ขั้นตอน

FASTPAY

 1. คลิ๊กเข้าสู่ระบบ
 2. กรอกยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ด
 3. คลิ๊ก “การฝาก”
 4. คลิ๊กที่แท็ปการฝากและเลือกไอค่อน FastPAY
 5. ใส่ยอดเงินที่ต้องการฝาก
 6. เลือกธนาคารที่ต้องการใช้ฝาก
 7. รหัสโบนัสสามารถข้ามโดยไม่ต้องใส่ได้ (สำหรับยอดฝากแรกเท่านั้น)
 8. คลิ๊ก ยื่นรายการ
 9. คลิ๊กตกลงอีกครั้งเพื่อยืนยันการทำรายการฝาก
 10. คลิ๊กยืนยันระบบจะพาไปยังหน้าเว็บไซต์ธนาคารหรือคลิ๊กกลับหากต้องการแก้ไขยอดฝาก
 11. ล็อคอินที่หน้าเว็บไซต์ธนาคารเพื่อทำรายการโอนเงิน
 12. รายการที่ยื่นไว้จะแสดงอยู่ที่เมนู รายการธุรกรรมล่าสุด
 13. ยอดฝากที่ปรับยอดแล้วจะแสดงอยู่ที่กระเป๋ากลาง

M-ONLINE

 1. คลิ๊กเข้าสู่ระบบ
 2. กรอกยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ด
 3. คลิ๊ก “การฝาก”
 4. คลิ๊กที่แท็ปการฝากและเลือกไอค่อน M Online
 5. ใส่ยอดเงินที่ต้องการฝาก
 6. เลือกธนาคารที่ต้องการใช้ฝาก
 7. รหัสโบนัสสามารถข้ามโดยไม่ต้องใส่ได้ (สำหรับยอดฝากแรกเท่านั้น)
 8. คลิ๊ก ยื่นรายการ
 9. คลิ๊กตกลงอีกครั้งเพื่อยืนยันการทำรายการฝาก
 10. คลิ๊กยืนยันระบบจะพาไปยังหน้าเว็บไซต์ธนาคารหรือคลิ๊กกลับหากต้องการแก้ไขยอดฝาก
 11. ล็อคอินที่หน้าเว็บไซต์ธนาคารเพื่อทำรายการโอนเงิน
 12. รายการที่ยื่นไว้จะแสดงอยู่ที่เมนู รายการธุรกรรมล่าสุด
 13. ยอดฝากที่ปรับยอดแล้วจะแสดงอยู่ที่กระเป๋ากลาง

WEALTHPAY

 1. คลิ๊กเข้าสู่ระบบ
 2. กรอกยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ด
 3. คลิ๊ก “การฝาก”
 4. เลือกไปที่ WealthPay
 5. กรอกยอดเงินที่ต้องการฝาก
 6. เลือกธนาคารของคุณ
 7. คลิ๊กยื่นรายการ
 8. คลิ๊กตกลง
 9. คลิ๊กยืนยันหรือคลิ๊กกลับหากต้องการแก้ไขข้อมูลการฝาก
 10. ทำการล็อคอินหน้าเว็บไซต์ธนาคารและทำการโอนเงิน
 11. รายการฝากที่ยื่นไว้จะแสดงอยู่ที่เมนู รายการธุรกรรมล่าสุด
 12. ยอดฝากที่ปรับแล้วจะแสดงอยู่ที่กระเป๋ากลาง

M-ONLINE QR

 1. คลิ๊กเข้าสู่ระบบ
 2. กรอกยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ด
 3. คลิ๊ก “การฝาก”
 4. เลือกไปที่ M-ONLINE QR
 5. กรอกยอดเงินที่ต้องการฝาก
 6. คลิีกตกลง
 7. คลิ๊กตกลง
 8. คลิ๊กยืนยันอีกครั้ง หรือคลิ๊กกลับหากต้องการแก้ไขยอดฝาก
 9. เซฟรูปบาร์โค๊ดแล้วเปิดแอพของธนาคารของคุณ ทำการสแกนโดยอัพโหลดรูปที่เซฟไว้
 10. รายการที่ยื่นไว้จะแสดงอยู่ที่เมนู รายการธุรกรรมล่าสุด
 11. ยอดฝากที่ปรับยอดแล้วจะแสดงอยู่ที่กระเป๋ากลาง

WEALTHPAY QR

 1. คลิ๊กเข้าสู่ระบบ
 2. กรอกยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ด
 3. คลิ๊ก “การฝาก”
 4. เลือกไปที่ WealthPay QR
 5. กรอกยอดเงินที่ต้องการฝาก
 6. คลิ๊กตกลง
 7. คลิ๊กยืนยันอีกครั้ง หรือคลิ๊กกลับหากต้องการแก้ไขยอดฝาก
 8. เซฟรูปบาร์โค๊ดแล้วเปิดแอพของธนาคารของคุณ ทำการสแกนโดยอัพโหลดรูปที่เซฟไว้
 9. รายการที่ยื่นไว้จะแสดงอยู่ที่เมนู รายการธุรกรรมล่าสุด
 10. ยอดฝากที่ปรับยอดแล้วจะแสดงอยู่ที่กระเป๋ากลาง