กติกา

เกมตัวเลข

 1. เกมหมายเลข
 2. แฮปปี้ 5 (Happy 5)
 3. Parlay 5
1. เกมหมายเลข

1.1. ทั่วไป

1.1.1. ตัวจับเวลาการเดิมพัน

ตัวจับเวลาการเดิมพันจะแสดงจำนวนเวลาที่ผู้เล่นวางเดิมพันได้ ตัวจับเวลาการเดิมพันจะแสดงผลกราฟิกในการแข่งขันปัจจุบัน และช่วงระยะเวลาของตัวจับเวลาการเดิมพันจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว การวางเดิมพันใด ๆ ก่อนที่ตัวจับเวลาการเดิมพันสิ้นสุดลง จะยอมรับและถือว่ามีผลใช้ได้ ไม่อนุญาตให้ผู้เล่นวางเดิมพันหลังจากสิ้นสุดเวลาที่แสดงในตัวจับเวลาการเดิมพัน หากวางเดิมพันหลังจากสิ้นสุดเวลาในการเดิมพันที่กำหนด จะถือว่าเป็นโมฆะและไม่มีผลใช้ได้

ผู้เล่นรับทราบว่าบริษัทพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อรับรองความแม่นยำของตัวจับเวลาการเดิมพันตลอดเวลา ตัวจับเวลาการเดิมพันยังอาจมีการหยุดชะงัก ความล่าช้าในการเชื่อมต่อ และปัญหาทางเทคนิคอื่น ๆ การวางเดิมพันใด ๆ ทั้งหมดโดยใช้ตัวจับเวลาการเดิมพันจะถือว่าเป็นความเสี่ยงของผู้เล่นแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทเป็นผู้ตัดสินใจสุดท้ายที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการเดิมพันนั้น ๆ

1.1.2. คุณสมบัติของบัตรคะแนน

บัตรคะแนนแสดงผลลัพธ์ของลูกบอลทุกลูกที่สุ่มจับจากเครื่อง และแสดงผลลัพธ์สำหรับการเดิมพันทุกประเภทในบัตรคะแนน ผลลัพธ์แต่ละรายการจะแสดงเป็นชุดตัวเลขที่แสดงหมายเลขลูกบอลที่ได้สุ่มจับ และหมายเลขรอบเกมโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

ตัวอย่าง ผลลัพธ์ที่ได้คือ "44,01234" หมายถึงลูกบอลหมายเลข "44" และหมายเลขอื่น ๆ หมายถึงหมายเลขรอบเกม "01234"

คุณสมบัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นการอ้างอิงของผู้เล่นเท่านั้น ช่วยให้ผู้เล่นพิจารณาผลลัพธ์ของการสุ่มจับครั้งถัดไปโดยยึดตามผลลัพธ์การสุ่มจับก่อนหน้า


1.1.3. กฎเพิ่มเติม

ลูกบอลที่สุ่มจับจากเครื่องสุ่มลูกบอลจะได้อ่านโดยเครื่องสแกนอัตโนมัติ บริษัทจะใช้ขั้นตอนและความระมัดระวังทั้งหมดอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำจากเครื่องสแกน แม้จะมีขั้นตอนและความระมัดระวังดังกล่าว คุณยอมรับว่าลักษณะของเกมนั้นมีความรวดเร็วในการเล่นสูง และอ้างอิงผลลัพธ์ที่รวดเร็วจากเครื่องสแกนอัตโนมัติ ฉะนั้น ในกรณีที่นาน ๆ ครั้งอาจมีข้อแตกต่างระหว่างหมายเลขลูกบอลที่แสดงในวิดีโอสตรีมมิ่งและหมายเลขลูกบอลที่อ่านจากเครื่องสแกนอัตโนมัติ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอิงผลจากเครื่องสแกนอัตโนมัติเป็นผลลัพธ์สุดท้าย คุณยอมรับว่าการตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันในการนี้

ผลลัพธ์เกมทั้งหมดจะได้รับการตัดสินหลังจากสุ่มจับลูกบอลแต่ละลูกแล้ว

คุณรับทราบว่าบริษัทมีดุลยพินิจและอำนาจการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ระงับ ถอดถอน ดัดแปลง หรือเริ่มเกมใด ๆ ใหม่ หรือปฏิเสธหรือยกเลิกเงินเดิมพันตามเหตุผลของเหตุการณ์ที่ไม่เจตนา การสงคราม ภัยธรรมชาติ ไฟดับ ข้อผิดพลาดหรือความผิดของมนุษย์ หรือการละเลยของพนักงานบริษัทในการละเมิดมาตรฐานการทำงานของภาคอุตสาหกรรม ความผิดปกติของซอฟต์แวร์ และเหตุที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ การตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน


1.2. กฎและข้อบังคับการเดิมพันเกมหมายเลข

เกมนี้เล่นโดยการวางเดิมพันหมายเลขของลูกบอลที่สุ่มจับจากตู้เกมบิงโก บริษัทจะเสนออัตราต่อรองจากการสุ่มจับลูกบอลตามเวลาจริง คุณอาจวางเดิมพันของคุณตามอัตราต่อรองดังกล่าว ในประเภทการเดิมพันที่หลากหลายดังอธิบายไว้ด้านล่าง

1.2.1. โดยทั่วไปแล้ว มีการวางเดิมพันอยู่สองประเภทที่ใช้กับเกมตัวเลข

ผู้เล่นอาจวางเดิมพันหลังจากเกมเริ่ม และจะได้รับอัตราต่อรองที่แตกต่างกันจากการสุ่มจับลูกบอลแต่ละครั้ง
มีการเดิมพันหก (6) ประเภทให้เลือกสำหรับประเภทการเดิมพันที่กำลังดำเนินการดังต่อไปนี้
 • คี่/คู่ถัดไป
 • รเล็ก / ใหญ่ถัดไป
 • สูง/ต่ำถัดไป
 • นักรบ
 • เดิมพันผสมถัดไป
 • วงล้อหมายเลข

1.2.1.1. คี่/คู่ถัดไป

หลังจากที่สุ่มจับบอลแต่ละลูก บริษัทจะเสนออัตราต่อรองในการสุ่มจับลูกบอลครั้งถัดไปว่าเป็นหมายเลข "คี่" หรือ "คู่" ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลาหลังเกมเริ่ม เกมจะสิ้นสุดเมื่อหมายเลขที่แน่นอนของลูกบอลปรากฏออกมาแล้ว ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท

1.2.1.2. เล็ก / ใหญ่ถัดไป

หลังจากที่สุ่มจับลูกบอลแต่ละลูก บริษัทจะเสนออัตราต่อรองในการสุ่มจับลูกบอลครั้งถัดไปว่าเป็นหมายเลข "สูง" หรือ "ต่ำ" ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลาหลังเกมเริ่ม
ลูกบอลหมายเลข 1 ถึง 37 ถือเป็นหมายเลข "ต่ำ"
ลูกบอลหมายเลข 38 ถึง 75 ถือเป็นหมายเลข "สูง"
เกมจะสิ้นสุดเมื่อหมายเลขที่แน่นอนของลูกบอลปรากฏออกมาแล้ว ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท

1.2.1.3. สูง/ต่ำถัดไป

หลังจากที่สุ่มจับลูกบอลแต่ละลูก บริษัทจะเสนออัตราต่อรองในการสุ่มจับลูกบอลครั้งถัดไปว่าเป็นหมายเลขสูงกว่าหรือต่ำกว่า ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลาหลังเกมเริ่ม เกมจะสิ้นสุดเมื่อหมายเลขที่แน่นอนของลูกบอลปรากฏออกมาแล้ว ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท

1.2.1.4. นักรบ (เปรียบเทียบการสุ่มจับลูกบอลที่สองหรือลูกบอลที่สาม)

เกมนี้จะต้องมีการจับลูกบอลสามลูก เกมนี้จะเริ่มโดยการจับลูกบอลลูกที่ 1 และเล่นโดยการเปรียบเทียบการจับลูกบอลลูกที่ 2 และการจับลูกบอลลูกที่ 3
หมายเลข 1 คือหมายเลขต่ำสุด และหมายเลข 75 คือหมายเลขสูงสุด
บริษัทจะเสนออัตราต่อรองสำหรับการเดิมพันประเภทนี้ก่อนการจับลูกบอลลูกที่ 1 ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลาการก่อนจับลูกบอลลูกที่ 1
ตัวอย่าง หากลูกบอลลูกที่ 2 คือหมายเลข 45 และลูกบอลลูกที่ 3 คือหมายเลข 60 ดังนั้นผู้เล่นที่เดิมพันลูกบอลลูกที่ 3 จะชนะเกม

1.2.1.5. เดิมพันผสมถัดไป

หลังจากสุ่มจับลูกบอลแต่ละลูก บริษัทจะเสนอการเดิมพันว่าลูกบอลลูกถัดไปที่สุ่มจับจะสูง 37.5/คี่, ต่ำ 37.5/คี่, สูง 37.5/คู่ และต่ำ 37.5/คู่ ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลาหลังเกมเริ่ม เกมจะสิ้นสุดเมื่อหมายเลขที่แน่นอนของลูกบอลปรากฏออกมาแล้ว ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท
ตัวอย่างที่ 1: สุ่มจับได้ลูกบอลหมายเลข 30 ดังนั้นการเดิมพัน "ต่ำถัดไป 37.5/คู่" จะชนะ
ตัวอย่างที่ 2: สุ่มจับได้ลูกบอลหมายเลข 47 ดังนั้นการเดิมพัน "สูงถัดไป 37.5/คี่" จะชนะ

1.2.1.6. วงล้อหมายเลข

เกมนี้เล่นโดยการวางเดิมพันหมายเลขเดี่ยวหรือกลุ่มหมายเลข บริษัทจะเสนออัตราต่อรองก่อนจะสุ่มจับลูกบอลลูกที่ 1 ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลาหลังเกมเริ่ม
ผู้เล่นยังสามารถวางเดิมพันมากกว่าหนึ่งหมายเลขเดี่ยวและมากกว่าหนึ่งกลุ่มหมายเลข
ผู้เล่นสามารถดูอัตราต่อรองหมายเลขเดี่ยวที่เสนอบนซึ่งอยู่ข้างหมายเลขลูกบอลแต่ละลูก ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันกลุ่มหมายเลขได้หลายกลุ่ม

1.2.1.6.1 ประเภทการวางเดิมพันห้า (5) หมายเลข

เหล่านี้คืออัตราต่อรองที่เสนอ เพื่อวางเดิมพันในกลุ่มที่มี 5 หมายเลขซึ่งเรียงเป็นแถวตามแนวนอน เหล่านี้คือกลุ่มของตัวเลขระบุว่า
กลุ่ม 1-1 (หมายเลขตั้งแต่ 1-5), กลุ่ม 1-2 (หมายเลขตั้งแต่ 6-10), กลุ่ม 1-3 (หมายเลขตั้งแต่ 11-15), กลุ่ม 1-4 (หมายเลขตั้งแต่ 16-20), กลุ่ม 1-5 (หมายเลขตั้งแต่ 21-25), กลุ่ม 1-6 (หมายเลขตั้งแต่ 26-30), กลุ่ม 1-7 (หมายเลขตั้งแต่ 31-35), กลุ่ม 1-8 (หมายเลขตั้งแต่ 36-40), กลุ่ม 1-9 (หมายเลขตั้งแต่ 41-45), กลุ่ม 1-10 (หมายเลขตั้งแต่ 46-50), กลุ่ม 1-11 (หมายเลขตั้งแต่ 51-55), กลุ่ม 1-12 (หมายเลขตั้งแต่ 56-60), กลุ่ม 1-13 (หมายเลขตั้งแต่ 61-65), กลุ่ม 1-14 (หมายเลขตั้งแต่ 66-70) และกลุ่ม 1-15 (หมายเลขตั้งแต่ 71-75)

1.2.1.6.2 ประเภทการวางเดิมพันสิบห้า (15) หมายเลข

อัตราเหล่านี้คืออัตราต่อรองที่เสนอให้วางเดิมพันในกลุ่ม 15 หมายเลข ทั้งในแถวหรือในคอลัมน์ขึ้นอยู่กับการจัดวาง
การเดิมพันเหล่านี้คือประเภทการวางเดิมพัน 15 หมายเลขซึ่งเป็นแถวระบุว่า
กลุ่ม 2-1 (หมายเลขตั้งแต่ 1-15), กลุ่ม 2-2 (หมายเลขตั้งแต่ 16-30), กลุ่ม 2-3 (หมายเลขตั้งแต่ 31-45), กลุ่ม 2-4 (หมายเลขตั้งแต่ 46-60) และกลุ่ม 2-5 (หมายเลขตั้งแต่ 61-75)
การเดิมพันเหล่านี้ยังเป็นประเภทการวางเดิมพัน 15 หมายเลขซึ่งเป็นคอลัมน์ระบุว่า
กลุ่ม 4-1 (หมายเลข 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71), กลุ่ม 4-2 (หมายเลข 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67, 72), กลุ่ม 4-3 (หมายเลข 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73), กลุ่ม 4-4 (หมายเลข 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74) และกลุ่ม 4-5 (หมายเลข 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75)

1.2.1.6.3 ประเภทการวางเดิมพันยี่สิบห้า (25) หมายเลข

อัตราเหล่านี้คืออัตราต่อรองที่เสนอให้วางเดิมพันในกลุ่ม 25 หมายเลข เหล่านี้คือกลุ่มของตัวเลขระบุว่า
กลุ่ม 3-1 (หมายเลขตั้งแต่ 1-25), กลุ่ม 3-2 (หมายเลขตั้งแต่ 26-50) และกลุ่ม 3-3 (หมายเลขตั้งแต่ 51-75)

2. แฮปปี้ 5 (Happy 5)

แฮปปี้ 5 (Happy 5) เป็นการเล่นโดยสุ่มบอล 5 ลูกจากลูกบอลที่มีหมายเลข 20 ลูก (01 ถึง 20) ผลรวมจากหมายเลข 5 ตัวเหล่านี้จะนำไปหารและแยกออกเป็นหลายรูปแบบ รวมถึงมีประเภทการเดิมพันแตกต่างกัน การเดิมพันแต่ละประเภทมีการคำนวณการจ่ายเงินและอัตราเฉพาะตัว

2.1. ประเภทการเดิมพัน

2.1.1. ประเภทการเดิมพันมีดังนี้ (A) ใหญ่/เล็ก, (B) คี่/คู่, (C) คี่มากกว่า/คู่มากกว่า, (D) คี่ใหญ่/คี่เล็ก/คู่ใหญ่/คู่เล็ก, (F) สี่ฤดู (ฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน/ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว)
2.1.2. ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับผลอย่างเป็นทางการของสตูดิโอถ่ายทอดสด เวลาของผลอย่างเป็นทางการยึดตามเขตเวลา GMT-4 อย่างเคร่งครัด
2.1.3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อไม่ได้รับผลการสุ่มอย่างเป็นทางการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
2.1.4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อมีการเผยแพร่ผลอย่างเป็นทางการก่อนระบบการเดิมพันปิด

2.2. ประเภทการเดิมพัน

2.2.1. บริษัทจะเสนออัตราต่อรองกับผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับห้า (5) ลูกเป็น "ใหญ่" หรือ "เล็ก"
 • ใหญ่ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับห้า (5) ลูกมากกว่าหรือเท่ากับ 53
 • เล็ก - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับห้า (5) ลูกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 52
 • ตัวอย่าง: เมื่อสุ่มจับได้ลูกบอลหมายเลข 5, 8, 12, 17 และ 20 ซึ่งผลรวมของหมายเลขของลูกบอลเหล่านี้คือ 62 62 มากกว่าหรือเท่ากับ 53 ดังนั้นการเดิมพัน "ใหญ่" จะชนะ

2.3. คี่/คู่

2.3.1. บริษัทจะเสนออัตราต่อรองกับผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับห้า (5) ลูกเป็น "คี่" หรือ "คู่"
 • คี่ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับห้า (5) ลูกเป็นเลขคี่
 • คู่ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับห้า (5) ลูกเป็นเลขคู่
 • ตัวอย่าง: เมื่อสุ่มจับได้ลูกบอลหมายเลข 1, 3, 5, 9 และ 11 ซึ่งผลรวมของหมายเลขของลูกบอลเหล่านี้คือ 29 29 เป็นเลขคี่ ดังนั้นการเดิมพัน "คี่" จะชนะ

2.4. คี่มากกว่า/คู่มากกว่า

2.4.1. บริษัทจะเสนออัตราต่อรองกับผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับห้า (5) ลูกเป็น "คี่มากกว่า" หรือ "คู่มากกว่า"
 • คี่มากกว่า - ลูกบอลที่สุ่มจับอย่างน้อยสาม (3) ในห้า (5) ลูกเป็นเลขคี่
 • คู่มากกว่า - ลูกบอลที่สุ่มจับอย่างน้อยสาม (3) ในห้า (5) ลูกเป็นเลขคู่
 • ตัวอย่าง: เมื่อสุ่มจับได้ลูกบอลหมายเลข 7, 9, 11, 14 และ 18 หมายเลข 7, 9, 11 เป็นเลขคี่ ดังนั้นการเดิมพัน "คี่มากกว่า" จะชนะ

2.5. คี่ใหญ่/คี่เล็ก/คู่ใหญ่/คู่เล็ก

2.5.1. บริษัทจะเสนออัตราต่อรองกับผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับห้า (5) ลูกเป็น "คี่ใหญ่", "คู่ใหญ่", "คี่เล็ก" และ "คู่เล็ก"
 • คี่ใหญ่ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับ 5 ลูกมากกว่าหรือเท่ากับ 53 และตัวเลขหลักสุดท้ายของผลรวมตัวเลขเป็นเลขคี่
 • คี่เล็ก - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับ 5 ลูกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 52 และตัวเลขหลักสุดท้ายของผลรวมตัวเลขเป็นเลขคี่
 • คู่ใหญ่ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับ 5 ลูกมากกว่าหรือเท่ากับ 53 และตัวเลขหลักสุดท้ายของผลรวมตัวเลขเป็นเลขคู่
 • คู่เล็ก - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับ 5 ลูกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 52 และตัวเลขหลักสุดท้ายของผลรวมตัวเลขเป็นเลขคู่
 • ตัวอย่าง: เมื่อสุ่มจับได้ลูกบอลหมายเลข 5, 8, 12, 17 และ 19 ซึ่งผลรวมของหมายเลขของลูกบอลเหล่านี้คือ 61 61 มากกว่า 53 และเป็นเลขคี่ ดังนั้นการเดิมพัน "คี่ใหญ่" จะชนะ

2.6. สี่ฤดู (ฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน/ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว)

2.6.1. บริษัทจะเสนออัตราต่อรองกับผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับห้า (5) ลูกเป็น "ฤดูใบไม้ผลิ" "ฤดูร้อน" "ฤดูใบไม้ร่วง" "ฤดูหนาว"
 • ฤดูใบไม้ผลิ - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับห้า (5) ลูกอยู่ในช่วง 15-33
 • ฤดูร้อน - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับห้า (5) ลูกอยู่ในช่วง 34-52
 • ฤดูใบไม้ร่วง - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับห้า (5) ลูกอยู่ในช่วง 53-71
 • ฤดูหนาว - ผลรวมของลูกบอลที่สุ่มจับห้า (5) ลูกอยู่ในช่วง 72-90
 • ตัวอย่าง: เมื่อสุ่มจับได้ลูกบอลหมายเลข 4, 7, 12, 15 และ 19 ซึ่งผลรวมของหมายเลขของลูกบอลเหล่านี้คือ 57 57 อยู่ในช่วง 53 - 71 ดังนั้นการเดิมพัน "ฤดูใบไม้ร่วง" จะชนะ
3. Parlay 5

Parlay 5 เป็นเกมที่เล่นโดยการสุ่มจับลูกบอล 5 ลูกจาก 20 ลูก (01 ถึง 20) ผลรวมจากหมายเลข 5 ตัวเหล่านี้จะนำไปหารและแยกออกเป็นหลายรูปแบบ รวมถึงมีประเภทการเดิมพันแตกต่างกัน การเดิมพันแต่ละประเภทมีการคำนวณการจ่ายเงินและอัตราเฉพาะตัว. ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับผลอย่างเป็นทางการของแฮปปี้ 5 (Happy 5) เวลาของผลอย่างเป็นทางการยึดตามเขตเวลา GMT-4 อย่างเคร่งครัด.

3.1 ประเภทการเดิมพัน มีการเดิมพันสาม (3) ประเภทให้เลือกสำหรับประเภทการเดิมพันที่กำลังดำเนินการดังต่อไปนี้
 • มากกว่า/น้อยกว่า
 • คี่/คู่
 • แดง/น้ำเงิน

3.1.1 มากกว่า/น้อยกว่า
บริษัทจะเสนออัตราต่อรองตามลำดับการสุ่มของหมายเลขลูกบอลห้า (5) ลูกเป็น “สูง” หรือ “ต่ำ” จากกิจกรรมของแฮปปี้ 5 (Happy 5)
สูง - ลูกบอลหมายเลข 11 ถึง 20 ถือเป็นหมายเลข “สูง”
ต่ำ - ลูกบอลหมายเลข 1 ถึง 10 ถือเป็นหมายเลข “ต่ำ”
สูง/ต่ำ (O/U) - ลูกบอลหมายเลข 1 ถึง 20 ถือเป็นหมายเลขสูง/ต่ำ (O/U)
ตัวอย่าง: หากสุ่มลูกบอลจากกิจกรรมแฮปปี้ 5 (Happy 5) เป็น 1, 19, 8, 4, 16 ผลลัพธ์คือ ต่ำ สูง ต่ำ ต่ำ สูง ดังนั้น การ
เดิมพันที่มีลำดับสูง/ต่ำจึงชนะ


3.1.2 คี่/คู่
บริษัทจะเสนออัตราต่อรองตามลำดับการสุ่มของหมายเลขลูกบอลห้า (5) ลูกเป็น “คี่” หรือ “คู่” จากกิจกรรมของแฮปปี้ 5 (Happy 5)
มีจำนวนคี่ 10 หมายเลข และจำนวนคู่ 10 หมายเลข
คี่ - ลูกบอลหมายเลขที่เป็นจำนวนคี่
คู่ - ลูกบอลหมายเลขที่เป็นจำนวนคู่
Genap – Angka bola yang genap.
ตัวอย่าง: หากสุ่มลูกบอลจากกิจกรรมแฮปปี้ 5 (Happy 5) เป็น 1, 19, 8, 4, 16 ผลลัพธ์คือ คี่ คี่ คู่ คู่ คู่ ดังนั้น การเดิม
พันที่มีลำดับคี่/คู่จึงชนะ

3.1.3 แดง/น้ำเงิน
บริษัทจะเสนออัตราต่อรองตามลำดับการสุ่มของหมายเลขลูกบอลห้า (5) ลูกเป็น “แดง” หรือ “น้ำเงิน” จากกิจกรรมของแฮปปี้ 5 (Happy 5)
มีลูกบอลแดง 10 ลูก และลูกบอลน้ำเงิน 10 ลูก
แดง - ลูกบอลที่เป็นสีแดง
น้ำเงิน - ลูกบอลที่เป็นสีน้ำเงิน
ตัวอย่าง: หากสุ่มลูกบอลจากกิจกรรมแฮปปี้ 5 (Happy 5) เป็น 1, 19, 8, 4, 16 ผลลัพธ์คือ แดง น้ำเงิน แดง แดง น้ำเงิน

ดังนั้น การเดิมพันที่มีลำดับแดง/น้ำเงินจึงชนะ
3.2 วิธีการเดิมพัน
สุ่มหมายเลขลูกบอลห้า (5) ลูกที่สอดคล้องกันตามลำดับ ผู้เล่นสามารถทายผลลำดับของลูกบอลเพื่อสุ่มเป็นสูง/ต่ำ คี่/คู่ และแดง/น้ำเงิน ผู้เล่นต้องเลือกหมายเลขลูกบอล 5 ลูกเพื่อเสร็จสิ้นการเดิมพัน

3.3 ข้อกำหนดและเงื่อนไข

3.3.1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อมีความผิดพลาดทางเทคนิคใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือความผิดปกติของการเชื่อมต่อ

3.3.2 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อมีความสงสัยใด ๆ ว่าลูกค้ามีส่วนร่วมในการโกง ทุจริต ฟอกเงิน หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ

3.3.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือประกาศให้การสุ่มตัวเลขเป็นโมฆะ เมื่อเกิดข้อผิดพลาด (จากบุคคลหรืออื่น ๆ) หรือเมื่อระบบล้มเหลวซึ่งส่งผลให้มีการใช้อัตราเดิมพันที่ไม่ถูกต้อง

3.3.4 การเดิมพันการสุ่มตัวเลขที่ยอมรับแล้วจะยังคงใช้ได้อยู่ แม้ว่าในเวลาต่อมาสมาชิกจะออกจากระบบหรือขาดการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม