลังเวลา 1 นาที 30 วินาที ของยกที่ 9 (รวมถึงการตัดสินด้วยคะแนน)

3.16.7. UFC

3.16.7.1. กฎ UFC นำไปใช้กับการชกที่สนับสนุนโดยองค์กรศิลปะการต่อสู้ แบบผสมอื่นๆ (MMA)

3.16.7.2. การเดิมพันในการชกที่ถูกเลื่อนออกไปจะยังคงถือว่าสมบูรณ์ถ้าการ ชกนั้นเกิดขึ้นภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันเริ่มชกเดิม

3.16.7.3. ถ้าการชกจบลงด้วยการเสมอกัน การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ

3.17. เกมปาลูกดอก

3.17.1. มันนี่ไลน์และตลาด หมายถึง ผู้ชนะการแข่งขัน แฮนดิแคปและตลาด สูง/ต่ำ ยึดตามจำนวนของเซ็ต (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

3.17.2. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนออกไปและไม่ได้เริ่มแข่งขันภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มเดิม การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

3.17.3. ถ้าผู้เล่นไม่เริ่มต้นทัวร์นาเม้นท์หรือการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมด ในผู้เล่นนั้นจะเป็นโมฆะ

3.17.4. ถ้าการแข่งขันเริ่มขึ้นแต่ไม่เสร็จสิ้น การเดิมพันทั้งหมดจะถือ เป็นโมฆะ

3.17.5. การเดิมพันเกมปาลูกดอกแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขัน คะแนนจะไม่มีการอัพเดตสำหรับการเดิมพันเกมปาลูกดอกแบบสด

3.17.6. ตลาด "180s"หมายถึง จำนวนแต้มสูงสุดที่โยนได้ในแต่ล่ะ แมชท์แล้ว ใกล้เคียง "180s"

3.18. คริกเก็ต

3.18.1. สำหรับการแข่งขันแบบ Limited Over (รวมถึง ODI และ Twenty20) การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินตามผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยสอดคล้องกับกติกาการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม หากผลถูกกำหนดโดยซูเปอร์โอเวอร์ ออกจากการเล่น การทอยเหรียญ ฯลฯ การเดิมพันการแข่งขันทั้งหมดที่มีผู้ชนะจะถือเป็นโมฆะ

3.18.2. หาก "ไม่มีผล" คือคำประกาศอย่างเป็นทางการ หรือกติกาการแข่งขันไม่ได้ประกาศผู้ชนะ การเดิมพันการแข่งขันทั้งหมดที่มีผู้ชนะจะถือเป็นโมฆะ ผลของการเดิมพันในตลาดอื่น ๆ อาจยังมีผลใช้ได้หากได้รับการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข

3.18.3. หากการแข่งขันมีการเลื่อนหรือการระงับ การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่ามีผลใช้ได้หากการแข่งขันดำเนินต่อไปภายในกำหนด 48 ชั่วโมง

3.18.4. การเดิมพัน Test Match จะเสนอในรูปแบบ 1X2 โดยที่ 1 หมายถึงทีมที่มีชื่อก่อน (โดยปกติคือทีมเจ้าบ้าน), X หมายถึงผลเสมอของการแข่งขัน, 2 หมายถึงทีมที่มีชื่ออันดับสอง (โดยปกติคือทีมเยือน) หาก Test Match สิ้นสุดที่ผล "คะแนนเท่ากัน" (แตกต่างจากผล "เสมอ") ดังนั้นการเดิมพันการแข่งขันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ หากมีการยกเลิกการแข่งขันเนื่องจากการรบกวนภายนอก การเดิมพันทั้งหมดจะประกาศเป็นโมฆะ

3.18.5. การเดิมพัน Most Runs หมายถึงผู้เล่นที่ทำคะแนน runs ได้มากที่สุดระหว่างการแข่งขันหรือเฉพาะอินนิ่งนั้นๆ ผู้เล่นทั้งคู่ต้องอยู่ที่จุดตีลูกอย่างน้อยหนึ่งลูกบอล การเดิมพันจึงจะมีผลใช้ได้

3.18.6. การเดิมพัน Most Wickets หมายถึงผู้เล่นที่ได้คะแนน wickets มากที่สุดระหว่างการแข่งขันหรือเฉพาะอินนิ่งนั้นๆ ผู้เล่นทั้งคู่ต้องโยนลูกบอลอย่างน้อยหนึ่งลูกเพื่อให้การเดิมพันมีผลใช้ได้

3.18.7. การเดิมพัน Most Sixes หมายถึงทีมที่ทำหกคะแนน sixes ได้มากที่สุดระหว่างการแข่งขันหรืออินนิ่งนั้นๆ การเดิมพันจะมีผลใช้ได้หากมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ หาก "ไม่มีผล" คือคำประกาศอย่างเป็นทางการ การเดิมพันทั้งหมดในตลาดการเดิมพันนี้จะถือเป็นโมฆะ

3.18.8. การเดิมพัน Next Man Out หมายถึงผู้เล่นคนใดที่ออกจากการแข่งขันหรือเฉพาะอินนิ่งนั้นๆ เป็นคนแรก หากผู้เล่นคนใดคนหนึ่งถอนตัว การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ หากไม่มีผู้เล่นคนใดออกจากการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

3.18.9. การเดิมพัน Total Runs หมายถึงคะแนนรวมของ runs ที่ทำโดยผู้เล่นหรือทีมระหว่างการแข่งขันหรือเฉพาะอินนิ่งนั้นๆ ผู้เล่นต้องอยู่ในจุดตีลูกอย่างน้อยหนึ่งลูกบอลเพื่อให้การเดิมพันมีผลใช้ได้

3.18.10. การวางเดิมพัน Over Total Runs หมายถึงคะแนนรวมของจำนวน runs ที่ทำโดยผู้เล่นหรือทีมระหว่างค่า Over นั้นๆ ซึ่ง Over จะต้องสมบูรณ์ หรือจบอินนิ่ง การเดิมพันจึงจะมีผลใช้ได้

3.18.11. การเดิมพัน Method of Dismissal หมายถึงวิธีที่ผู้ตีลูกออกจากการแข่งขัน หากผู้เล่นไม่ออกจากการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

3.18.12. การเดิมพัน Highest Opening Partnership หมายถึงการทายว่าทีมใดจะทำคะแนนความร่วมมือแรกได้สูงสุด หากผู้เล่นถอนตัวเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเปลี่ยนตัวผู้เล่นก่อนออกจากการแข่งขัน ความร่วมมือจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะพิชิตประตูสามเสาหรือช่วงทำแต้ม

3.18.13. การเดิมพัน First Wicket Total Runs หมายถึงจำนวนการทำคะแนนโดยทีมก่อนการพิชิตประตูสามเสาหรือช่วงทำแต้ม

3.19. รักบียูเนียน

3.19.1.ตลาดเต็มเวลาทั้งหมด รวมทั้งการเดิมพันขณะแข่งขัน จะถูกตัดสิน ขั้นสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ (80 นาที) การต่อเวลาพิเศษไม่นับรวม สำหรับตลาดเต็มเวลา ตลาดรักบี้เซเว่น (Rugby Sevens) จะได้รับการตัดสินในช่วงท้ายของเวลาปกติ (โดยปกติคือ 14 หรือ 20 นาที) ตลาดรักบี้เซเว่นจะไม่นับรวมเวลาพิเศษไว้ในเวลาเต็ม

3.19.2. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป หยุดชั่วคราวหรือยกเลิก และไม่ได้ดำเนินการแข่งขันต่อภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มเดิม การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะยกเว้นการเดิมพันบนตลาดที่มี การกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข การเดิมพันจะยังถือว่ามีผลถ้าผลการแข่งขัน อย่างเป็นทางการได้รับการประกาศโดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

3.19.3. ตลาดครึ่งแรก หมายถึง ผลการตัดสินของครึ่งแรกเท่านั้น การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันในครึ่งที่ระบุไม่เสร็จสิ้น

3.19.4. การเดิมพันขณะแข่งขันของรักบียูเนียนจะตัดสินผลการแข่งขันเมื่อ สิ้นสุดเวลาปกติ

3.19.5. คะแนนจะถูกอัพเดทสำหรับการเดิมพันขณะแข่งขันของรักบียูเนียน และตลาดที่แสดงระหว่างการเดิมพันขณะแข่งขันหมายถึงคะแนนที่แสดงเมื่อมี การวางเดิมพัน

3.19.6. สำหรับการเดิมพันสด ในระหว่างการแข่งขัน อันเกี่ยวกับการกระทำใดๆ หากเห็นว่าเป็นอันตรายต่อการทำคะแนน ,ผลการแข่งขัน ,การเล่นของทีมหรือผู้เล่นซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบ หรือทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงแต้มต่อ/ราคา หรือกระทบต่อตลาด หรือ ข้อมูลการเดิมพัน (“เล่นในช่วงอันตราย”) ด้วยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวที่จะขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการรับเดิมพัน และอาจจะรับ หรือปฏิเสธการเดิมพันภายหลังจากการเล่นช่วงเวลาที่อันตราย การกระทำอื่นๆ ทั้งหมดในเกมการแข่งขันถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัยและจะถือว่าสามารถยอมรับเดิมพันได้ต่อไป

3.20. ลีกกีฬารักบี้

3.20.1. ตลาดเต็มเวลาทั้งหมดรวมทั้งการเดิมพันขณะแข่งขันจะถูกตัดสินขั้นสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน รวมการต่อเวลาพิเศษที่อาจเกิดขึ้น

3.20.2. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป หยุดชั่วคราวหรือยกเลิกและ ไม่ได้ดำเนินการแข่งขันต่อภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มเดิม การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันบนตลาด ที่มีการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข การเดิมพันจะยังถือว่ามีผลถ้าผลการแข่งขัน อย่างเป็นทางการได้รับการประกาศโดยองค์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

3.20.3. ตลาดครึ่งแรก หมายถึง ผลการตัดสินของครึ่งแรกเท่านั้น การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันในครึ่งที่ระบุไม่เสร็จสิ้น

3.20.4. การเดิมพันสดรักบี้ลีกจะตัดสินตามผลของการแข่งขันรวมการต่อเวลาพิเศษที่อาจเกิดขึ้น

3.20.5. การเดิมพันสดรักบี้ลีกและตลาด จะแสดงผลสดในระหว่างการเปลี่ยนราคา โดยอ้างอิงกับผลคะแนนที่แสดงอยู่ในขณะวางเดิมพัน

3.20.6. สำหรับการเดิมพันสด ในระหว่างการแข่งขัน อันเกี่ยวกับการกระทำใดๆ หากเห็นว่าเป็นอันตรายต่อการทำคะแนน ,ผลการแข่งขัน ,การเล่นของทีมหรือผู้เล่นซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบ หรือทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงแต้มต่อ/ราคา หรือกระทบต่อตลาด หรือ ข้อมูลการเดิมพัน (“เล่นในช่วงอันตราย”) ด้วยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวที่จะขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการรับเดิมพัน และอาจจะรับ หรือปฏิเสธการเดิมพันภายหลังจากการเล่นช่วงเวลาที่อันตราย การกระทำอื่นๆ ทั้งหมดในเกมการแข่งขันถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัยและจะถือว่าสามารถยอมรับเดิมพันได้ต่อไป

3.21. กรีฑา

3.21.1. ตลาดเอาท์ไรท์ (ชนะเหรียญทอง) หมายถึง ผู้ชนะในการแข่งขัน กรีฑาแต่ละประเภท

3.21.2. ตลาดเอาท์ไรท์ (ชนะเหรียญทอง) หมายถึง ผู้ชนะในการแข่งขัน กรีฑาแต่ละประเภท

3.21.3. ผู้ชนะบนแท่นจะเป็นผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการสำหรับทุกการ เดิมพันที่ถูกตัดสิน การขาดคุณสมบัติหรือการแก้ไขผลการตัดสินภายหลัง จะไม่ถูกนำมาพิจารณาสำหรับจุดประสงค์ในการเดิมพัน

3.21.4. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อน หยุดชั่วคราว หรือยกเลิกและไม่สามารถ ดำเนินต่อไปใหม่ภายในสิบสองชั่วโมงของเวลาเริ่มต้นที่กำหนด การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

3.21.5. ถ้านักกรีฑาไม่สามารถเริ่มต้นการแข่งขันได้ การเดิมพันทั้งหมด จะเป็นโมฆะ จะถือว่านักกรีฑาได้เริ่มต้นการแข่งขันแล้ว ถ้าได้เข้าร่วม ในขอบเขตที่จำเป็นในการบันทึกผลการตัดสินอย่างเป็นทางการหรือจัดแบ่ง ประเภท (รวม DSQ (ขาดคุณสมบัติ) แต่ไม่รวม DNS (ไม่ได้เริ่มต้น))

3.22. ว่ายน้ำ

3.22.1. ตลาดเอาท์ไรท์ (ชนะเหรียญทอง) หมายถึง ผู้ชนะในการแข่งขัน กรีฑาแต่ละประเภท

3.22.2. ตลาดมันนี่ไลน์ หมายถึง คู่แข่งขันที่ได้อันดับที่ดีที่สุดในการแข่งขัน (หรือฮีตที่กำหนด) ถ้านักว่ายน้ำเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่เข้าถึงเส้นชัยการแข่งขัน การเดิมพันคู่แข่งขันนั้นคือการเดิมพันที่ได้ชัยชนะ ถ้านักว่ายน้ำทั้งคู่ ไม่สามารถถึงเส้นชัยของการแข่งขัน คู่แข่งขันที่ได้อันดับที่ดีกว่า ระหว่างการตัดสินจะถูกประกาศเป็นผู้ชนะ

3.22.3. ผู้ชนะบนแท่นจะเป็นผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการสำหรับทุกการ เดิมพันที่ถูกตัดสิน การขาดคุณสมบัติหรือการแก้ไขผลการตัดสิน ภายหลังจะไม่ถูกนำมาพิจารณาสำหรับจุดประสงค์ในการเดิมพัน

3.22.4. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อน หยุดชั่วคราว หรือยกเลิกและไม่สามารถ ดำเนินต่อไปใหม่ภายในสิบสองชั่วโมงของเวลาเริ่มต้นที่กำหนด การเดิมพันทั้งหมดถือเป็นโมฆะ

3.22.5. ถ้านักว่ายน้ำไม่สามารถเริ่มต้นแข่งขันได้ การเดิมพันทั้งหมด ถือเป็นโมฆะ

3.23. ฟุตบอลหาดชาย

3.23.1. การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินหลังทราบผลการเล่นของทั้งสามช่วงเต็ม (ช่วงละ สิบสองนาที) เว้นแต่บริษัทจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นอย่างอื่น

3.23.2. ถ้าการแข่งขันเริ่มต้นก่อนเวลาที่กำหนดไว้ การวางเดิมพันแบบไม่สดใดๆ ที่วางหลังการเริ่มก่อนเวลาแต่ก่อนการเริ่มตามกำหนดการจะถือว่าเป็นโมฆะ การวางเดิมพันแบบสดระหว่างการเดิมพันแบบสดจะถือว่ามีผลที่สมบูรณ์ และถือว่าได้เริ่มเมื่อการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้น แม้จะเร็วกว่าเวลาที่กำหนดไว้ก็ตาม

3.23.3. การต่อเวลาพิเศษและการยิงลูกโทษไม่นับรวมสำหรับการเดิมพันและการตัดสินยุติ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

3.23.4. ถ้าการแข่งขัันถูกหยุดชั่วคราว ถูกยกเลิก หรือยุติ การแ้ข่งขันทั้งหมดจะถือ เป็นโมฆะ การแข่งขันจะถูกประกาศเป็นโมฆะโดยไม่คำนึงถึงคำตัดสิน ที่เป็นทางการใดๆ ต่อผลการแข่งขัน การตัดสินยุติของการเดิมพันทั้งหมด ในกรณีของการแข่งขันที่ถูกยกเลิก อยู่ในดุลยพินิจของทางบริษัทเพียงผู้เดียว

3.23.5. บริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสนามแข่ง (เช่น พื้นที่ที่เป็นกลาง) เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็น ประโยชน์เท่านั้นและจะไม่รับผิดใดๆ ไม่ว่าสนามแข่งที่เป็นกลางดังกล่าวจะถูกต้อง หรือไม่ก็ตาม ลูกค้ามีหน้าที่ต้องทราบสนามที่ถูกต้องสำหรับทุกการแข่งขัน

3.23.6. สำหรับการเดิมพันสด ในระหว่างการแข่งขัน อันเกี่ยวกับการกระทำซึ่งใน ดุลยพินิจเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท เห็นว่าเป็นอันตรายซึ่งคะแนน ผลการแข่งขันการเล่นของทีมหรือผู้เล่นอาจจะได้รับผลกระทบ หรือทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงแต้มต่อ/ราคา หรือตลาด หรือข้อมูลการเดิมพัน ("การเล่นที่อันตราย") บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการรับเดิมพัน และอาจจะรับ หรือปฏิเสธการเดิมพันภายหลังจากการเล่นที่อันตราย การกระทำอื่นๆ ทั้งหมดในเกมการแข่งขันถือว่าเป็นการเล่นที่ปลอดภัย และจะถือว่าสามารถ ยอมรับเดิมพันได้ต่อไป

3.24. สควอช

3.24.1. ตลาดมันนี่ไลน์อ้างอิงถึงผู้ชนะของการแข่งขันหรือเกมที่ระบุไว้ ตลาดแฮนดิแคปขึ้นกับ ทั้งเกมและแต้ม (กรุณาดูชื่อของตลาด) ตลาดแบบสูง/ต่ำ และตลาดแบคี่/คู่จะขึ้นกับแต้ม (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

3.24.2. ถ้าผู้เล่นไม่เริ่มต้นทัวร์นาเม้นท์หรือการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดในผู้เล่นนั้นจะเป็นโมฆะ

3.24.3. ถ้าผู้เล่นหนึ่งคน (หรือคู่) ถอนตัวหรือขาดคุณสมบัติในระหว่างการแข่งขัน การเดิมพันทั้ง หมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นแต่การเดิมพันบนตลาดที่มีการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข

3.24.4. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนหรือหยุดชั่วขณะ การเดิมพันทั้งหมดยังถือว่าสมบูรณ์ ถ้าการแข่งขัน ดำเนินต่อไปก่อนสิ้นสุดการแข่งขัน 12 ชั่วโมง

3.24.5. ผู้ชนะในเกมแรก (ผู้ชนะในเกมที่สอง ผู้ชนะในเกมที่สาม หรืออื่นๆ) หมายถึง ผลของการ แข่งขันในเกมที่ระบุ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะถ้าการแข่งขันในเกมที่ระบุ ไม่เสร็จสิ้น

3.24.6. การเดิมพันสควอชแบบสดจะตัดสินตามผลของการแข่งขัน (หรือเกมที่ระบุ) คะแนนจะไม่มี การอัพเดตสำหรับการเดิมพันสควอชแบบสด

3.25. กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว

3.25.1. ทั่วไป

3.25.1.1. ตลาดทั้งหมดจะตัดสินตามผลอย่างเป็นทางการที่ประกาศโดย IOC

3.25.1.2. พิธีมอบเหรียญเริ่มแรกจะเป็นผลอย่างเป็นทางการสำหรับการตัดสินการเดิมพันทั้งหมด การขาดคุณสมบัติหรือการแก้ไขผลการตัดสินภายหลังจะ ไม่ถูกนำมาพิจารณาสำหรับ จุดประสงค์ในการเดิมพัน

3.25.1.3. การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่ามีผลถ้าการแข่งขันเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาการแข่งขันอย่างเป็นทางการของกีฬาโอลิมปิก โดยไม่คำนึงว่าเวลาเริ่มต้นจะเป็นเมื่อใด หากการแข่งขันไม่ เสร็จสิ้น และไม่มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ และจะได้รับเงินคืน

3.25.1.4. การเดิมพันใดที่ยอมรับด้วยความผิดพลาดหลังการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจริงๆ (ยกเว้นการเดิมพันสด) จะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน

3.25.1.5. ถ้าทีมหรือผู้แข่งขันไม่เิริ่มการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดที่วางไว้ในการเลือกนั้น (รวมทั้งตลาดเอาท์ไรท์ (ชนะเหรียญทอง) ) จะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน ถ้าทีมหรือผู้แข่งขันที่ได้รับการเสนอชื่อในตลาดมันนี่ไลน์ (ตัวต่อตัว) ไม่เริ่มการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดในตลาดนั้นจะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน

3.25.1.6. ถ้ามีการแข่งขันเสมอกันเกิดขึ้นในตลาดเอาท์ไรท์ (ชนะเหรียญทอง) ครึ่งหนึ่งของเงินเดิมพันจะถูกใช้้กับการเลือกที่ราคาต่อรอง ขณะที่อีกครึ่งหนึ่งของ เงินเดิมพันจะสูญไป ถ้ามีการแข่งขันเสมอกันในตลาดมันนี่ไลน์ (ตัวต่อตัว) ผลลัพธ์คือคะแนนเท่ากัน และการเดิมพันผู้แข่งขันทั้งสองฝ่ายจะได้รับเงินคืน

3.25.2. เหรียญโอลิมปิก

3.25.2.1. ตลาดจะมีการเสนอเหรียญจำนวนต่างๆ ที่ผู้แข่งขันชนะเป็นรายบุคคลหรือรายประเทศ ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

3.25.2.2. ตลาดเหล่านี้จะหมายถึง เหรียญทองเท่านั้น หรือเหรียญทั้งหมด (เหรียญทอง เงิน ทองแดงรวมกัน)

3.25.2.3. ตลาดทั้งหมดจะตัดสินโดยตารางประกาศเหรียญอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่โดย IOC ทันทีหลังจบการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก การเปลี่ยนแปลงตารางประกาศเหรียญใดๆ ในภายหลังจะไม่นำมาพิจารณาสำหรับจุดประสงค์ของการเดิมพัน

3.25.3. มันนี่ไลน์ (ตัวต่อตัว)

3.25.3.1. ผู้แ่ข่งขันหรือทีมใดจะชนะการแข่งขันหรือถูกวางไว้สูงกว่าในการแข่งขัน?

3.25.3.1.1. การวางตำแหน่งขั้นสุดท้ายจะตัดสินโดยผู้แข่งขันที่ไปได้ไกลที่สุดในการแข่งขัน ถ้าผู้แข่งขั้นทั้งสองรายถูกกำจัดออกในระยะเดียวกัน ผู้แข่งขันที่มีอันดับทางการสูงกว่า จะถูกประกาศให้เป็นผู้ชนะ ถ้าผู้แข่งขันทั้งสองราย ถูกกำจัดออกในระยะเดียวกัน แต่ไม่มีรายใดได้รับอันดับอย่างเป็นทางการ การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ

3.25.4. ฮ็อกกี้น้ำแข็ง

3.25.4.1. ฮ็อกกี้น้ำแข็งโอลิมปิกจะยึดตามกฎกติกาการแข่งขันฮ็อกกี้น้ำแข็งตามปกติ (3.5.) ที่อยู่ด้านบน

3.25.4.2. ยกเว้นกฎกติกาข้อ 3.5.3 ซึ่งจะถูกแทนที่โดยกฎกติกาต่อไปนี้ – การเดิมพันทั้งหมด จะถือว่า มีผลถ้าการแข่งขันเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาแข่งขันอย่างเป็นทางการ ของกีฬาโอลิมปิก โดยไม่คำนึงว่าเวลาเริ่มต้นจะเป็นเมื่อใด การเดิมพันจะยังถือ ว่ามีผลถ้าผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้รับการประกาศโดย IOC หากการแข่งขันไม่เสร็จสิ้น และไม่มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน

3.25.4.3. อาจมีการเสนอตลาดเพิ่มเติม (เช่น รวมการต่อเวลา หรือผู้ชนะการยิงลูกจุดโทษ) และเงื่อนไขของตลาดเหล่านี้จะระบุไว้อย่างชัดเจนในหัวข้อเรื่อง

* หมายเหตุ: การต่อเวลาจะระหว่างรอบคัดเลือกเบื้องต้นของการแข่งขันเป็นกลุ่ม ฉะนั้น การได้คะแนนเท่ากันจึงเป็นไปได้

3.26 เน็ตบอล

3.26.1. ตลาดแบบเต็มเวลาทั้งหมดรวมถึงการเดิมพันแบบสดจะยุติตามผลการแข่งขันในขั้นสุดท้าย รวมถึง การต่อเวลา (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

3.26.2. หากการแข่งขันไม่ได้เริ่มต้นตามตารางที่กำหนด การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ (ยกเว้น กรณีที่ระบุเป็นอย่างอื่น) หากการแข่งขันถูกระงับหรือยกเลิกการวางเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ,ยกเว้นสำหรับผู้ที่อยู่ในตลาดที่ได้รับการกำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข

3.26.3. ผลการแข่งขันในครึ่งแรกคือคะแนนรวมของควอเตอร์แรกและควอเตอร์ที่สอง ผลการแข่งขันในควอเตอร์ที่สองคือคะแนนรวมของควอร์เตอร์ที่สามและควอเตอร์ที่สี่ รวมถึงการต่อเวลาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ผลการแข่งควอเตอร์ที่สี่จะไม่รวมการต่อเวลาสำหรับการเล่นใดๆ

3.26.4. ถ้าการแข่งขันถูกหยุดชั่วคราวหรือยกเลิก การเดิมพันที่วางไว้ในครึ่งของ การแข่งขันหรือควอเตอร์ที่ไม่เสร็จสิ้นนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ ถ้าครึ่งของ การแข่งขันหรือควอเตอร์ที่ระบุ ไว้นั้นเสร็จสิ้น การเดิมพันจะมีผลต่อไป

3.26.5. คะแนนจะไม่มีการอัพเดตสำหรับการเดิมพันเน็ตบอลแบบสดและแฮนดิแคป ที่แสดงในระหว่างการวางเดิมพันแบบสด หรือ คะแนนในตอนเริ่มต้นของการแข่งขัน เช่น 0-0 ซึ่ง เวลาและคะแนนที่แสดง ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการอ้างอิงอย่างเดียวเท่านั้น

3.27. กีฬาโอลิมปีก

3.27.1. ทั่วไป

3.27.1.1. ทุกตลาดจะสรุปบิลเดิมพันเมื่อมีการประกาศอย่างเป็นทางการโดย IOC ก่อน

3.27.1.2. พิธีมอบเหรียญรางวัลจะเป็นผลอย่างเป็นทางการซึ่งการเดิมพันทั้งหมดจะสรุปผล การขาดคุณสมบัติใดๆในภายหลังหรือ การแก้ไขผลที่ได้มาภายหลังจะไม่มีผลต่อการเดิมพัน

3.27.1.3. การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าถูกต้องหากการแข่งขันหรือ เหตุการณ์เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาอย่างเป็นทางการของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโดยไม่คำนึงถึงเวลาเริ่มต้นจริง (ยกเว้นฟุตบอล) หากการแข่งหรือเหตุการณ์ไม่เสร็จสมบูรณ์และไม่มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะและคืนเงินเดิมพัน

3.27.1.4. เดิมพันใด ๆที่ยอมรับโดยเกิดข้อผิดพลาดหลังจากเหตุการณ์ได้เริ่มต้นจริง (ยกเว้นสำหรับการเดิมพันสด) จะถือเป็นโมฆะและคืนเงินเดิมพัน

3.27.1.5. หากทีมหรือผู้เข้าแข่งขันไม่ได้เริ่มต้นการแข่งขันการ เดิมพันทั้งหมดที่วางเดิมพันตามตลาดที่เปิดให้เลือก (รวมถึงตลาด outright ทายผลทีมที่เข้ารอบ (ที่จะชนะเหรียญทอง)) จะถือเป็นโมฆะ และจะคืนเงินเดิมพัน ถ้าเป็นชื่อทีมหรือผู้เข้าแข่งขันอยู่ในตลาดมันนี่ไลน์ทายผลผู้ชนะ (หัวต่อหัว )ตลาดการแข่งไม่มีการเริ่มต้นการเดิมพันทั้งหมดในตลาดนั้นจะถือเป็นโมฆะและจะคืนเงิน

3.27.1.6. หากมีเดตฮีทเกิดขึ้นในตลาด outright ทายผลทีมที่เข้ารอบ(ที่จะชนะรางวัลเหรียญทอง) เงินเดิมพันครึ่งนึงจะมีผลตามราคาน้ำที่เลือกไว้ ส่วนอีกครึ่งนึงจะเสียหากมีเดตฮีทเกิดขึ้นในตลาด Money Lineทายผลผู้ชนะ(หัวต่อหัว) จะตัดสินเป็นเสมอกัน และเงินวางเดิมพันผู้เข้าแข่งขันทั้งสองจะคืนเงินเดิมพัน

3.27.2. เหรียญโอลิมปิก

3.27.2.1. ตลาดจะขึ้นอยู่กับจำนวนของเหรียญรางวัลที่ได้รับ ของบุคคลหรือประเทศที่ทำการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012

3.27.2.2. ตลาดเหล่านี้จะอ้างถึงเหรียญทองเท่านั้นหรือเหรียญทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่ง (ทอง, เงินและเหรียญทองแดงรวมกัน)

3.27.2.3. ตลาดทั้งหมดจะถูกตัดสินโดยตารางการได้รับเหรียญอย่างเป็นทางการออกโดย IOC ทันทีหลังจากสิ้นสุดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ตามมากับตารางการได้รับเหรียญจะไม่มีผลต่อการเดิมพัน

3.27.3. ทายผลผู้ชนะ (หัวต่อหัว)

3.27.3.1. ผู้เข้าแข่งขันหรือทีมใดจะชนะการแข่งขันหรือได้อันดับสูงที่สุดในเหตุการณ์นั้น?

3.27.3.2. การวางเดิมพันสุดท้ายจะถูกตัดสินโดยผู้เข้าแข่งขันไหนซึ่งมีความคืบหน้ามากที่สุดในเหตุการณ์นั้น ถ้าคู่แข่งทั้งสองถูกตัดออกในระดับเดียวกันนั้น คู่แข่งที่มีการจัดอันดับอย่างเป็นทางการที่ได้อันดับสูงกว่าจะเป็นผู้ชนะ ถ้าคู่แข่งทั้งสองถูกตัดออกในระดับเดียวกันนั้นและ ทั้งไม่มีคู่แข่งใดประกาศอย่างเป็นทางการที่ได้อันดับสูงกว่าการเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ

3.28. การล่องเรือ

3.28.1. ถ้วยรางวัลอเมริกันคัพ (รวมทั้งหลุยส์ วิตตอง คัพ)

3.28.2. ตลาดทั้งหมดจะถูกตัดสินโดยผลการแข่งอย่างเป็นทางการ ที่ประกาศโดยเว็บไซต์ที่เป็นทางการหลังจากการแข่งขันแต่ละครั้ง การเปลี่ยนแปลงหรือการขาดคุณสมบัติใด ๆ ต่อมาในภายหลัง จะไม่ถูกนำมาพิจารณาเพื่อจุดประสงค์ของการเดิมพัน

3.28.3. ถ้าการแข่งถูกเลื่อนหรือถูกยกเลิกไป เดิมพันทั้งหมดจะถือว่ามีผลต่อไป ถ้าการแข่งขันกลับมาแข่งใหม่ภายในระยะเวลาครบกำหนด 48 ชั่วโมง

3.29. การเมือง

3.29.1. การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

3.29.1.1 พรรคการเมืองใดจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯในป รายชื่อผู้สมัครจะมาจากการอ้างอิงเท่านั้น หากทั้งรีพับลิกันและเดโมแคร มีผลคะแนนเสมอกันที่การเลือกตั้งครั้งนี้ การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะและคืนเงิน


3.30. ปั่นจักรยาน

3.30.1. ทุกประเภทการเดิมพัน จะอ้างอิงผลการแข่งขัน ตามประกาศจากทางเว็บไซด์ที่เป็นทางการในแต่ละการแข่งขัน โดยไม่คำนึงถึงการขาดคุณสมบัติหรือแก้ไขผลการแข่งขันใดๆในภายหลัง

3.30.2. ถ้าการแข่งขัน ถูกเลื่อนหรือยกเลิก บิลเดิมพันทั้งหมดยังถือว่ามีสิทธิ์ในการปรับยอดบิล อย่างถูกต้อง หากการแข่งขันนั้นๆ กลับมาแข่งขันภายใน 24 ชั่วโมง

3.30.3. สำหรับตลาดเดิมพัน Head to Head ผู้แข่งทั้งสองต้องเริ่มต้นการแข่งขัน บิลเดิมพันถึงจะถือว่ามีสิทธิ์ในการปรับยอดบิล อย่างถูกต้อง สำหรับผู้แข่งที่เข้าตำแหน่งเส้นชัยได้ก่อน จะถือว่าเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าผู้แข่งทั้งสองไม่เข้าเส้นชัย บิลเดิมพันทั้งหมด จะถือเป็นโมฆะและปรับทุนคืน

3.31. เซปักตะกร้อ

3.31.1. ตลาดมันนี่ไลน์หมายถึงผู้ชนะของการแข่งขันหรือเซตที่กำหนดไว้ ตลาดแฮนดิแคปจะขึ้นอยู่กับเซตหรือแต้ม(อ้างอิงจากหัวข้อตลาด);สูง/ต่ำ และ คู่/คี่ จะขึ้นอยู่กับแต้ม (หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

3.31.2. ถ้าทีมขอถอนตัวหรือถูกตัดสิทธิ์ระหว่างการแข่งขันการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะยกเว้นในบางตลาดที่ได้ระบุโดยไม่มีเงื่อนไข

3.31.3 ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนเวลาออกไปหรือหยุดชั่วคราวแต่กลับมาเริ่มการแข่งขันใหม่ภายใน12ชั่วโมงบิลเดิมพันทั้งหมดยังถือว่ามีผลปกติ

3.31.4 ผู้ชนะในเซตที่หนึ่ง (ที่สอง,ที่สาม หรืออื่นๆ)ให้อ้างอิงผลจากเซตนั้นๆ ถ้าเซตนั้นๆไม่มีผลการแข่งอย่างสมบูรณ์บิลเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าโมฆะ

3.31.5. เซปักตะกร้อจะไม่แสดงคะแนนปัจจุบันในหน้าเดิมพันสด

3.32 ราคาแบบอังกฤษ/ไอริช ฟิกซ์อ๊อดส์แบบตัวต่อตัว

3.32.1 ถ้าการแข่งขันไม่เริ่มตามวันที่กำหนด การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ

3.32.2 ม้าทั้งคู่ต้องเริ่มการแข่ง ถ้าม้าตัวใดหรือทั้งสองตัวถูกลงความเห็นว่าเป็นนัน-รันเนอร์/ถอนตัว เดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะและได้รับการคืนเงิน

3.32.3 ถ้าเดิมพันได้รับการยอมรับโดยความผิดพลาด หลังจากการแข่งเริ่มไปแล้ว เดิมพันนั้นจะถือเป็นโมฆะและจะได้รับการคืนเงิน

3.32.4 ม้าที่มีเดิมพันตำแหน่งในการแข่งจะได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะ ถ้าม้าตัวหนึ่งแข่งไม่จบ ม้าตัวอื่นก็จะถือเป็นผู้ชนะ

3.32.5 ถ้าม้าทั้งสองตัวไม่แข่งให้จบ เดิมพันทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ

3.32.6 ถ้ามีการเข้าเส้นชัยพร้อมกันระหว่างม้าสองตัวในแบบตัวต่อตัว เดิมพันทั้งหมดจะได้รับการคืนเงิน

3.32.7 ผลจะได้รับการพิจารณาเมื่อประกาศคำว่า "มีน้ำหนัก" หรือ "เคลียร์ทั้งหมด" และผลอย่างเป็นทางการจะประกาศออกมา

3.32.8 คำว่า "สนาม" หมายถึงม้าทุกตัวที่ไม่ใช่ม้าตัวที่ระบุชื่อในแบบตัวต่อตัว

3.33. กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (Esports)

3.33.1. มันนี่ไลน์ หมายถึง ทีมหรือผู้แข่งขันคนเดียวที่ชนะอีกฝ่าย หรือตำแหน่งสูงกว่าในการแข่งขันเดียวกัน การเดิมพันผู้ชนะการแข่งขัน หมายถึง จำนวนของแผนที่

3.33.2. ตลาดเดิมพันแบบสด หมายถึงช่วงเวลาหลังจากการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของนัดการแข่งขัน แต่เป็นช่วงเวลาก่อนที่ผู้เล่นจะปรากฏในแผนที่ การเดิมพันแบบสดทั้งหมดที่ดำเนินการระหว่างการจัดเตรียมจะถือว่ามีผลใช้ได้ ตลาดเดิมพันระหว่างเกม หมายถึงช่วงเวลาหลังจากที่การจัดเตรียมเริ่มขึ้นและผู้เล่นปรากฏในแผนที่ แล้ว

3.33.3. ผู้ชนะการแข่งขัน หมายถึง ทีมหรือผู้เข้าแข่งขันรายบุคคลที่ชนะในรอบสุดท้ายของการแข่งขัน E-Sports (กีฬาอิเล็กทรอนิกส์)

3.33.4. ตลาดทั้งหมดจะได้รับการตัดสินตามผลอย่างเป็นทางการ ซึ่งประกาศโดยสมาคม E-Sports (กีฬาอิเล็กทรอนิกส์) ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ที่จัดการแข่งขัน โดยอาจเป็นการรายงานในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ การขาดคุณสมบัติในเวลาต่อมาหรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลลัพธ์ จะไม่ได้รับการพิจารณาสำหรับวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน

3.33.5. ถ้าการแข่งขันถูกเลื่อนออกไป การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงถือว่าใช้ได้อยู่ แต่การแข่งขันจะต้องจัดขึ้นภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากกำหนดการเดิม

3.33.6. หากการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นและมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่ามีผลใช้ได้ โดยไม่คำนึงถึงผู้เล่นที่ไม่พร้อม ผู้เล่นที่ขาดการเชื่อมต่อ หรือไฟฟ้าขัดข้อง หากการแข่งขันไม่ได้เริ่มต้นหรือเริ่มต้นแต่ยังไม่จบลง และไม่มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันที่กำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข

3.33.7. สำหรับการเดิมพันแบบสด หากเริ่มการจับคู่ใหม่แต่ผู้เล่นยังใช้การจัดเตรียมเดิม (เริ่มใหม่) การเดิมพันระหว่างเกมทั้งหมดจะได้รับการคืนเงิน การเดิมพันแบบสดทั้งหมดในระหว่างการจัดเตรียมจะมีผลใช้ได้ หากนัดการแข่งขันเริ่มใหม่และเล่นใหม่ทั้งเกม รวมทั้งมีการจัดเตรียมใหม่ (ทำใหม่) การเดิมพันแบบสดและการเดิมพันระหว่างเกมทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันในตลาดที่มีการกำหนดแบบไม่มีเงื่อนไข

3.33.8. หากจำนวนรอบ/แผนที่มีการเปลี่ยนแปลงจากจำนวนที่ระบุไว้ในชื่อตลาด แฮนดิแคปและการเดิมพันสูง/ต่ำจะถือเป็นโมฆะ ส่วนมันนี่ไลน์จะยังคงถือว่ามีผลใช้ได้

3.33.9. ตลาดการเดิมพันเฟิร์สบลัด (First Blood)/ทีมแรกที่ทำแต้มในการฆ่าได้ 5, 10, 15 หรือ 20 หมายถึงทีมที่สามารถทำแต้มในการฆ่าตามกำหนดได้ก่อนเป็นทีมแรก จะนับเฉพาะการฆ่าโดยทีม/ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเท่านั้น

3.33.10. ตลาดการเดิมพันเฟิร์สทาวเวอร์ (First Tower)/เทอร์เร็ต (Turret)/บาร์แร็คส์ (Barracks) หมายถึงทีมที่สามารถจัดการกับทาวเวอร์/เทอร์เร็ต/บาร์แร็คส์ ได้ก่อนเป็นทีมแรก การเดิมพันต่าง ๆ จะยังคงมีผลแม้จะถูกทำลายโดยครีป หรือถูกปฏิเสธ

3.33.11. ตลาดการเดิมพันแบบระยะเวลา หมายถึงจำนวนนาทีทั้งหมดในการเล่นเกมที่ระบุบนกระดานคะแนนเมื่อจบนัดการแข่ง ขัน สำหรับ Dota 2 ช่วงเวลาก่อนที่ระลอกแรกของครีปจะออกมานั้น ไม่นับรวมอยู่ในช่วงเวลาทั้งหมด

3.33.12. ตลาดการเดิมพันเฟิร์สโรชาน (Roshan)/บารอน (Baron)/ดราก้อน (Dragon) หมายถึงทีมแรกที่ฆ่าครีปที่มีพลังมากที่สุด ซึ่งไม่ฝักใฝ่ทีมใดได้เป็นทีมแรก

3.33.13. การเดิมพันการกำจัด (มันนี่ไลน์ การแข่งขันต่อแต้ม สูง/ต่ำ คี่/คู่) หมายถึง จำนวนที่กำจัดโดยทีมหรือผู้แข่งขันคนเดียวเมื่อเกมจบลงอย่างเป็นทางการ หากทีมยอมแพ้ก่อนจบการแข่งขัน การกำจัดทั้งหมดหลังจากตัดสินใจยอมแพ้ จะนับรวมเป็นการเดิมพันนี้ การกำจัด หมายเหตุ: จากป้อมปราการและปีศาจทีมจะนับรวมอย่างเป็นทางการ ตามที่แสดงบนกระดานคะแนน การตายจากการปฏิเสธ ฆ่าตัวตาย และปีศาจกลางจะไม่นับในผลรวมอย่างเป็นทางการ

3.33.14. การเดิมพันรอบที่มีผู้ชนะ หมายถึงผู้ชนะอย่างเป็นทางการของรอบหรือกลุ่มของรอบดังกล่าว ซึ่งมีผลกับเกมที่แบ่งแผนที่ออกเป็นรอบแยกต่างหากเท่านั้น

3.33.15. การเดิมพันการกำจัดผู้เล่น หมายถึง จำนวนที่กำจัดทั้งหมดโดยผู้เล่นเฉพาะสำหรับการแข่งขัน แผนที่ หรือรอบที่เฉพาะเจาะจง

3.32.16. การเดิมพันเคาน์เตอร์สไตรค์มันนี่ไลน์ แฮนดิแคป สูง/ต่ำ และ คี่/คู่ หมายถึง จำนวนของรอบที่ชนะ และจะตัดสินตามผลการแข่งขันสุดท้ายรวมถึงการต่อเวลาพิเศษ (หากไม่มีการระบุอื่นใด)


3.34. มวยไทย

3.34.1 สีประจำมุมสำหรับนักมวย (มุมแดง มุมน้ำเงิน) ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงมุมไม่มีผลต่อการเดิมพันแต่อย่างใด

3.34.2 ตลาดราคาต่อรอง หมายถึง ทายผู้ชนะของแข่งกัน หากผลเป็นเสมอ การเดิมพันจะยกเลิก

3.34.3 ตลาดสูง/ต่ำ หมายถึงการทายจำนวนยกที่ชกจนหมดยก ดังนั้น หากการแข่งขันจบลงในยกที่ 5 ก่อนหมดยก จำนวนยกจะนับได้เป็น 4 ยก เมื่อการแข่งขันตัดสินโดยกรรมการ จำนวนยกจะนับเป็น 5 ยก

3.34.4 หากนักมวยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย ถูกกรรมการไล่ลงจากเวที การเดิมพันทั้งหมดจะถูกยกเลิก

3.34.5 หากมีการเลื่อนเวลาต่อยออกไปจากกำหนดเดิมมากกว่า 12 ชั่วโมง การเดิมพันทั้งหมดจะถูกยกเลิก

3.34.6 เมื่อระฆังเริ่มยกที่หนึ่งดังขึ้น แต่นักมวยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย ไม่สามารถทำการชกได้ การเดิมพันทั้งหมดจะถูกยกเลิก

3.34.7 ผลของการเดิมพันทั้งหมดจะใช้ผลการตัดสินอย่างเป็นทางการที่ประกาศหลังจบการแข่งขันหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการตัดสินเกิดขึ้นในภายหลัง จะไม่นำมาใช้แต่อย่างใด

3.35. ความบันเทิง

3.35.1. Sing! จีน - ทีม/ผู้เล่นใดจะเลื่อนอันดับในการแข่งขันได้ไกลสุด
 • ทีม/ผู้เล่นทั้งสองจะจับคู่สำหรับการเลือกเดิมพัน ทีม/ผู้เล่นที่อยู่ในกลุ่มต่างกันอาจจับคู่สำหรับการเลือกเดิมพันได้เช่นกัน
 • หากทีม/ผู้เล่นทั้งสองที่จับคู่สำหรับการเลือกเดิมพันมีสิทธิ์เข้ารอบถัดไป การเดิมพันทั้งหมดสำหรับทีม/ผู้เล่นทั้งสองจะยกไปยังช่วงถัดไป
 • การเดิมพันจะพิจารณาเป็นผลเสมอ หากทีม/ผู้เล่นทั้งสองตกรอบในช่วงเดียวกัน
3.36 กีฬากาบัดดี้ (Kabaddi)

3.36.1ช่วงเต็มเวลาทั้งหมดรวมถึงการเดิมพันสด จะตัดสินตามผลการแข่งขันสุดท้ายรวมถึงการต่อเวลาพิเศษ หรือ "นาทีทอง" (Golden raid)

3.36.2การเดิมพันมันนี่ไลน์ หมายถึงการวางเดิมพันผู้ชนะในการแข่งขัน การเดิมพันแฮนดิแคป สูง/ต่ำ และ คี่/คู่ ขึ้นอยู่กับจำนวนแต้มที่ทำได้

3.36.3ถ้ามีการเลื่อน ระงับ หรือยกเลิกนัดการแข่งขัน และไม่มีการแข่งขันต่อภายในสิบสองชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มตามกำหนด การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นการเดิมพันที่กำหนดโดยไม่มีเงื่อนไข การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะเช่นกัน ถ้ามีการประกาศผลอย่างเป็นทางการโดยฝ่ายกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

3.36.4จะไม่มีการอัปเดตแต้มตามเวลาจริงสำหรับการเดิมพันสดกีฬากาบัดดี้